Utgiven i Forum nr 2008-04

Geckoödlan inspirerade tillnytt kirurgiskt bandage

av Heidi Backas Forum 2008-04, sida 45, 24.04.2008

Taggar: Organisationer: MIT Teman: biologi

FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 4 2088

Geckoödlan inspirerade till nytt kirurgiskt bandage

HEIDI BACKAS TEXT

Geckoödlans förmåga att klamra sig fast på väggarhar varit förebild för ett nytt vattenfast bandage som kan användas vid kirurgiska ingrepp i människokroppen. Det tejpliknande bandaget har utvecklats av ett forskarteam vid MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY, MIT, I USA under ledning av professor ROBERT LANGER och forskare JEFFREY KARP. Studien publicerades nyligen i Pro CEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES.

Geckoliknande vidhäftning har sedan början

I KORTHE > GEN PÅVERKAR DOPNINGSTEST: Fors > KAFFE, JA HJÄRNA heimer

NORT kopp kaffe om barriären mo “För fåglarna ser plastkorkar, cigarettändare, tarmponghylsor och färgglad plastbitar ut som småfisk. En fågel som dissekerades av holländska fors kare hade 1 603 plastföremåti kroppen! Det svenska reportageragasinet Filter (1/2008) skriver om att plastföroreningarna tas upp i näringskedjan.

av 2000-talet tillämpats i torr miljö, men det nya med MIT-forskarnas bandage är att adhesionen används i våt miljö. Bandaget kan därför komma att användas vid ingrepp i till exempel hjärta, urinblåsa och lungor eller efter magsår eller gastriska bypassoperationer.

Bandaget är gjort av ett nytt biogummi, med hår inanoskala som ger en stor kontaktyta till underlaget (se grafik nedan). På ytan finns ett tunt sockerbaserat limskikt som gör att bandaget fäster även på en våt yta. Materialet bryts ned naturligt ikroppen och behöver därför inte avlägsnas.

Biogummit kan förses med medicin som avges under tiden materialet bryts ned. Bandaget

VETENSKAPLIGA FAKT kan därför också användas för transdermaltransport av läkemedel, där medicinen går in i kroppen via huden utan nålar.

I test på tarmvävnad från grisar visade sig bandaget med nanostruktur ge dubbelt så starka bindningar jämfört med bandage som saknar nanostrukturen. Forskarna räknar med att kunna testa det nya bandaget på människor om tvåfem år efter att ytterligare djurtest är genomförda. De uppskattar att bandaget kan finnas i klinisk användning inom fem-tio år.

Professor Robert Langer är en av fyra finalister för det finländska teknologipriset Millennium Technology Prize. Vinnaren utses den 1 juni.

Naturens superlim

Torr adhes har sugskivor Sugskiva

Varje rad av fjäll på undersidan består av 150 000 eller fler utskot som kallas “setae” siutar med e spadformad ändplatta

Musslans proteinlim

Skal 7 cm lång lusslan lokaliserar en liten ojärnnhet i underlaget och utsöndrar ett

Fot

Musslan använder sin fot till att hitta en ya att lästa sig vi (älg, Pris 8; Messoramin of Noriimrsterm University. Keller Autumn of Lewis & Car Cologo, BBC, National Geograptic

Graphic Dämd Arbenes, Missukee.

‘Geckoödlor är ca 10 cm allra största kant bli 35 cm I

Under miljontals år har två familjer av små djur utvecklat adhesionskrafter vida överlägsna något lim människor någonsin har kunnat ta fram.

Geckoödlans tår Miockopiekt små hår fäster på alla ytor - även glas med hjälp av van der Waals-krafter (attraktionskrafter som verkar mellan atomer eller molekyler)

Vär och en med en äv 0,2 mikrometer, ger en Snomt stor kontaktyta mot det underlag geckoödlan går på och fäster vid detta med van der Waals-krafter

Musalor, on klass blötdjur, tillverkar ett kemiskt ämne som läster vid släta, hala ytor i valle 3 - tr

När limmet hårdnat drar musslan undan sin fot och lämnar kvar en sträng med lim (byssustrådar € 2007 MCT/Bults

Utgiven i Forum nr 2008-04

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."