Utgiven i Forum nr 2015-02

Guldregn över ägarna – personalen avskedas

av Henry Clay Ericsson Forum 2015-02, sida 23, 26.02.2015

Skicka dina kommentarer tilladressen: feedbackOforum.A

Guleregn över ägarna personale

HENRY CLAY ERICSSON i den stilen har p |AFFRRSNINERGET sistone odlats flitig av kvällspressen. Men ska en ekonomisktidskrift som Forum förfalla till dylikt populistiskt trams? Eller ligger det ett korn av sanning i frågan? Storbankerna har ju faktiskt höjt sina vinstutdelningar med tiotals procent, medan personalen utsatts för sparprogram för att krympa kostnaderna ytterligare. Den frågan ventilerades i ett trettiotalinlägg på Forums Affärsnätverk på Linkedin.

Braskande rubriker

Nytta för aktieägarna. Forums ekonomiskt bevandrade läsare är rätt eniga om Wall Streets principer: ett företag finns till för att skapa värdestegring och utdelning åt sina aktieägare. Onödig personal skall lämpas ut, inte hållas under armarna. Finns det inte vettiga investeringsobjekt inom företaget, ska vinstmedlen delas ut så att ägarna kan reinvestera i mer lukrativa objekt. Bolag mår inte bra av att sitta på en kista med ”slött” kapital. Det kan leda till misslyckade impulsköp såsom gamla pappersbruk i USA.

Risk för konsumentuppror. Företag som minimerar sina kostnader med oetiska medel, som till exempel barnarbetskraft och miljöfarliga metoder, blir numera snabbt utsatta för köpbojkott av medvetna kunder. Samma gäller i mindre grad företag som banker och försäkringsbolag, som skär ner sina kontor och sin service så till den milda grad att kunderna röstar med fötterna och vänder sig till mer flexibla och kundnära aktörer. Dagens till sin spets drivna effektivisering och digitalisering förbiser behoven hos old-school, tekniskt mindre bevandrade seniormedborgare. Ur bankens synvinkel är det likgiltigt, så länge tillräckligt många kunder förblir passiva och inte röstar med plånboken.

Fattas det investeringsobjekt? Det är möjligt att alla köpvärda medelstora nordiska banker och försäkringsbolag redan köpts upp a Å de större drakarna. Att satsa vinstme deli nyetableringar från scratch ver karinte vara ett framgångskoncept p dagens statiska euromarknad. Men hur

EO skulle det vara att satsa på förbätt N randet av datakommunikation och LJ lyckas stänga av storban säkerhet? Att några hackers kers betalningssysd tem för ett veckos 7 lut är inte behagligt för kunder som vill komma åt sina slantar.

Vart tar utdelningarna vägen? Aktieägarna bestämmer själva vad de gör med sin utdelning. Storägarna kanske återinvesterar i andra företags aktier, dessvärre oftaiutlandet. Mindre aktionärer satsar kanske på konsumtion och hjälper till att hålla handelns hjul i rullning. Ett köp av en tysk märkesbil gynnar både skattmas och dealer i Finland, men mer ändå den tyska ekonomin. En del av utdelningenrinner kanske iväg till skatteparadis, till ingen nytta för bolagets hemland.

s avskedas

Höga löner och bonus? En allmän klagovisa är att de rika blir allt rikare medan de fattiga blir fattigare. Men ökar löneskillnaderna faktiskt? I debatten på Linkedin hänvisas till en artikel av kolumnisten Olli Herrala som påvisar att inkomstskillnaderna de facto minskat på senare tid. Så lär det gå i sämre tider då lönerna hålls stabila medan utdelningar och andra extra inkomster minskas. I debatten anses det dock vara dålig stilifall cheferna åtnjuter 30 procent höjda arvoden samtidigt som personalen skärs ned. Åtminstone kunde de stora börsbolagen satsa lite mer på hur man kommunicerar med allmänheten om utdelningar och ändringar i arvoden. Eljest riskerar de att framstå som skrupelfritt giriga.

Feta kattor i pensionsbolagen? Speciell kritik väckte direktörernas höga löner och förmåner inom pensionssystemet. De verkar ju på en skyddad marknad där de förvaltar lagstadgade, skatteliknande avgifter. Några av de feta kattorna med uppseendeväckande bilförmåner har redan tvingats schavottera, men de flesta klamrar sig fast. Tröskeln för att avgå tycks vara mycket högre hos oss än i Sverige eller USA, där allmän indignation räcker för att avsätta toppchefer och ministrar.

Tidskriften Forum stöder en fri marknadsekonomi och medborgarkapitalism. Ett sätt är att publicera kritiska artiklar som denna. Ett annat sätt är den virtuella placeringstävling, som Forum och dagstidningarna anordnar under våren. Den kan förhoppningsvis utlösa en aktiv debatt i Forums Affärsnätverk på Linkedin. a

Sammanställt den 11 februari 2015.

FÖRUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 22015

Utgiven i Forum nr 2015-02

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."