Utgiven i Forum nr 2010-03

Giriga bankirer lurar dina barn

av Nicholas Andersson Forum 2010-03, sida 18, 25.03.2010

Taggar: Orter: Grekland Teman: bankkris

EI FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 3 2018

ANDERSON

Nicholas Anderson är Senior Vice President vid Svensk Exportkredit i Finland och chef för SEK:s rådgivningsenhet.

Giriga bankirer lurar dina barn

Mitt blodtryck steg farligt hög här i Stockholm då jag hörde chefdirektörerna för våra centralbanker lägga ut texten om skräckberättelsen som utvecklats i Grekland. Grekland hade kungjort inför en förstummad värld att landets regering metodiskt ljugit om omfattningen på underskottet i statsfinanserna, Landets ledare hade inte bara ljugit, de hade ock så spenderat pengar som en tjuv med ett stulet kreditkort.

Naturligtvis fick vi senare veta att ett antal stora internationella banker genom skandalös medverkan möjliggjort detta sanslösa slöseri. Bankerna inte bara understödde och profiterade på denna omoraliska hantering, de beskyllde följdriktigt i sin tur bankinspektionerna för bristande övervakning av den grekiska regeringens operationer.

Den otroliga händelsekedjan slutar inte här. Denna oregerliga skara clowner - den grekiska regeringen och dess bankirvänner - samlades vid EU:s dörr för att ropa på katastrofhjälp och kräva lån till Grekland. I det skedet uppdagades att bankerna har köpt upp enorma volymer grekiska statsobligationer -— och att varje eventuell ny värdesänkning av dessa skulle sätta hela den europeiska banksektorn i gungning.

De två senaste årens bankkris har lett, och kommer att leda, till enormt ökande budgetunderskott ide flesta OECD-länder. Den har redan naggat den ekonomiska tillväxten i kanterna och förorsakat ytterligare budgetunderskott genom att folk förlorat jobben och skatteintäkterna rasat dramatiskt. Regeringarnas stöd till bankerna är flerfaldigt större än de anslag som avdelas för utbildning och hälsovård. De lån som regeringarna upptar i framtiden kommer för flera decennier att decimera de tillgångar som skulle behövas för utbildning och hälsovård.

Jag minns väl hur två stora o internationella banker över en NU, sker på middag på Capri 2002 skröt över hur de lurat den italienska regeringen genom att skicka sina Londonbossar i privata jetplan till huvudpos Vad som än hände bekostnad av dina barns utbildnin och både din och ten i Rom för att köpa upp ita- deras hälsovård.

lienska statsobligationer som erbjöds privatpersoner tillen fast avkastning, Vid den tiden kunde vem som helst promenera in på ett postkontor i Italien och köpa sagda obligationer med åttaprocentig avkastning. Regeringen fortsatte att sälja dessa obligationer till samma fasta avkastning även efter att räntorna fallit med två procentenheter. Dessa obligationer handlades vanligen i mindre volymer, varför prisfluktueringar inte var av nämndvärd betydelse. Herrarna från Nomura och Merrill Lynch köpte upp obligationer med checkar för mer än en miljard dollar och kunde följande dag sälja dem med en vinst på 100 miljoner dollar! Detta var den nakna sanningen —- och klart förkastligt.

Exakt denna typ av handlande har nu upprepats, men med den skillnaden att i Grekland sitter de äldre statstjänstemännen också vid samma bord som våra representanter i EU och Europeiska centralbanken ECB.

ECB har rättfärdigat sina gigantiska nya kontorsfaciliteter i Frankfurt med behovet att anställa hundratals tjänstemän att övervaka vårt finanssystem, Självklart är det otänkbart att anklaga dem för att sova på sin post. Hur skulle de ha möjlighet att upptäcka så grovt fusk med offentlig statistik? De förfogar ju bara över den största existerande arbetsstyrkan engagerad uttryckligen för denna uppgift —- med talrika äldre grekiska tjänstemän posterade i Frankfurt.

Och vilka är de sanktioner som vidtas mot sådana ledare? Frågar någon varför ECB och Eurostat tillåts jobba vidare utan en radikal översyn? Vilka sanktioner vidtas mot de banker som offentligt medger sig ha varit med och fixat “lösningar? på Greklands kreditproblem? Ska de obehindrat få fortsätta att vara finansiella rådgivare för våra regeringar?

Vad som än händer nu, sker på bekostnad av dina barns utbildning och både din och deras hälsovård. Tänk på det i dag, i stället för att klaga om tio år. Dessa banker och statstjänstemän har redan kostat dig en arm och ett ben, men kommer själva inte att behöva bekymra sig om sådana trivialiteter. Deras löner och bonusar ligger på en hyfsad nivå, som känt. m

Utgiven i Forum nr 2010-03

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."