Utgiven i Forum nr 1987-16

Företagsledningen blir företagare

av Håkan Nylund Forum 1987-16, sida 22, 22.10.1987

Taggar: Teman: ledarskap

Företagsledning blir företagare

Den operativa företagsledningens köp av sitt företag, Management Buy Out, har blivit ett allt vanligare fenomen. Ett färskt exempel är Cortex Oy, som nyligen genom MBO lösgjorde sig från Metsä-Serla. Ett intressant exempel på affärsklimatets snabba skiftningar är att bolagets VD Göran Åhman nu köper tilbaka det företag han var med och sålde för fem å sedan.

ör fem år sedan var ännu diversifieF ring som strategi i ropet i näringslivet.

Det gällde att växa, och helst växa utanför de traditionella verksamhetsområdena.

Idag är den strategiska trenden koncentration på kärnområdena, vilket förutom att olönsamma bitar av storföretagen skärs bort också medfört att framgångsrika delar av storbolagen avyttras för att de inte passar in i den strategiska verksamhetsidén. En allt vanligare lösning har då i Finland som i den övriga industrivärlden blivit en sk Management Buy Out (MBO), där den operativa ledningen köper företaget eller divisionen av moderbolaget. En av de största affärerna var Airams frigörelse från Nokia.

Köpeavtalet för Cortex undertecknades den 16.9. av fr v Tapani Kaika, Metsä-Serla, Jorma Saariketo och Seppo Collander (Mancon), Ebbe Sommar (Metsä-Serla) och Cortex operativa ledning Göran Åhman, Jaakko Saarinen, Henrik Järnström och Harri Aarnio.

För drygt en månad sedan undertecknades ett avtal, där Metsä-Ser/a sålde hela aktiestocken i sitt dotterbolag Cortex Oy åt bolagets ledning. Metsä-Serla har i likhet med andra skogsbolag gått in för en klar back to basics-strategi. Originellt är att Cortex VD Göran Åhman redan en gång handlat med bolaget, men då som säljare.

22

Köparen kan företage — När jag 1982 som minoritetsägare var med och sålde Cortex åt G A Serlachius kändes det skönt att sluta vara företagare och bli anställd chef, säger Åhman. — Men företagandet går i blodet, så när det blev uppenbart att Cortex troligen skulle säljas kändes det naturligt att satsa på en MBOösning tillsammans med den övriga ledningen. Det kändes också rätt att ta ansvar ör att företaget förblir intakt och därmed rygga både de egna och de övriga anställdas arbetsplatser. .

Cortex nya ägare är förutom Åhman disrikstförsäljningscheferna Heikki Aarnio och Jaakko Saarinen, försäljningsdirektör Henrik Järnström och Mancon Yhtymåä Oy.

— En fördel med en MBO-lösning jämört med andra företagsköp är ju att man exakt vet vad man köper. Vi har alla arbetat änge i företaget, två av oss ända sedan starten, och vet att det är ett bra företag med goda marknadsutsikter och en fin personal som vi köpt.

Cortex är en av landets ledande importörer av förpackningsmaskiner och -material, bagerimaskiner och butiksförnödenheter. Bolaget har 38 anställda och beräknas i år ha en omsättning på 44 Mmk.

— Förpackningssektorn, som svarar för omkring två tredjedelar av vår omsättning, täcker en bred användarsektors behov — allt utom gruvor och skeppsvarv, säger Åhman. — Vi säljer maskiner som paketerar allt från bröd till toalettpappersrullar, sluter lådor och drar sträckfilm över lastpallar, och de förnödenheter som plastiilmer, band och märkningstillbehör som behövs. På butikssidan, som står för ca 5 procent av omsättningen, levererar vi de flesta kösystemen och en hel del rullpåsar för fruktdiskarna, butikskorgar mm.

— Bagerimaskinerna gick vi in på 1984 som en följd av ett strategiskt beslut att expandera, men på ett område där kundern är de samma som för våra existerande produkter. Vår produktlinje sträcker sig nu från mjölsilos och degberedningsmaskiner till ugnar och förpackningsmaskinerna. Bagerierna köper helst en komplett produktionslinje, påpekar Göran Åhman.

— Vi försöker totalt hålla en balans på 60—40 mellan maskiner och tillbehör, så att svängningarna i investeringstakten inte skall kännas alltför hårt.

Klar affär, invecklad teknik

Själva förhandlingarna om köpet karakteriserar Göran Åhman som lätta men svåra. — Själva affären och idén var från början mycket klar och affärsmässig för alla parter. Men själva tekniken att med alla bokföringsmässiga, juridiska och finansiella aspekter var mycket komplicerad, då justeringar inom någon sektor alltid betydde förändringar inom alla andra. Förhandlingarna fördes dessutom under juli och augusti, då det var svårt att få alla samlade kring samma bord, understryker Åhman.

— Köpet av hela företaget intakt med dess starka balansräkning och bli a en värdefull fastignet i Tammerfors var för stor för att kunna skötas på privatekonomisk grund. Därför behövdes ManconYhtymä för att ställa upp med expertis och garantier, Själva finansieringen var inte besvärlig, tack vare bankkonkurrensen kunde kostnaderna förhandlas ned rejält, säger Åhman och tilllägger att Cortex genom affären både bytte bank och försäkringsbolag.

— Tekniskt går affären via ett hjälpbolag, Pac-Tec Oy Ab, som ägs av oss köpare och som så snart det registrerats köper Cortex. Därefter fusioneras Cortex med Pacdec, som sedan byter namn till Cortex. Förtarandet är vanligt, och motiveras inte av skatteskäl utan av att finansieringen och risktagandet den vägen kan bolagisera — En nackdel med hela affären är förstås att bolagets skuldsättning stiger, och därmed räntekostnaderna. Cortex har en hög soliaitetet och är lönsamt, men den tekniska handeln präglas inte av någon speciellt hög lönsamhet. Som företagare gäller det därför att ligga i mer än någonsin.

Håkan Nylund €

Cortex VD Göran Åhman har förutom företegandet många järn i elden. Han är kretsordförande för SFP I Helsingfors samt VO i Förlags Ab Forum för ekonomi och teknik.

Utgiven i Forum nr 1987-16

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."