Utgiven i Forum nr 2015-06

Före detta trumfkort

av Carl Haglund Forum 2015-06, sida 17, 18.06.2015

Öre detta trumfkort 4

CARL HAGLUND X Finlands nya regering är vald och regeringsprogrammet reflekterar väl den svåra ekonomiska situation som vårt land befinner sig i. Programmet innehåller många välkomna åtgärder som stöder företagande, som förändrar vår arbetsmarknad och som minskar normer och regler i vårt samhälle. De här är åtgärder kring vilka det rådde en rätt bred enighet om i vårens valrörelse. Då rådde det också ett brett samförstånd kring att utbildningen borde besparas från större nedskärningar. På den här punkten har vallöftena glömts bort.

Fördrag. Direkt efter valet försökte regeringssonderaren Juha Sipilä springa ihop ett samhällsfördrag där man skulle ha fått arbetsmarknadsparterna med på åtgärder som förbättrar vår konkurrenskraft.

Tyvärr misslyckades Sipilä i sitt försök. Detta berodde kanske delvis på en felaktig förhandlingsstrategimen till dels även på det trista faktum att det ännu finns rätt många i vårt land som vägrar ge avkall på uppnådda fördelar till förmån för helheten.

Den nyaregeringen]lovar dock fortsätta förhandlingarna under sommaren, vilket är välkommet. Regeringen har nämligen inte råd att misslyckas i den här frågan. Den finländska arbetsmarknaden måste förändras om vi ska rädda välfärden. Endast nedskärningar kommer nämligen inte att vända skutan Finlands kurs, också om inbesparingar i nuläget är helt nödvändiga.

Tänker annorlunda. Omfattningen i de inbesparingar som nu planeras är helt riktig. Finland kan inte fortsättaleva på skuld och då måste staten skära ner sina kostnader,

Skribenten Carl Haglund är ekonomie magiste och Svenska folkpartiets ordförande.

Det var dock en överraskning att utbildningen, allt från dagvård och skola till forskning och utveckling, nu får ta den största notan då staten sparar. Under nittiotalets lågkonjunktur gjordes också stora nedskärningar. För tjugo år sedan ansåg man dock att det var klokt att satsa på framtiden och då gjordes till och med tilläggssatsningar på utbildning och kunnande mitt i spartalkot. Nu tänker regeringen annorlunda. Det är självfallet så att man kan sparainom utbildningssektorn men stora nedskärningarinom universiteten och Tekes är knappast kloka med tanke på att målet ju bör vara att göra Finland mera konkurrenskraftigt.

Grundbult. En grundpelare i vårt lands framgångar har alltid varit kunnande. Här läggs grunden hos våra barn och senare skördas frukterna ofta genom forskning och innovationer,

Det är tyvärr dessutom så att den privata sektorns satsningar på forskning, utveckling och innovation har minskat på senare år. Ännu i början av detta sekel hörde vi till de länder som satsade mest på området. Idag halkar vi efter riktigt ordentligt och regeringens färska linjedragningar kommer att förvärra utvecklingen.

En stor fråga är om det politiska modet kommer att finnas för att se över sammansättningarna inom utbildningen. Idag har vi rätt splittrade strukturer och med allt mindre resurser blir behovet att se över högskolenätverket allt mer akut.

Tlängden lär den förda politiken kosta oss mycket mer i förlorad konkurrenskraft än de slantar man nu på kort sikt sparar in på det området där det borde ha gjorts tillägginvesteringar framom omfattande nedskärningar. Vi ska hoppas att utbildning och kunnande inte blir våra före detta trumfkort. m

FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 62015

Utgiven i Forum nr 2015-06

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."