Utgiven i Forum nr 1991-03

Frankfurtbörsen upptar kampen med London

av Erkki Olin Forum 1991-03, sida 16-17, 21.02.1991

Taggar: Teman: börsen

Buden haglar i börssalen på förmiddagen. Tavlan på väggen visar minut för minut rörelserna i DAX-indexet under kommersen mellan klockan 10.30 och 13.30. Indextalet beräknas på basen uv 30 företags aktiekurser.

Dr Hamke, Frankfurtbörsen, kan glädja sig åt att omsen på aktiekurserna försvunnit vid årsskiftet.

F informationschef — p 16

DAX “utmanar FTSE':

FRANKFURTBÖRSEN UPPTAR KAMPEN MED LONDON

Text: Erkki Olin! Frankfurt

Kraftig kapitalansamling, den starka tyska ekonomin och en intensiv systemutveckling tros sätta fart på börskommersen i Tyskland efter vikenkrisen.

flera års tid blev det plötslig tvärstopp på Frankfurtbörsen senaste höst. Kursindexet DAX (Der Deutsche Aktienindex), som från slutvärdet år 1989 på 1790,37 poäng fram till mars 1990 hade åkt upp till 1968.55 poäng, började därefter häftigt röra på sig inom ett intervall på 200 poäng, för att i september falla till värdet 1334,89. En liten återhämtning skedde sedan mot årsslutet, men förlusten 1 kursfall blev sammanlagt 21,9 procent för år 1990. Det var naturligtvis vikenkrisen som var orsaken till den djupdykningen.

E: en oavbruten uppgång unde ””Londonbörsen kunde gott saneras”

Kivet mellan London och de kontinentala europeiska börserna är av gammalt märke. Hittills har London kunnat stå på sig i alla skiften, men den tyska återföreningen har nu fått brösttonerna i Frankfurt allt ljudligare.

Såsom tidningen The Sundav Telegraph antydde i september. står Frankfurt nu i beråd att uppta kampen med London på allvar. Börschefen Riidiger von Rosen har uttryckligen låtit alla berörda förstå att det ä 3/1991 F RU (DAX = Der Deutsche Aktien index. FTSE = Financial

Times Stock Exchange 100 Share Index.

just Frankfurt som i sinom tid kommer att spela första fiolen inom curopeiskt näringsliv.

London får lov att ta skeden i vacker hand inför detta faktum. Bland annat anser von Rosen att Frankfurt nu kommer att kunna anställa en större personal, medan Londonbörsen med sin överbemanning och sina allehanda kommittéer får bereda sig på en grundlig sanering av verksamheten…

I sådana tongångar läste von Rosen upp sitt budskap för kollegerna på Londonbörsen; ordföranden Andrew Hugh Smith och börschefen Peter Rawlins, då topparna bland börsfolket senast möttes i Frankfurt och Berlin. Det var i september på FIBV:s (Fédération Internationale des Bourses de Valeurs) möte.

Det är närmast två omständigheter som fått Frankfurt på ett verkligt stridshumör; tekniska förbättringar i börsens funktionssätt. och den kraftiga ansamlingen kapital i de tyska affärsbankerna. Frankfurt svarar nu för 62 procent av den tyska börsvärldens totala omsättning. Är 1989 var motsvarande siffra 50 procent. Resten föll på Tysklands sju regionala börser.

Under årets lopp kommer Frankfurt att bygga ut ett automatiskt transaktionssystem kallat BOSS (BörsenOrder-Service-System), som förutom att det underlättar mäklararbetet utgör en betydande ny inkomstkälla för börsen. Pappersexercisen blir minimal då elektroniken tar över största dele av rutinerna. Wall Street lär ha fått tjäna som förebild.

Europas ledande fondbörs

Börsen har nu sagt upp förhållandet till sin sambo, staden Frankfurts handelskammare, och verkar sedan den & juli som självständigt aktiebolag lett av von Rosen. Därmed är det väl förspänt för Frankfurt att i god tid före Berlins uppvaknande befästa sin position som marknadsledare i Tyskland. På basen av det frankfurtska DAXindexet sker redan 80 procent av all börshandel i landet.

— Vi kommer inte att nöja oss med att bara vara den främsta börsen på kontinenten. utan vill vara ledande på området i hela Europa, förklarar von Rosen, som nu också yvs över att Frankfurt för första gången lyckats överträffa London i försäljningsvolym vad avser tyska aktier.

Det finns heller ingenting som kunde tyda på en volymmässig återgång efter vikenkrisen. Tyskland har en sund ckonomi och en ihållande ekonomisk växt. Boomen i öster håller farten uppe.

— Det är inte ett krig vi vill ha med London, men London måste rätta sig efter de förändrade förhållandena, säger von Rosen, som inte tror på ett s k market maker-system. Han anser att ett system med direkta uppdrag till mäklarna har framtiden framför sig. Market maker-systemet, som Londonbörsen i mångt och mycket bygger EE “Bulle und Bär” heter den här gruppen vid huvudingången till Frankfurtbör Sen.

betyder att börsens mäklarföretag förbinder sig att köpa eller sälja värdepapper för att garantera en viss kommers.

London vill att utvecklingen i Europå går mot ett system som betjänar de institutionella investerarna, medan Frankfurt genom sitt ställningstagande ömmar för de mindre placerarna. Båda håller nu styvnackat fast vid sin synpunkt och något närmande har inte skett.

London kan ge svar på tal

Ordföranden för Londonbörsen Andrew Hugh Smith har inte blivit von Rosen svaret skyldig. Han menar att Frankfurtbörsen ännu länge kommer att få dras med likviditetsproblem. Enligt Smith är likviditetsproblemet att det inte finns tillräcklig med utbud och efterfrågan på värdepapper — det största hindret för utvecklingen av värdepappersmarknaden i Europa. Därför borde ett samarbete mellan de större värdepappershandlarna fräs till stånd. På Londonbörsen sker fortfarande tre femtedelar av hela det kontinentala Europas aktiehandel. Frankfurt räknar nu också med att avskaffandet vid årsskiftet av omsättningsskatten på — värdepappersköp skall öka försäljningen. Engelsmännen är av en annan uppfattning. De anser att betydelsen av skattens avskaffande inte kan vara särdeles stor. Skatten gällde ju inte tyska statsobligationer. som trots detta i huvudsak marknadsfördes över Londonbörsen. Den livliga handeln med tyska aktier i London beror helt enkelt på att London i många avseenden är mer attraktiv som marknadsplats än Frankfurt. Men Frankfurt har ännu ett trumfkort på hand, som fått borsten att resa sig på engelsmännen. För upptagandet av kampen med City i London drog de tyska affärsbankerna år 1989 igång ett system för prisnoteringar på aktierna i 14 ledande västtyska industriföretag. Systemet kallas IBIS (Inter-Banken-Informations-Svstem). Det har nu övertagits av Frankfurtbörsen och skall efter omstrukturering helt automatiseras. I London befaras [BIS bli utbyggt och så småningom omfatta de större industrijättarna i Europa. 9

NÅ FRAM PÅ SVENSKA med :HBEE 519 täckning av Finlands svenskspråkiga hushåll

HUFVUDSTADSBLADET

Tel. 125 31

KMT/TGI 907 17

Utgiven i Forum nr 1991-03

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."