Utgiven i Forum nr 1991-03

Kan kriget kapa lågkonjunkturen?

av Leif Bergström Forum 1991-03, sida 18, 21.02.1991

Taggar: Teman: krig

OVER HERE

Text: Leif Bergström/New York

Kan kriget kapa lågkonjunkturen?

Kriget i Persiska viken avgör inte bara tusentals soldaters framtid och presidenterna Saddam Husseins och George Bushs politiska öden. I USA har den ekonomiska pessimismen förbytts i förhoppningar att ett kort krig ska innebära ett snabb slut på rådande lågkonjunktur.

en ekonomiska utvecklingen har hittills inte följt förhandstipsen. På Wall Street föll aktiepriserna under hösten av oro för följderna av Iraks invasion av Kuwait. Men dagen efter inledningen av den allierade flygoffensiven den 17 januari inleddes en återhämtning som snabbt förde upp Dow Jones aktieindex till sin högsta nivå på sex månader. Oljepriserna hade skjutit i höjden efter Iraks start av kriget den 2 augusti. och de amerikanska oljebolagen rapporterade ökade vinster för fjärde kvartalet. Känsliga för kritik från presidenten och konsumenterna förklarade de vid flygoffensivens inledning prisstopp. Men de första krigsrapporterna bidrog till att stilla oljemarknadens oro, och när råoljepriserna sjönk visade sig oljebolagens prisstopp i konsumentledet bli allt annat än en god PR-gest!

Hög arbetslöshet

Under flera månader hade osäkerhet om framtiden präglat den amerikanska ekonomin. En ursprungligen närmast akademisk debatt om huruvida lågkonjunkturen redan infunnit sig gav vika för påtagliga realiteter nä oljepriserna sköt i höjden under hösten. Arbetslösheten steg i januari till 6.2 procent, den högsta nivån sedan 1987, samtidigt som genomsnittsamerikanens arbetsvecka var en halvtimme kortare.

Knappast någon betvivlar att recessionen skulle ha kommit i alla händelser. Men ekonomer säger att Kuwaitkrisen och höstens oljeprishöjningar påskyndade och fördjupade lågkonjunkturen. Varuhusen upplevde en svag julhandel — sedan konsumenterna höll försiktigt i plånböckerna i en utbredd oro för den ekonomiska framtiden.

När de allierade inledde sin offensiv, väckte det inte bara förhoppningar bland investerare. Ekonomer säger också att en för USA lycklig utgång av kriget skulle bidra till att sopa undan konsumenternas tveksamhet. I den konsumentdrivna amerikanska ekonomin blir konsumenternas tillförsikt en allt viktigare faktor.

Trög centralbank

En del av myndigheternas statistik, de så kallade ledande ekonomiska indikatorerna, antydde att lågkonjunkturen planat ut redan i december. Men president George Bush kritiserade sitt tal till kongressen direkt centralbankschefen Alan Greenspan för att inte ha gjort tillräckligt för att sätta fart på ekonomin.

— Räntorna borde vara lägre — nu, sade presidenten. Tre dagar senare, samtidigt som de nya arbetslöshetssiffrorna offentliggjordes, sänkte centralbanken räntan på lån till affärsbankerna med en halv procentenhet, och de kommersiella bankerna följde snabbt etter.

Men många ekonomer tror att sådana åtgärder har ringa effekt förrän kriget är över — Jag tror inte att folk kommer att börja låna och köpa förrän de är förvissade om att kriget inte kommer att sprida sig. sade First Interstate Bancorps chefsekonom Jerry Jordan.

Greenspan har samtidigt varnat för att om kriget skulle bli långvarigt kommer det att förstärka och förlänga lågkonjunkturen. Men med hittills i huvudsak positiva krigsnyheter i amerikanernas ögon hyser ekonomerna föga oro. En orsak är att detta krig —till skillnad från Korea och Vietnam — utkämpas just under en lågkonJunktur. Den ger industrin kapacitet att öka produktionen och möta militärens beställningar utan att överhetta ekonomin.

”Billigt” krig?

Andra bedömare har påpekat att krigets reella kostnader inte nödvändigtvis kommer att bli så höga som kalkylerna ger vid handen. Många av de allierades vapen kommer från enorma depåer i Europa. och är ett ”arv” från den tid då Nato byggde upp sina lager för en möjlig total konflikt mellan östoch västblocket. 1 det nya internationella klimatet skulle lagren ha minskat och många av de antistridsvagnsoch kryssningsmissiler som används mot Irak kommer knappast att ersättas.

Ändå steg industrins orderingång på kapitalvaror med 4,4 procent i december, mycket beroende på militära beställningar.

Analytiker tillägger att kriget i oljeregionen kommer vid en tid då de kommersiella oljelagren är mer välfyllda än någonsin sedan 80-talets början. Dessutom sjunker oljekonsumtionen i USA med vårvädret i april och maj, vilket kan ge landet tid att komma undan tillfälliga störningar.

Men alla bedömare tillägger att alla förhandstips skulle ställas på ända om Irak mot förmodan skulle lyckas åstadkomma utbredd förödelse vid saudiska oljefält och -installationer.

Arbetslösheten i USA steg i januari till oroande 6,2 procent.

3/199t F RUN

Utgiven i Forum nr 1991-03

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."