Utgiven i Forum nr 1979-02

Gynnsam exportutveckling håller båtbranschen flytande

av Sixten Johansson Forum 1979-02, sida 08-09, 07.02.1979

Taggar: Teman: båtbranschen

ynnsam exportutveckling håller båtbranschen flytande

Trots ett länge ihållande kärvt ekonomiskt klimat med sjunkande efterfrågan i synnerhet inom fritidssektorn kan båtbranschen som helhet betraktad anses ha klarat sig ganska bra. Den inhemska marknaden har, just på grund av förstnämnda orsaker, inte gett företagarna alltför lysande utsikter, den räddande ängeln har varit exporten, som år för år uppvisat en jämn ökning. Också för år 1978 slo den nytt rekord.

ye” — Båtbranschen som industrigren har haft att brottas med i stort sett samma problem som andra in dustrier, säger VD Bjarne Nordgren på Båt- och motorföreningen i Finland, men dessutom är den kraftig säsongbetoningen ett extra problem för branschen.

Den inhemska efterfrågan har varit svag, och detta gäller i främsta hand småbåtar — under 4,5 m — som totalt sett dominerar den inhemska marknaden. Filosofin har varit att man i stället för att byta till nyare modeller har hållit till godo med den gamla båten i flere år. Detta syns nu i att företag som specialiserat sig på båtar av just denhär storleksklassen kämpar med stora svårigheter. En viss optimism för denna kategori inför nästa sä FORUM 2/7 song kan visserligen inges av det faktum, att den överproduktion som skett under åren 1976 och 1977 praktiskt taget avvecklats under 1978 och lagren är tömda. — Men utsikterna inför kommande säsong kommer klarare att börja synas under och efter den internationella båtmässan i Helsingfors, som går av stapeln den 2—11 februari, säger Bjarne Nordgren. — Dessutom inverkar ju en så oberäknelig faktor som vädret, och sorgligt nog tycks ofta föregående sommar influera båtintresset för följande säsong, tilllägger han.

Vad exporten beträffar har den varje år slagit tidigare års rekord. — Vissa år har det inte varit fråga om väldigt stora ökningar, och de stora ökningarnas tid är definitivt förbi, säger VD Nordgren. — Men senaste års resultat, en exportökning på över 20 Mmk, fördelad på ca 30 exporterande företag, måste anses vara en god prestation.

Omkring 9 000 båtar exporterades i fjol till ett sammanlagt värde av 170 Mmk. Till Sverige exporterades merparten, ca 6500 båtar, till ett värde av 61,2 Mmk. Det är en ökning på knappa 10 Mmk i förhållande till föregående år. Betydande ökningar skedde också i exporten till Förbundsrepubliken Tyskland (+5,9 Mmk), UK (+t4,8 Mmk), Schweiz (+4,2 Mmk) och USA (+2,9 Mmk). Intressant är att konstatera att sverigeexporten består av förhållandevis små båtar. Detta framgår tydligt om man jämför Sveriges och Förbundsrepubliken Tysklands exportvärden 61,2 Mmk respektive 26,5 Mmk med antalet båtar, 6 566

En viktig exportfrämjande åtgärd är den utställning som vartannat år arrangeras av Båt- och motorföreningen tillsammans med Utrikeshandelsförbundet för utländsk fackpress. Hela exportsortimentet finns utställt och båtarna kan under några dagar testseglas och -köras av de utländska journalisterna. Bilden tv är från fjolårets mönstring på Runsala i juni.

FORUM 2/79

Finlands båtexport 1978 (1977 antal Totalt: 8.986 Per land: Sverige 6.566 Danmark 750 Norge 885 BRD 208 Frankrike 100 Nederländerna 211 UK 36 Italien 8 Schweiz 109 USA 40 Övriga 7 mot endast 208. 61,3 Mmk, eller 36 procent av hela exportens värde, utgjordes av båtar över 10 m. Dessa 125 båtar hade ett genomsnittspris på 490 134 mk. Så gav tex de sju båtar fler som exporterades till USA jämfört med år 1977 en värdemässig ökning på omkring 3 Mmk. Här är det fråga om större segelkryssare och motorseglare.

— Exportsatsningarna på USA kommer framdeles att intensifieras med ett större antal företag än tidigare, säger Bjarne Nordgren, Dessutom skall vi försöka främja exporten av arbets- och fritidsbåtar till Mellanöstern, som ju är en marknad på kommande. Än hårdare ska vi därutöver gå in på Förbundsrepubliken Tyskland, som ju uppvisat en stark ökning. Tex i Dässeldorf föranstaltades nyligen en gemensam Finnboat-avdelning under ledning av Båt- och motorföreningen och Finlands Utrikeshandelsförbund.

— De finländska båtföretagen deltar också i år, dels med gemensamma avdelningar, dels individuellt i alla större utländska mönstringar för båtar och tillbehör, säger VD Nord Mm (8.913) 169,8 (149,6 (7.335) 61,2 (51,6) (486) 15,4 (15,6) (475) 6,8 (8,5) (235) 26,5 (20,6) a (41) 5,7 (7,5) | (120) 7,3 (6,0) (33) 12,1 (7,3) (13) 3,4 (5,4) (58) 6,5 (2,3) (33) 14,2 (11,8) (82) 10,8 (13,2 gren och framhåller samtidigt att dessa ”tillbehör”, dvs motorer, beslag, textilier, båtvärmare osv utgör en inte oansenlig del av branschens export. Dessa produkter medräknade kommer värdet av exporten år 1978 att ligga kring 200 Mmk.

En ljuv sjöjungfru pryder det klistermärke som de finländska båtexportörerna antagit som gemensamt emblem.

Utgiven i Forum nr 1979-02

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."