Hon är van vid att det stormar

av Bo Ingves Forum 2015-02, sida 14-17, 26.02.2015

Taggar: Personer: Laura Langh-Lagerlöf

Bakom Laura Langh-Lagerlöfs smärta, chica och lugna uppenbarelse göms en verklig dynamo. Eller vad sägs om kombinationen vd för ett rederi, fyrbarnsmamma och aktiv kommunalpolitiker, med en man som flänger jorden runt  i sitt jobb, givetvis i shippingbranschen.

Själv tar hon inte så hårt på sin vardag.

”Lite körigt är det ibland: att föra barnen till och hämta dem från dagis i tid och att sköta logistiken kring diverse hobbyer. Men med god planering går det att hantera”, säger hon med ett glatt skratt. Förmåga att planera är avgörande också i rederibranschen. Fartygen kör varje dag, året om, enligt ytterst stränga tidtabeller.

”Klara kontrakt ger klara spelregler med kunderna. Vi har långa tidsbefraktningsavtal med Outokumpu och Containerships som ger stabilitet åt verksamheten.”

Det är sällsynt med kvinnliga redare men Laura Langh-Lagerlöf har inga problem med att shippingbranschen är mansdominerad. Dessutom kommer det enligt henne hela tiden in fler kvinnor i branschen på landsidan.

Shippingnäringens gamla strukturer märks på evenemang som Eisbeinessen, en happening med 5 000–6 000 gäster som ordnas i Hamburg varje år.

”Deltagarna är huvudsakligen tyskar, främst män, Men jag tycker att det är roligt att vara den enda kvinnan vid bordet tillsammans med 20 karlar. Där får man underhålla gubbarna med finlandssvenska snapsvisor. De sitter i från studietiden i Åbo och kommer väl till pass.”

[caption id=“attachment_6426” align=“alignleft” width=“220”]Efter regn kommer sol. Efter regn kommer sol.[/caption]

langh3 kopiera

Finsk flagg. Langh Ships fartyg kör under finsk flagg och rederiet har enligt Laura Langh-Lagerlöf inga planer på att flagga ut.

Vid årsskiftet överfördes fartygen till systemet med tonnageskatt. Enligt den nya vd:n ligger det ingen dramatik bakom beslutet, som varken påverkar rederiverksamheten eller de anställda.

Tonnageskatt innebär kort sagt att inkomsten från fartyg bestäms schablonmässigt med utgångspunkt i fartygens nettodräktighet. Rederierna betalar skatt bestämd på denna schabloninkomst i stället för på de faktiska inkomsterna från fartygen.

Syftet med systemet är att ge europeiska rederier bättre möjligheter att konkurrera med fartyg under bekvämlighetsflagg.

”Vi vinner inte direkt något på att övergå till tonnageskatt men det underlättar planeringen. Framför allt blir det lättare att köpa nytt tonnage, för då vi körde enligt det vanliga inkomstskattesystemet gällde det att sälja gammalt och köpa nytt under samma år”, säger Laura Langh-Lagerlöf.

 

Hon tillägger att  bolaget inte har några direkta planer på nyförvärv.

”Men 2014 var det sista möjliga året att övergå till tonnageskatt”, förklarar hon.

Tonnageskatten påverkar inte heller bemanningen av finska fartyg.

”Skillnaden mot bekvämlighetsflaggade fartyg är att man i Finland har dubbel besättning. Lika många är alltså  hemma som ombord och lönerna löper hela tiden. Billigflaggorna har däremot långa pass men betalar ingen lön när sjömännen är lediga.”

Avgasrenare kan blir bra business. Langh-Ship har stora förväntningar på sin egenutvecklade avgasreningsteknik som används på rederiets egna fartyg. Avgasreningstypen kallas skrubber eftersom den bokstavligen tvättar bort svavlet ur avgaserna.

”Det innebär att vi kan fortsätta köra på billig tjockolja och ändå uppfylla kraven i EU:s svaveldirektiv som trädde i kraft vid årsskiftet”, säger Langh-Lagerlöf, som aktivt deltagit i produktutvecklingen.

Grundkompetensen finns  i familjens rengöringsföretags metod som går ut på att separera sot och andra orenheter ur avfallsvattnet vid brand- och industrisaneringar.

”När vi begärde offerter på skrubbrar kändes det verkligt dyrt. Det gav oss idén att göra en egen våtskrubber med ett slutet system. Avfallet koncentreras ombord och körs till Ekokem.”

Läs hela artikeln i papperstidningen eller på pekplatta!

Bo Ingves text Karl Vilhjálmsson foto

Utgiven i Forum nr 2015-02

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."