Utgiven i Forum nr 2007-01

Forex breddar medbanktjänster

av Johan Svenlin Forum 2007-01, sida 11, 31.01.2007

Taggar: Teman: forex

FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 1 2007

Forex breddar med banktjänster

JOHAN SVENLIN en jämna kundström som stiger in iFOREx valutakontor för att växla pengar, kommer under året att erbjudas ny tjänster.

I första hand gäller det möjligheten att öppna sparkonto och att låna pengar för reskassa. Stora volymer gör det möjligt att hålla små marginaler på räntan. Valutabutikerna har även fördelaktigare öppettider än bankkontor.

“Bankerna har skuffat ut sina kunder på gatan och låter dem både göra jobbet och betala avgifter. Många vill ännu ha personlig service i stället för en skärm”, säger Forex vd TOMAS ZETTERQUIST.

Bakom Forex bankexpansion ligger euron. I Finland tappade Forex 51 procent av sin business när euron infördes. Trots att svenska folket så sent som 2003 röstade för att behålla kronan, tror Zetterquist att den gemensamma valutan införs i Sverige och Danmark inom en överskådlig framtid. Fö att gardera sig vidgar Forex därför sina tjänster.

I Sverige introducerades banktjänsterna för ett år sedan och har hittills gått över förväntan.

“Vi är redan marknadsledare där på prissättning av spar- och lånetjänster. De kompletterar valutaväxlingen och vi är inte beroende av att tjäna stora summor på räntemarginaler’, förklarar Zetterquist.

Finland är det andra landet där Forex öppnar banktjänster, och de kommer att presenteras under året.

“Om vi kommer igång under andra kvartalet är jag mycket nöjd. Men det är viktigare att vi förbereder oss väl. Vi kan inte riskera att tappa våra kunders förtroende med en misslyckad lansering” säger Tomas Zetterquist.

Valutaväxling kräver specialkompetens och personalen utbildas kontinuerligt för att avfärda försök till penningtvätt. Banktjänster kräver en annan.

“Vi har ännu inte bestämt oss för huruvida vi kommer att gå in på rådgivningstjänster. Det kräver mycket mer än enkla banktjänster”. säger Zetterquist.

uti<er. I Finland fin

En förlängning av nögkonjunkturen

JANNE SALONEN En allmän rädsla i fjol var att USA skulle gå ini en recession under 2007. KOMMENTAR! De stigande räntorna befarades leda tillen kollaps på den amerikanska fastighetsmarknaden. Detta skulle i sin tur kyla ner världsekonomin, som vuxit med över 4 procent i årstakt sedan 2004.

Under hösten föll priserna på den amerikanska bostadsmarknaden. Nu har detta tidvis rätt kraftiga prisfall stannat upp. Bostäder finner igen köpare till 10-15 procent lägre prisnivåer. En nedkylning har också inträffat i byggsektorn. Allmänt väntas inte längre någon recession i USA detta år. I stället talas det om en mycket mild ekonomisk ‘mjuklandning! Tillväxten i USA förväntas vara något lägre än under tidigare år, men sysselsättningen förblir stark.

Till följd av de minskade farhågorna för en recession i USA, förutspås nu en fortsatt stark tillväxt i världseko nomin också under detta år. Valutafonden IMF förutspår en globaltillväxt på 5 procent år 2007. Detta skulle betyda att världsekonomin befinner sig i en fortsatt stark tillväxtfas. En något lägre tillväxt i USA ser ut att uppvägas N av en fortsatt snabb expansion på många andra håll i världen, i synnerhet i de stora asiatiskatillväxtekonomierna Kina och Indien. Också i Europa är förväntningen att den starka expansionen, som kom igång under senare delen av 2006, ska hålla i sig. Framför allt väntas en fortsatt god tillväxt i Tyskland.

Detta avspeglar sig även i de nordiska ekonomierna, som ifjol uppnådde oerhört starka siffror. Tillväxten i Sverige uppskattades närma sig 5 procent, och i Finland 6 procent. Den fortsatta expansionen i världsekonomin gör att tillväxten i den finländska ekonomin också under detta år kan visa sig vara oväntat stark.

Under 2007 ska nya löneavtal förhandlas fram. Överstora löneökningar kan leda till försämrad konkurrenskraft, och det drabbar industrin under år då världsekonomin utvecklas svagare. Detta är kanske den största risken för tillfället i den finländska ekonomin.

Det är också skäl att vänta sig att europeiska centralbanken ECB under året kommer att höja på styrräntan i minst ett par repriser, förmodligen flera, för att hålla den europeiska inflationsutvecklingen i styr. Inte minst den snabba ökningen i penningmängden i Europa föranleder detta.

Utgiven i Forum nr 2007-01

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."