Utgiven i Forum nr 1996-09

Företagsledarnas arbetsredskap

av Kristel Berg&Tom Henriksson Forum 1996-09, sida 11, 26.09.1996

Taggar: Teman: företagsledare

n företagsledare kan välja fc en mängd olik arbetsredskap för att förbättra effektiviteten eller lönsamheten i en organisation eller ett företag. Några av de mest använda och omtalade går under namn som benchmarking, reengineering, activity based management och outsourcing. Trots att grundidéerna funnits länge, trädde dessa verktyg fram i rampljuset vid decennieskiftet 1980-90.

Verktygen presenterades vid seminariet Erfarenheter av företagsledarens arbetsredskap. som hölls i SEFEK:s regi i samband med den årliga kontorstekniska mässan, Kt-96,i Helsingfors Mässcentrum.

Beredskap till förändring. Det är den första förutsättningen för att lyckas anamma nya organisationsmetoder, sade lektor Christer Lindström från Svenska handelshögskolan vid öppningen av seminariet. Här följer ett sammandrag av de olika verktyg som står till buds då man vill höja på pre FORUM NR 9/95

Kristel Berg / Tom Henriksson

Företagsledarnas arbetsredskap

FÖRBÄTTRING AV ORGANISATIONER KAN SKE MED HJÄLP AV OLIKA VERKTYG. VET DU VAD BENCHMARKNING, REENGINEERING, ABM ELLER OUTSOURCING INNEBÄR stationen inom en organisation och hjälper till att genomföra en ändringsprocess.

Förenklat kan man säga att benchmarking innebär att man lär sig av andra genom att göra systematiska jämförelser. Dessa jämförelser sker oftast på strategiskt viktiga områden och inom sektorer som påverkar kvalitet, kostnader och snabbhet. Målet är att få till stånd klara och konkreta förbättringsmålsättningar.

Med reengineering avses e ingineerin u ) ISKA sr genomgripande förändring för att effektivera arbetsprocessen. I praktiken innebär det ofta att bryta ned hierarkiska organisationer till mer grupparbete, användning av ny informationsteknik och att slå ihop verksamhetskedjor. Då Taylorismen på 20-talet uppnådde effektivitet genom specialisering bryter reengineering upp de stela organisationerna och erbjuder ett alternativt koncept för att utföra arbete. Reengineering lan vad varje aktivitet för att ästa komma en p serades av Hammer och Champy som den industriella revolutionen i slutet av 1900-talet.

Activity based management (ABM) baserar sig på activity based costing (ABC). Målet är skapa ett system som möjliggör kontinuerlig redovisning och rapportering av vilka aktiviter som skapar vilka verkliga kostnader. Bl.a. kan man då också räkna ut olika kunders lönsamhet, hur mycket en given överloppskapacitet kostar och vilka kostnaderna är för en given kvalitets- eller leveransnivå.

Vidare presenterades ytterligare ett redskap, outsourcing. Det centrala i ledningens strategival har blivit att företaget koncentrerar sig på verksamheter inom sin kärnkompetens. Det är onödigt dyrt och svårt att själv göra sådant som andra kan göra effektivare eller billigare. Då kan det vara bättre att köpa tjänster utifrån. Företagsledningen kan som en följd bättre koncentrera sig på att utveckla kärnområden inom företagets verksamhet. =

Utgiven i Forum nr 1996-09

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."