Utgiven i Forum nr 1971-13

Forskarnas gyllene tid slut?

av Ingrid Eriksson Forum 1971-13, sida 17, 08.09.1971

Taggar: Teman: forskning

Hör telefon = och diktafon till den modernaste tekniken på Ert arbetsbord?

Era affärer löper nog med hjälp av dem — men / | | inte vid alla tillfällen. sänd genast detta kort. Kryssa för Era Bnskemål på bak. | bocate | Vår tid erbjuder Er sidan. | möjligheter som Ni ; eventuellt inte känner till. Mycket inom ADB | Mot porto sektorn har nämligen fare — ov NOKIA AR utvecklats så långt att | Å a ELEKTRONIK Ni kan utnyttja data- Torminale maskinen vid Ert arbets- TENN - - a 00003 Helsingfors 30 bord. Fråga oss om det — ; för det känner vi till. ; Hki 10/10, lupa no 2509

Utgiven i Forum nr 1971-13

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."