Utgiven i Forum nr 1995-13

Hyr finländsk är Saaben och Opeln frän Nystad?

av Fredrik Nars Forum 1995-13, sida 16-17, 19.10.1995

Taggar: Teman: bilar

Hur finländsk Saaben och Opeln från Nystad?

Fredrik Nars

Saab 900 Cabriolet och Opel Calibra från Nystadfabriken är “finländska” bilar. Hos Saaben kommer 134 komponenter av 2

H ur finländsk är en amerikanskägd tysk bil som produceras av ett finländskt företag? Eller en halvamerikanskägd svensk bil som produceras av ett finländskt företag?

I år producerar Valmet Automotive, som före september år ännu kallades Saab-Valmet, vid sin fabrik i Nystad totalt 20 000 personbilar för Saab Automobile Ab och Adam Opel AG. Av dessa är 12 000 av bilarna av modellen Saab 900 Cabriolet och resten av Opel Calibra.

Men hur stor andel dessa två bilar består av finländska komponenter?

Saab 900 Cabriolet består totalt a 2 500 komponenter. Av dessa kommer 134 stycken från finländska leveratörer.

I mark räknat blir det ca 4 500 mk per bil som kommer från Finland. Största delen av komponenterna, bl.a. motorn, kommer från Sverige.

Totalt anlitas 28 finländska leverantörer för komponenter till Saab 900 Cabriolet. Bland annat rutorna, med undarntag för bakrutan, och drivsystemet för sufflettkåpan är tillverkade i Finland. Den största enskilda leveratören är Purso Oy Veme som levererar drivsystemet till suffletten. An fall och uppgån et har gått upp, ned och åter upp för bilfabriken i Nystad.

Bilfabriken grundades 1968 av Valmet och dåvarande Saab-Scania. År 1992 blev Valmet ägare av hela aktiestocken. Idag fungerar Valmet Automotive som en fabrik som på uppdrag av kunder, i detta fall Saab Automobile Ab och Adam Opel AG, producerar bilar. Företagets hela omsättning utgjörs av bilarnas förädlingsvärde — kun Antal producerade bilar per ar vid Nystadsfabrike ‘86 87 03 ‘00 190 191-192 193-194 95019 1991 togs Opel Calibra med i produktionen, Rekordåret var 1992 då nästan 35 000 Calibran tillverkades.

Nystadsfabrikens uppgång derna äger bilkomponenterna.

Den första bilen som produceradesi Nystad var en Saab 96:a år 1969. Under årens lopp har fabriken producerat ca 600 000 bilar av modellerna Saab 95, 96, 99, 900 och 9000. Som mest producerades närmare 50 000 bilar årligen i fabriken. Idag endast 20 000.

På nittiotalet skedde stora förändringar i Nystadsfabrikens ägande. 1990 såldes hälften av den personbilstillverkande Saab Automobiles Ab till General Motors dotterbolag GM Europe. Resten av Saab Automobiles ägs av Wallenbergsläktens investeringsbolag Investor Ab. (Saab Automobiles skallinte förväxlas med Saab Ab som tillverkar bl.a. militärflygplan).

1992 köpte Valmet hela aktiestocken i Nystadfabriken. ”Bilhopsättningen” för Saab Automobiles fortsatte och man tog ytterligare in Opel Calibra som sattes ihop för, likaså GMägda, Adam Opel AG:s räkning. Under rekordåret 1992 producerades totalt över 46 000 bilar av vilka nästan 35 000 var Calibran.

Efter det började problemen.

Samtidigt som bottnet föll ur i efterfrågan på bilar meddelade Adam Opel att man skulle sluta tillverka Opel Calibra i Nystad och helt koncentrera produktionen till Risselsheim i Tyskland. Senare fann en fransk skiljedomstol

Den nya Saab 900 Cabriolet har tillverkats i Nystad sedan våren 1994.

dra stora leveratörer är Segerström & Svensson med karosseriets förstärkningsdelar och Lamino Oy som sidofönster.

Opeln mindre finländsk

Opel Calibra, vars produktion Adam Opel från och med november helt koncentrerar till Nystad, är mindre finländsk än sin halvsvenska kollega. Av dess totalt 3 500 komponenter kommer endast 24 från Finland.

Till Calibran levererar sju finländska = företa i 1994 art detta beslut brutit mot gällande kontrakt och produktionen i Nystad fortsatte. Efter det har Valmet och Opel enats i samtliga tvistefrågor.

I det mörkaste ögonlicket var endast 470 anställda vid fabriken. Då var arbetslöshetsgraden i Nystad uppe i 35 procent. Sedan dess har situationen förbättrats och orderstocken på bilar håller på att öka. komponenter. De största är Nordlamex Safety Glass Oy (som hör Lamino-gruppen) och Metpela Oy.

Före 1990. då man ännu tillverkade vanliga 900-bilar, var man noggrann med att räkna den ”finländska andelen” av Saabarna som rullade ut ur fabriken. Då hade bilarna rätt till Nyckelflaggan, ett bevis på att ca 50 procent av bilens självkostnadspris — med komponenter, förädlingsvärde, marknadsföring, osv — skapades i Finland. Idag är man inte så noga med att räkna andelen fosterland vid Nystadsfabriken och kan inte ge några exakta siffror på hur stor andel av bilens totala värde genereras i Finland. Saab Automobile i Trollhättan. Sverige, har också svårt att ge en exakt procentsats. Valmet Automotive får foga sig i ati använda de komponenter som Saab Automobiles och Adam Opel köper in genom sitt Global Sourcing inköpssys Förädlingsvärdet anger det mervärde som arbete p t.ex. en bil medför. Då Nystadsfabiken ännu 1989 tillhörde Saab-Scania räknade man med att värdet av de inköpta komponenterna var ca 70-75 procent per bil. Det innebär att förädlingsvärdet var den restererande 25-30 procent.

Under 1994 motsvarade fabrikens hela omsättning bilarnas förädlingsvärde eftersom de enskilda komponenterna ägdes av Saab Automobiles och Adam

Opel. Uträknat per bil blir förädlingsvärdet lite över 20 000 mk.

55-10 Nystadssaabar säljs årligen i Finland

Efter att bilarna blivit färdiga i Nystad skeppas de till Sverige eller Tyskland. I teorin är alla Saab 900 Cabriolet och Opel Calibra som köps i Finland importerade. I praktiken har de dock förts till tullområdena i Finland och fått tullpapperen stämplade.

Dessa ”finländska” bilar ger idag jobb åt ca 850 Nystadsbor och sysselsätter kanske ännu fler genom inhemsk komponenttillverkning. Men hur är det — smakar slutprodukterna för finländaren i gemen? Den årliga försäljningen av Saab 900 Cabriolet i Finland var 5lÖ stycken. uppger Oy SaabAuto Ab, av totalt ca 7 000 sålda under 1994. Hälften av

Valmet Automotives fabrik i Nystad har med dubbelskift en tem. maximal produktionskapacitet på 60 000 bilar per år. P bilden genomför robotar tätning av karossen de producerade bilarna går till USA och största köparlandet i Europa är Italien. &

Antal anställda vid Nystadsfabrike 0 ‘90 “97 192-93 “94 ‘95

Under krisåret 1993 permitterudes ca 1 300 personer. Idag har antalet anställda stabiliserats till ca 850.

16

Forum nr 13/95

Forum nr 13/9 ätter fart på transporterna.

PB 189, 67101 KARLEBY, FINLAND, Tel. (968) 868 6111, Fax (968) 868 6222

Ahola Transport grundades år 1955. Basprincipen var klar från första början: kvalitet skall prägla verksamheten.

Vi har specialiserat oss på trafik inom Skandinavien - skärskilt Nordkalotten - men även Baltikum och Ryssland är välkända.

Ta kontakt per telefon eller fax så kan vi inleda ett samarbete där tid och pengar utnyttjas optimalt 17

Utgiven i Forum nr 1995-13

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."