Utgiven i Forum nr 2007-01

Finnair prioriterar direkta linjer

av Janne Salonen Forum 2007-01, sida 10, 31.01.2007

Taggar: Bolag: Finnair Teman: flygplans industrin

EH FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK

SPEKTRUM

NR 1 268 “Länderna betraktas som individuella områden och därmed som allt för små marknader. Här finns massor att göra” säger NIB:s direktör Johnny Åkerholm angående Norden i Nordisk Tidskrift 3/2006.

FANA PFrIOM

JANNE SALONEN INNAIR har varnat för ett minusresultat för 2006, bland annat beroende påatt oljeprisfuturer måste värderas till dagspris. Det operativa resultate kommer däremot att vara positivt. Bolaget avi serar samtidigt en fortsatt rejäl utökning av Asientrafiken.

En utbyggnad av trafiken på Asien är en strategi Finnair har haft under hela detta decennium, och den har blivit en hörnsten i koncernens strategiutveckling.

“Finnair är det tredje största europeiska flygbolaget i trafiken mellan Kina och Europa, efter LUFTHANSA OCh AIR FRANCE/KLM”, säger Finnairs kommunikationsdirektör CHRISTER HAGLUND.

“Tack vare Asiensatsningen förbättras också de direkta förbindelserna från Finland till Europa. Vi har fått nya destinationer såsom Krakow, Pisa och Dublin, och i år tillkommer Lissabon, Närnberg, Bukarest, Ljubljana och Gdansk. Dessa nya destinationer möjliggörs också av de nya mindre jetplanen Embraer 170 och1g90!

Finnair har fått sin första Embraer 190, med plats för drygt 90 passagerare. Då förnyelsen av medeldistansflottan är slutförd, har Finnair 29 av Airbus 320-seriens plan, och tio vardera av Embraer 170 och Embraer 190. Finnair får därmed Europas modernaste flygflotta, enligt Haglund.

Indien är en rätt ny destination för Finnair, men den trafiken utökas nu starkt. Från tre veckoturer till Delhi utökas avgångarna till sju veckoturer. Finnair kommer också att börja flyga till det kommersiella centret Bombay (Mumbai) fem gånger i veckan.

Starkt första år för Kal

JANNE SALONEN rispressen på mobiltelefonmarknaden tynger flera av tillverkarna. Amerikanska MOTOROLA och sydkoreanska Le Och SAMSUNG har alla presenterat för sämrade resultat.

Ett undantag är NOKIA, som fortfarande är den överlägset största tillverkaren inom branschen. Nokia presenterade ett förbluffand -erar direkta linjer

Samtidigt börjar man från juni dagligen flyga direkt till Hong Kong, och inte längre delvis via Bangkok. Kanton (Guangdong) kommer att få en fjärde veckotur.

Singapore, dit flygbolaget har flugit via Bangkok, faller nu bort som egen destination.

”Från och med i år blir alla våra interkontinentala linjer direkta linjer, utan mellanlandningar. Det är så passagerarna vill ha det, med täta avgångar”. säger Haglund.

Den expanderande trafiken kräver flera långdistansplan. Under 2007 får Finnair tillgång till två nya Åirbus 340-300 seriens plan, och unde nästa år kommer ytterligare två. Vid behov kan

ASVvU starkt resultat för fjolåret. Marknadsandelen inom mobiltelefoner steg till 36 procent, och antalet sålda telefoner översteg 100 miljoner under sista kvartalet.

Nokias omsättning för 2006 steg med 20 procent till 41,1 miljarder euro, och rörelsevinsten till nästan 5,5 miljarder för hela året. Vinsten per aktie steg med 27 procent till1,05 euro

Finnair förvärva ytterligare Airbus 340-seriens plan, i väntan på leveranserna av de redan beställda Airbus 350-planen. Tillverkningen av den nya och bränslesnålare 350-serien har försenats, och leveranserna har skjutits fram från planerade 201.

Finnairs expansion inom Asientrafiken motiveras av den höga kabinfaktorn, som har legat över 80 procent. Av fraktutrymmet från Asien till Europa har närmare 100 procent sålts, medan alla flygbolag som trafikerar mellan Asien och Europa har brist på frakt i motsatt riktning. Den norska laxen är en av produkterna som det finns efterfrågan på i Asien.

per aktie. Styrelsen föreslår en utdelning på 43 cent per aktie.

Detta betyder att Nokias vinstmarginal faktiskt har förbättrats, trots den allt starkare prispressen på mobiltelefonerna. Den nye chefen OLLI-PEKKA KALLASVUO har anledning att vara nöjd över sitt första räkenskapsår som Nokiachef.

HINNA

Utgiven i Forum nr 2007-01

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."