Utgiven i Forum nr 1987-12

Genteknologi i dansk hage

av Sigyn Alenius Forum 1987-12, sida 14-15, 27.08.1987

Taggar: Teman: veteskap

hormon, är Nordisk Gentofte just nu det kanske mest dynamiska företaget | Danmark. Redan strukturen är unik: under samma ekonomiska tak arbetar en stiftelse för forskning, ett sjukhus och så aktiebolaget Nordisk Gentofte som sköter den kommersiella sidan. Ägaren till aktiemajoriteten i företaget är stiftelsen Nordisk Insulinlaboratorium, Som grundades 1923 av en nobelpristagare som hade sitt pris som ekonomisk ryggrad, August Krogh, en kemist A Kongsted och en läkare H C Hagedorn.

Det att majoriteten av företaget ägs av stiftelsen vars målsättning är forskning utgör i sig en garanti mot att de privata aktieägare som finns kunde kräva utbetalning av vinstmedlen i större omfattning än forskningen mår gott av. Att ett sjukhus är direkt knutet till forskningen ger möjlighet till målinriktad produktutveckling vid sidan av grundforskningen.

— Det är en förträfflig kombination, säger direktör Brennum. — Kapitalgeneratorn är Nordisk Gentofte, och i stigande grad satsar vi vinstmedlen på forskningen.

Upp i miljardklassen Omsättningen i Nordisk Gentofte var 1986 närmare en miljard DKK. Året förut var den ca 900 milj och året därförinnan omkring 800 milj DKK. Antalet anställda är idag 1000, av dem 200 i utlandet. Vinsten 1988 var 124 milj DKK före skatt och 84 efier. — 100 miljoner användes för forskning, upplyser forskningschef Bruno Hansen.

skall bli ett minne för livet.

Vårt nya Kina-program omfattar både allmänt kända städer i Kina och mera sällsynta platser. Vi har också Tibet och Kinas grannländer Mongoliet och

Nordkorea på programmet.

Den nya Kina-broschyren får du på våra byråer!

FINLANDS RESEBYRÅ I++

Blir den kanske av i år, den där Stora Resan du har drömt om så länge, resan so — Antalet akademiskt utbildade forskare är 70, och hela forskningsavdelningen har 175 medarbetare. 90 procent av produktionen exporteras.

— Vi samarbetar nära med utländska forskningsföretag och institutioner, säger Hansen.

Han berättar f ö att Nordisk Gentofte var det första företaget i väriden som producerade tillväxthormon — det togs fram 1965. Den gången producerades det på basen av hypofyser från människor, och togs ut av sjukhusen vid obduktioner. | dag kan det hormon som behövs skaffas genom genmanipulerade bakterier. Nordisk Gentofte producerar tillväxthormon av bägge slagen, men i stigande grad önskar sjukhusen både hemma och i utlandet den genteknologiskt framställda varan. I denna behöver man inte frukta virus eller andra angrepp.

Nordisk Gentofte är fortfarande den största tillverkaren av tillväxthormon i världen. Hormonet produceras också av två företag i USA, ett i Sverige och ett i Italien, men den totala världsproduktionen är ännu så liten att preparatet endast används mot dvärgväxt. Men framtidsperspektiven är både läkning av sår och benbrott, och allmän styrkeökning vid sjukdomar och ålderdomssvaghet.

Blodpreparat nästa

AIDS har i hög grad ökat efterfrågan på blodpreparat som framställs utan blodplasma — dvs utan risk för infektion. Blodgivar är dessutom i dag en bristvara. Genteknologiskt framställda blodpreparat är därför framtidens melodi. Nordisk Gentofte har redan I samarbete med amerikanska Chiron lyckats avslöja sammansättningen av blodfaktorn VIII som används vid behandling av hemofili. På längre sikt hoppas man inom företaget att kunna framställa både gammaglobulin som används mot infektionssjukdomar, och albumin som påverkar kroppens vätskebalans.

Insulinproduktionen hos Nordisk Gentofte försigår ännu på konventionellt vis, men den genteknologiska processen är i tilltagande hos andra insulinproducenter. Nordisk Gentofte följer sannolikt med i framtiden.

Nordisk Gentofte är i utveckling också i utlandet. Företaget har 14 dotterbolag och 11. s k informationskontor i totalt 25 länder. 1 Finland är informationskontoret på väg ati utvecklas till ett dotterbolag.

Företagets namn är i sig själv en liten kuriositet. Gentofte är namnet på kommunen där Nordisk Insulinlaboratorium , ur vilket bolaget urskiljdes 1984, arbetar.

— Det nya bolaget skulle ha ett namn, och en av oss hittade på att ta kommunens, säger direktör Brennum. — Det passar oss fint: gen — det säger vad vi sysslar med — och toft betyder hage — stället där vi jobbar alltså.

Sigyn Alenius 9

HELSINGFORS växel (90) 182 61, FORUM Mennerheimvägen 18. BORGÅ Lundagatan 6-8 tel. (915) 148 311. JAKOBSTAD Rådhusgatan 7 tel. (967) 132 77. ORAVAIS tel. (961) 353 696. VASA Hovrättsesplanaden 11 tel. (961) 118 300.

15

För den som kräver kvalitet

Xerox 80 kopieringspapper är överlägset Finlands mest köpta. Rank Xerox har, efter tjugo år av produktutveckling och = tillverkning, nått en kvalitetsnivå som saknar motstycke. Rank Xerox kvalitetskrav är mycket hårda och inte en enda pappersleverans kommer ut på marknaden utan att våra egna experter har godkänt den. Detta har gagnat våra kunder i form a bättre kopior och färre maskinstopp.

Finlands mest kopierade

Vid val av kopieringspapper finns det bara ett viktigt kriterium att beakta: jämn och hög kvalitet. Man förlorar oftast i längden på att använda ett till synes billigt kopieringspapper, genom förlorade arbetstimmar på grund av maskinstopp och service samt därav följan de irritation. Avgörande är bara papprets egenskaper och jämna och höga kvalitet. Många har försökt kopiera vårt Xerox 80 papper, men ingen har lyckats. Rank Xerox testar själv sitt papper så kunderna slipper göra det.

Inte bra, utan bäst Samarbetet mellan Rank Xerox och

RANIK XERO vår papperstillverkare, KymmeneStrömberg, är ett utmärkt exempel på Team Xerox, ett sätt att hjälpa våra kunder att lättare producera allt bättre och mera utförliga dokument.

Yrkesfolket, produk ( ) terna, servicen, distriTeam Xerox | butionen och kunder nas mål bildar till kallas Team Xerox.

Finlands mest kopierade A4. Xerox 80.

Utgiven i Forum nr 1987-12

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."