Utgiven i Forum nr 2021-09

Forum går i graven

av Sören Jonsson Forum 2021-09, sida 03, 18.11.2021

Forum gär i graven

Ett svek mot er läsare.

Affärsmagasinet Forum läggs ner vid årsskiftet. Det är ett drastiskt oc obegripligt beslut som redaktionen inte kan omfamna. Slutresultatet av en jobbig höst blev en verklig lose-lose-situation, där de största förlorarna är ni läsare. Många har prenumererat på tidskriften i tiotals år, och så sent som i juni i år, då den senaste läsarenkäten gick ut till er läsare, berättade många hur viktig tidskriften är. Föreningsmedlemmar blir utan en medlemsförmån. Kvar blir i stället en rabatt på digitala nyheter. Inget ont om dessa, saken är bara den att de inte kan eller ska jämföras med Forum.

Orsaken till nedläggningen är att KSF Media vill stärka sitt eget varumärke och samla ekonomibevakningen under HBL i stället för under Forum. Samtidigt är föreningarna ovilliga att återta Forum i egen regi. Man kan dra direkta paralleller till nedläggningen av Nyhetsbyrån SPT som också avvecklas vid årsskiftet. De finlandssvenska mediehusen mobiliserar sina krafter till de egna varumärkena för att kunna konkurreraien allt hårdare medievärld. En hårdare och fattigare värld, ska sägas.

HBL stärker sin ekonomibevakning, vilket i sig är en mycket positiv utveckling. HEL får en strukturerad och behövlig ekonomiredaktion som dagstidningen har saknat ända sedan Hannu Olkinuora (chefredaktör 2008-2011) monterade ner ekonomibevakningen. Det sorgliga är att Affärsmagasinet Forum sjabblas bort och offras i striden. Något som känns helt onödigt.

Det är en tidskrift med långa anor som nu går i graven. Tidskriftens rötter sträcker sig ända till 1880 och flera viktiga tidningstitlar har bidragit till det som Forum är idag. Den 26 september 1967 föddes tid skriften Forum i sin nuvarande form, då de finlandssvenska tekniska och ekonomiska föreningarna slog ihop sina resurser. Ända sedan dess har Forum varit ett kitt som håller samman yrkesidentiteten hos ingenjörer, diplomingenjörer och ekonomer. Med facit i hand nu när tidningen läggs ner, är det extra olyckligt att det är under KSF Mediasledning som beslutet fattas. Forum förvaltar nämligen en del av Amos Andersons publicistiska arv. 1971 tog Affärsmagasinet Forum in tidskriften Meractor som grundades av Anderson.

Forum är en häftig tidskrift. Det finns inte någon exakt kopia, inte ens om man bortser från språkdimensionen. En styrka är att Forum är familjär och har en identitet men samtidigt erbjuder intressant och journalistiskt relevant innehåll som intresserar både ekonomer och ingenjörer. Forum har en kulturbärande funktion som inte kan underskattas. Att Forum läggs ner är ännu en domänförlust för den finlandssvenska journalistiken.

Det är svårt att försvara tidskriften med moraliska, historiska och kulturella argument, när det förstås är ekonomin och antalet prenumeranter som avgör i slutändan. Vill man ha en unik, proffsig bevakning av ekonomi och teknik på svenska måste det få kosta en slant. Nu stupar det hela på några tusenlappar. Viljan att hitta nya kassaströmmar, måhända från någon av de finlandssvenska stiftelserna, fanns inte. Problemet är att Forum inte har en entydig ägare med entydig vilja. Bolagsstyrningen haltar, det saknas förankring och då blir det reaktivt, som en vindflöjel.

Det sorgliga är att det här är ett beslut som är svårt eller omöjligt att ångra. När väl en tidning har gått i graven, finns det ingen vilja att gräva upp den. loru www.forum feedback &forummag.fi

Affärsmagasinet Forum

Utkommer med tio nummer per år

Webbplats: www.forummag.fi

Adress: PB 217 (Mannerheimvägen 18),

O0101 Helsingfors

FO-nummer: 0522793-3

Prenumerationer: +358 (0) 91253 500 (mån-fre kl. 8-12 och kl. 13-16), pren&forummag.fi eller www.forummag fi/prenumerera Helårsprenumeration inom Norden: 99 euro Faktureringstillägg för pappersfaktura tillkommer. Adressändringar: Föreningsmedlemmar: kontakta ditt kansli.

Övriga: +358 (0) 9 1253 500 (mån-fre kl. 8-1 och kl.13-16), prenGforummag.fi

Redaktion:

Sören Jonsson, chefredaktör, soren.jonsson& forummagffi, +358 (0) 44783 5705

Patrik Harald, reporter, patrik haraldeforummag.fi, +358(0)50 352 3563

Ansvarig utgivare: Erja Yläjärvi, erjaylajarvioksfmediafi

Allmän e-post: redaktionenÖforummag.fi

Layout: Mikael Bobacka

Fasta medarbetare:

Leif Bergström (USA)

Henric Borgström (Norden) Johan Svenlin (vetenskap) Nicholas Anderson (kolumnist, privatekonomi) Kaj Arnö (kolumnist, samhälle) Annonsförsäljning; annonseEhblifi +358(0)91253558

Andreas Rundlöf Försäljningsdirektö +358(0) 44783 5757 andreas.rundlofoksfmedia.fi Material annonsehblfi

Delägare:

DIFF - Ingenjörerna i Finland rf Ekonomföreningen Merkur rf Ekonomföreningen Niord rf Ekonomiekandidatföreningen rf Tekniska Föreningen i Finland rf (TFiF) KSF Media

Utgivare:

Förlags Ab Forum för ekonomi och teknik Nettoupplaga: 1066 exemplar (jan-dec 2016)

Lösnummerpris: 10,90 euro

Tryckeri: Grano, Vasa

ISSN 0533070X

Affärsmagasinet Foru ärtryckt på

MultiArt Gloss 130g/m2 och LumiForte Bog/m2

AFFÄRSMAGASINET FORUM NR 92021

Utgiven i Forum nr 2021-09

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."