H-P vill lyckas i första kastet

av Erkki Olin Forum 1988-18, sida 12-13, 17.11.1988

Taggar: Bolag: Hewlett-Packard Teman: företag

och David Packard sitt bolag 1939.

Grundarna av HewlettPackard Insåg tidigt betydelsen av att lyckas med en ny produkt i inledningsskedet, Tilräcklig vinst för den kommande tillväxten och målstyrd verksamhet är två andra viktiga principer företaget konsekvent följt.

I det här garaget i Palo Alto, Kalifornien, grundade Stanford-ingenjörerna William R Hewlett

Packard (t v) och Hewlett utvecklade en avancerad audiooskillator som sin första produk 1939. Första kungen var Walt Disney, som be- " hövde åtta oskillatorer för att mäta ljudvoty men i den sedermera klassiska musikfilmen N

Fantasia — en lycklig referens för de unga företagarna.

En laborant utför en analys med en HP 5890 gaskromatograf vid kontrollaboratoriet vid Foothills Hospital i Calgary, Kanada, under vinter-OS.

”GENOMBROTT GENA’ H-P-STRATEG ewlett-Packard har inskrivet i sin föH retagspolicy vad det avser me etiskt rent spel I samhället. Att de nu också skulle komma att verka för rent spel inom idrotten i Söul beror på att det sedan Munchen-OS år 1972 varit leverantör av den apparatur som används för att faststäla ifall en tävlingsdeltagare varit dopad — dvs använt kemiska medel som artificiellt örbättrar fysisk eller psykisk prestationsförmåga under en tävling.

Hur den kemiska analysen går till är en råga för experterna, men spårandet av de förbjudna ämnena sker med en nogrannhet av en miljarddels gram. Det här betyder att ex redan en tesked socker upplöst i en simbassäng kan ge utslag på instrumenten vid ett vattenprov.

De färskaste siffrorna vittnar om framgång. Hewlett-Packards omsättning, som år 987 per den sista oktober uppgick till 81 miljarder USD, har i år under redovisningsperiodens första nio månader ökat med 23 procent och rörelseresultatet med 35 procent. I absoluta tal var omsättningen 7/1 miljarder USD och rörelseresultatet 573 miljoner USD, omtalar koncernens chet i Finland, VD Paavo Sinivuori. Här är företaget marknadsledare på instrumentsidan och dopinganalysapparaturen är en det av instrumenten inom den kemiska analysen.

12

Yhtyneet laboratoriot Oy har av IOC, Internationella Olympiska kommittén, auktoriserats som enda dopinglaboratorium i Finland. I sitt slag är företaget dessutom det enda privata i hela världen.

Inom persondatorer har Hewlett-Packard fördubblat sin marknadsandel till mellan 6 och 7 procent, berättar Sinivuori. Allt man kan säga är att den senaste tillväxten skett med raketfart.

Oskillato startprodukt

Det blir strax 50 år sedan företaget startade. Den 1 januari 1939 grundades HewlettPackard som ett partnership-bolag av ingenjörerna William Hewlett och Dave Packard. Det första instrumentet företaget tillverkade var en oskillator, ett ljudrmätningsinstrument, Den första betydande kunden var heller ingen mindre än Walt Disney, som beställde åtta oskillatorer för att mäta ljudeffekterna i sin numera klassiska musikfilm Fantasia. En bättre referens för den kommande verksamheten kunde företaget knappast ha fått, och det var måhända också i det sammanhanget det gick upp för herrar Hewlett och Packard att nyckeln till framgång är att lyckas med någonting första gången man gör det. Då kommer en ny produkt som en förlamande överrasknin — och konkurrenterna står som handfallna. På så sätt slösas det inte heller med knappa utvecklingsresurser inom företaget.

År 1957 fann sig Hewlett-Packard i en vägskälssituation. Företaget hade nu vuxit sig så stort att kompanjonerna inte längre hade varken tid eller krafter att i detalj sköta hela ledningen av det. Därför skulle det spjälkas upp i självständiga enheter på produktbasis. William Hewlett säger om den nya organisationen att han och Packard helt enkelt inte mera kunde förutsättas sköta företaget bättre än en väl insatt enhetschef, som kunde tackla problemen i närkamp. Men ett villkor måste i framtiden gå att uppfylla inom organisationen; enheterna skulle leva upp till den policy som företagets verksamhet dittills hade byggt på. Ingenting fanns ännu skrivet, men det var en mycket enkel uppgift att nu ge policyn skriftlig form, eftersom den med åren blivit så ingrodd hos medarbetarna. HewlettPackards policy uttrycktes nu skriftligt på följande punkter: vinst och uppställande av mål för verksamheten produktsortiment kvalitet och pris omsorg om personalen etik och samhällsengagemang tillväxtfilosof 18/1988 FZRUN,

Vinsten skall vara tillräckligt stor för att räcka till för finansiering av företagets tillväxt. Upplåning sker bara i undantagsfall. Som en motvikt till fluktuationer i efterfrågan gäller att kunna falla tillbaka på en god lönsamhet. Då kan företaget under perioder av långsam tillväxt bygga upp reserver som kan tas i bruk under en expansionsfas.

Kundanpassning inom kundpolitiken satsar Hewlett-Packard på en hög anpassningsförmåga, varvid kundens behov på lång sikt nogsamt tas med i beräkningarna. IBM har i något skede, med rätt eller orätt, anklagats för egenmäktighet i sitt förhållande till kunder, vilket krävt anpassningsförmåga i motsatt riktning. Detta är något som Hewlett-Packard alltså aktat sig för, och säkerligen också vunnit mycket på.

Produktstrategin har följt två huvudprinciper; dels har företaget utvecklat nya förbättrade produkter i en jämn ström till en inarbetad gammal marknad, och dels har det med utgångspunkt i den förefintliga kundbasen emellanåt gjort intrång på en ny produktmarknad. Styrkan i en sådan strategi är uppenbar i kombination med huvudregeln ”att lyckas i första kastet”.

Mätteknik

Då verksamheten startades, gällde den en FRUN 18/198 bart konstruktion av elektroniska mätinstrument. Senare fick kunderna nya behov och Hewlett-Packard utvecklade i god tid före konkurrenterna sortimentet till att bla omfatta mätinstrument för kemisk analys och medicinskt bruk.

Mätmetoderna började småningom krärva uppsamling och behandling av stora mängder data. Hewlett-Packard var inte sent att utveckla nödig apparatur för de nya uppgifterna. Produktsortimentet omfattade nu datorer. Som ett nästa steg kom programvaran in i bilden. I dag ligger styrkan i

Text: Erkki Oli ett kombinerat kunnande av såväl mät- som datorteknik. Produktsortimentet omfattar 10 000 artiklar.

Företaget anser att tillväxt är nödvändig av två speciella orsaker. För det första verkar Hewlett-Packard inom en bransch som är mycket dynamisk. Därför måste ett företag som vill vara marknadsledare inom en sådan bransch ständigt hålla sig framme med nya produkter och produktutveckling Annars förlorar det ohjälpligt terräng.

För det andra måste tillväxt säkras av personalpolitiska skäl. Den totala personalstyrkan uppgår nu till 82 000. Den främsta expertisen stannar helt enkelt inte kvar inom ett stagnerande företag, eftersom ett sådant inte kan erbjuda möjligheter till avancemang.

Hewlett-Packard sägs vara ett målstyrt företag med en lyckad personalpolitik. Men hur skall återkopplingen, feed backen, av en sådan policy egentligen mätas? Genom produktiviteten, har William Hewlett sagt. Så bra som det har gått för företaget under de senaste femtio åren, får man väl lov att ta honom på orden. [ “Femtio år senare”: Hewlett-Packards styreltseordförande David Packard och Director Eremitus William R Hewlett. En av bolagets principer är att vinsten skall vara tillräckligt stor för att finansiera företagets tillväxt.

13

Utgiven i Forum nr 1988-18

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."