Utgiven i Forum nr 1992-14-15

Flygets tariffpriser snart ett minne blott

av Christian Schönberg Forum 1992-14-15, sida 10-11, 12.11.1992

Taggar: Teman: flygande

Specialpriser, rabatter allt vanligare:

RR NAC SYTT

Flygets tariffpriser snart ett minne blott

Tiden är nu inne för resenärer att ställa om sig till de nya verkligheter den pågående avregleringen av flygtrafiken pressar fram. Konkurrensen mellan bolagen skärps ytterligare, och samtidigt som konkurser, fusioner och nya samarbetskonstellationer växer fram, förpassas också traditionella flygtariffer och prislistor til historien.

att föra en prissättnings- och ser vicepolitik som vilket annat affärsföretag som helst. Utbudet och efterfrågan kommer att diktera prisen, med kraftiga nivåskillnader mellan låg- och högsäsong. Specialerbjudandena kommer att hagla friskt och prisen kan variera kraftigt från en dag till en annan. I dag ligger redan flygpriserna i snitt cirka 20 procent under nivån från år 1989 och ännu kan man inte skönja slutet på nedgångsspiralen. Pressen på resebyråerna kommer också att öka, kraven på effektiva datasystem likaså.

Fi kommer i framtiden

Lufthansa skärper profilen

Tyska Lufthansa som genom tiderna varit känt för sin konservativa politik tvingas nu acceptera en något aggressivare attityd till omvärlden för att slå vakt om sina positioner inom den internationella flygtrafiken. Inte ens flygpriserna är längre heliga för bolaget.

1 — Pressas däremot prisnivån alltför lågt kommer det förr eller senare att slå tillbaka mot passagerarna själva varnar Pekka Hokkanen som basar för Lufthansas passagerartrafik i Finand. Hokkanen har tjänat bolaget sedan slutet av 60-talet.

— Låga priser är inte alltid av godo. Det gäller att noggrannare än förut kolla flygtider, mellanlandningar och servicenivå innan man besluter sig för vilket bolag man väljer till sitt. manar Hokkanen. Pålitligheten blir ett allt viktigare argument i framtiden. För att kunna sänka prisen bör vi samtidigt skära ned på kostnadsnivån, dvs. skapa lättare organisationer. Rationaliseringarna får däremot inte drivas så långt att servicenivån och flygsäkerheten naggas i kanterna. UN Pekka Hokkanen accepterar hårdare konkurrens, men varnar för att alltför låga priser kan slå tillbaka mot passagerarna i ett senare skede.

Text: Christian Schönberg

Kamp mot SAS

När det gäller trafik inom Nordeuropa är det närmast SAS som utpekas som den hårdaste av Lufthansas konkurrenter. Bolaget har de senaste månaderna agerat synnerligen agressivt bl.a. på den finländska marknaden.

— Vi litar ändå på att vårt goda samarbete med Finnair, vad gäller feeder-trafiken på Tyskland, skall hålla SAS-anstormningen stången. Volymerna är ju dessutom rätt begränsade varför vi inte på allvar räknar med att nya konkurrenter skall dyka upp från ingenstans. Visserligen har ju diverse charterbolag också börjat sikta in sig på att agera ruttflygare, men vi får väl lov att tackla problemen i den ordning de dyker upp.

Lufthansas samarbete med Finnair skall hålla SAS på mattan. AE

Lufthansa för dessutom in en ny dimension i tänkesättet. På linjer där 100-sitsiga plan visat sig vara för stora och olönsamma, sätter man nu in mindre plan för att kunna uppehålla en tillräcklig turtäthet. Lufthansa CityLine introducerar bl.a. sitt ”Canadair” Jet-plan med 50 platser på linjen Abo-Hamburg i mars -93. Tjugo plan är redan beställda. Enligt kalkylerna nås break-even redan vid 50 procents beläggning. Jet-planen anses allmänt vara betydligt resvänligare än kusinen ”turboprop”.

nea Haokkanen betonar att priset inte är hela ”fördelaktigheten": tidtabell och servicenivå är också viktiga.

FÖRUN, 14-15/1992

Lufthansas ”Canadair Jet” sätts in på linjen Åbo— Hamburg i mars -93.

Alla kan inte överleva

Hur konstellationerna kommer att se ut inom Europa exempelvis år 1995 är omöjliga att förutse, eftersom ingen ännu kan överblicka de amerikanska och asiatiska flygbolagens möjligheter att tränga in på curopeiskt område. Det handlar också om i vilken mån europeiska bolag kan få grepp om Overseas-trafiken västvart.

Holländska KLM avbröt nyligen förhandlingarna med British Airways och närmar sig enligt hörsägen nu skandinaviska SAS. eftersom man tror att just det bolaget kommer att höra till dem som kommer att överleva den pågående omstruktureringen.

Vad kommer att hända med Swissair och Austrian Airlines, två mindre bolag med liknande profil inom samma begränsade område? Hur kommer italienska Alitalia och spanska Iberia att kunna ge avkall på sin egenart och integritet?

Frågorna är många, de färdiga svaren är begränsade. Puzzlet blir inte lättare att lösa genom att gränsen mellan charter- och ruttrafiken alltmer suddas ut.

Också Lufthansa kommer att behöva flera partners, förutom Finnair och österrikiska Lauda Air, för att kunna bibehålla sin position på flygkartan. € mA Vem bildar allianser med vem? 1000doltarfrågan I luften.

Utgiven i Forum nr 1992-14-15

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."