Utgiven i Forum nr 1976-02

Förpackningsindustrin en bransch som står sig

av Christer Herlin Forum 1976-02, sida 15, 11.02.1976

Taggar: Teman: förpackningsindustrin

FORUM 2 - 76

Förpackningsindustrin en bransch som står sig

Sy» Euran Paperi är en av 27 indu- strienheter som tillsammans bildar A Ahlström Osakeyhtiö, vars omsättning under redovisningsåret 1974—75 uppgick till sammanlagt 1,3 miljarder mark. Euranh Paperis andel av koncernens totala omsättning var ca 12 procent eller 152 Mmk.

Eutan Paperi är beläget i Kauttua, ca 200 km nordväst om Helsingfors. Företaget sysselsätter för tillfället 900 personer och disponerar över 48 000 m? golvyta samt 210000 m?, då följande dimension tas med i räkningen. Konsumentförpackningar är Euran Paperis huvudsakliga produkt. Men dessutom levererar man halvfabrikat, för det mesta belagda material och laminat, såsom polyetenbelagt papper, al-folielaminåt, filmlaminat och vaxbelagt papper. I produktionen ingår dessutom konsumentprodukter, bla hemfrysförpackningar, stekfilmer och al-folier, engångsserviser samt sjukhusprodukter, byggnadspapper, lättpresenningar och diagrampapper. Denna sistnämnda produkt är man för övrigt ensam i Norden om att framställa,

Exportsiffrorna för Euran Paperis del är särskilt iögonenfallande. Av företagets hela produktion går nämligen ca 50 procent på export, både österut och västerut.

Stor export till Sovjet

Detta att EPs produktion är fördelad på hemmamarknad, västexport och östexport är en av orsakerna till att företaget inte berörts av de dåliga konjunkturerna i lika hög grad som många andra industrier. Dessutom har man lyckats koncentrera sina exportmarknader. — Av kostnadstekniska skäl har vi koncentrerat oss på Europa. Huvudmarknad . är här England, dit både kartong oc rullvara exporteras, berättar fabriksdirektör Folke Norrman. För tillfället är handeln med England dock lam.

En annan huvudmarknad är Sovjet, vars behov av förpackningar och andra pappersvaror kontinuerligt stiger. Från Euran Paperi inhandlar Sovjet bla karamellpapper i så stora mängder att en hel avdelning på fabriken sysselsätts med enbart framställning av detta.

Distributionssystemet kräver förpackningar

En annan stor orsak till att förpackningsbranschen :som helhet är mindre känslig för fluktuationer är att dagens samhälle inte klarar sig utan förpackningar. Det moderna distributionssystemet skulle helt enkelt säcka ihop om inte näranog allting förpackades.

— På vissa håll anses konsumentförpackningen vara något som enbart gör varan dyrare. Man vill därför i första hand skära ned på de kostnader som faller på förpackningen. Tvärtom. gör de moderna förpackningarna i mångt och mycket varan billigare, förklarar Rolf Bergström, marknadschef på EP för försäljningen av förpackningar inom landet.

Förpackningen ska inte enbart innehålla varan, utan också skydda den mot ljus, fukt, stötar och andra yttre angrepp och svara för att varan når konsumenten i gott skick. Därtill gör den all hantering och transport av varan både lättare och snabbare. Och lagringen mer ekonomisk.

En av konsumentförpackningens allra nyaste funktioner är den information om innehåll, användning, uppbevaring och bruk som står att finna tryckt på den. Dessutom är förpackningen ett konkurrensmedel liksom reklamen.

Rätt förpackning ger lätt hanterin — Antalet supermarkets och självbetjäningsaffärer ökar ständigt. Varan ska stå sig i konkurrensen på bitikshyllorna, = Numera finns få butiksbiträden att rådfråga och diskutera med. Förpackningen har i viss mån övertagit deras roll.

Med tanke på ovanstående är det knappast så konstigt att förpackningsbranschen är mindre konjunkturkänslig. All industri som ska få ut sina varor till de slutliga konsumenterna vill väl att detta ska gå så snabbt, smidigt och ekonomiskt som möjligt. Och här hjälper förpackningen som synes till på mer än ett sätt.

Krisen inverkar i andra hand

Den ekonomiska krisen har förstås inverkat något — även på förpackningsbranschen. Orderstocken på Euranh Paperi är inte idag vad den i vanliga fall varit. Företagets inhemska kunder har fått lov att skära ned på sin export, vilket i andra hand inverkat på beställningarna till Eura, berättar Rolf Bergström, Men Euran Paperi har också kommit med motåtgärder. — De egna försäljarna har aktiverats och omorganiserats så de inte behöver resa i lika hög utsträckning som tidigare och kan därför ägna mer tid till aktivt försäljnnigsarbete. | Eura har även kunnat justera priserna neråt. Vissa råmaterial som polyetenfilm, aluminiumfolie och nylon har sjunkit i pris, som en följd av att exempelvis Västtyskland har en annan konjunktur än vi har.

Forts på sid 18

Utgiven i Forum nr 1976-02

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."