Utgiven i Forum nr 2011-02

Hållbara affärer?

av Henry Clay Ericsson Forum 2011-02, sida 28, 24.02.2011

Taggar: Teman: hållbarhet

EI FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK

Hållbara

HENRY CLAY ERICSSO “Sustainable business” var temat då Forums debattanterpå LinkedIn drabbade samman i trettiotalet inlägg. Att temat var nytt märktes av den svengelska ordföringen, ofta inspirerad av Harvard Business Reviews artikla om’Green Business! Många av termerna tycks ännu sakna motsvarighet i dagens svenska.

Vad menas med ‘hållbara affärer? Är det produkterna som ska hålla länge? Är det tjänsterna som ska vara till nytta också på längre sikt? Är det de anställda som ska hålla ut till pensioneringen? Är det personalen som ska ställa upp som goda medborgare på firmans hemort? Är det företaget som ska säkra sin ekonomiska överlevnad? Kort svar: Ja, allt detta, ien skön blandning.

Personalen stöder närsamhället. I England tycks ‘corporate ethos; den ideella företagskulturen, frodas och må bra. Personalen uppmuntras till att delta i samhället på mikronivå. Det kan gälla att hjälpa studenter, att föreläsa gratis i skolor, att ordna öppet hus och andra evenemang. Man samlar in pengar till välgörenhet och är mån om att anställa handikappade personer. Målsättningen för företaget är att vara lokalt accepterat och att ge mervärde till samhället, under rubriken local sustainability!

Investerarna fokuserar på hållbarhet. Professionella placerare såsom pensionsfonder vill försäkra sig om att de valda aktierna kommer att ge avkastning även i framtiden. De föredrar företag som har integrerat ett hållbart tänkesätt i hela sin verksamhetsprocess. Börsvakthundarna SAM och Dow Jones har utvecklat ett “Sustainability Index’ för att vägleda investerarnatill speciellt hållbara företag. Det finns såväl nationella som regionala och globala hållbarhetsindex.

Vilka företag är hållbara? Socialt ansvar är ett tema som konsumenterna vill veta mera om. I en enkät i november 2010 placerade respondenterna följande tio inhemska företag/varumärken i

NR 2 201 affärer?

Skicka dina kommentarer till adressen: feedbackOforum.f

OLOHADOLS topp: Valio, Fazer, Pirkka, Veikkaus, SOK, OP-Pohjola, Nokia, Finnair, Elisa och Wärtsilä. Frågorna var tydligen inte helt glasklara, då listan innehåller företag som i spalterna sågats för stora utsläpp och risig personalpolitik.

Vid offentliga upphandlingar i Sverige och Tyskland har miljökraven på senare tid stärkts betydligt. Företag, tillverkare och återförsäljare som vill delta måste ha en miljöpolicy enligt EMAS eller ISO 14001. Sådana progressiva krav på hållbarhet blir allt vanligare.

Hur hållbart är hållbart? Frågan är också hur högt man ska ställa hållbarhetens dallrande ribba. Räcker det med att vara det företag som grisar ner minst av många grisar i samma bransch? Eller krävs det en tydlig insats att förbättra sin omvärld? Räcker det att banken har en miljöfond som använder en del av sin eventuella ränteintäkt tillatt stöda miljövänlig verksamhet? Eller borde banken ta modell av Grameen och investera egna pengar i åtgärder för att säkra en bättre värld?

Pengama eller miljön? Är det lägsta kostnad eller bästa miljö som avgör spelet? Det vanliga är att då man väl klarat av upphandlarnas miljökrav på miniminivå, är det business as usual’lägsta totala kostnad i euro eller kronor tar hem ordern, Men det lär ha hänt att vid en pengamässigt jämn kamp har segern gått till företaget med en bättre dokumenterad miljöcertifiering.

Håller hållbarheten i alla lägen? När pengarna tryter och man ska ha mat på bordet, kan hållbarheten kännas som en lyxvara. Både för nationer, företag och individer. Kina kan i princip gå med på Kyotoavtalet, men inte på bekostnad av sin ekonomiska utveckling. Om plånboken är välfylld, kan man unna sig dyrare ekologiska varar. Hur gör du dina beslut, bästa läsare? m

En länk till sidan Forum - det finlandssvenska affärsnätverket finns på: www. forum-fet.fi/affarsnatverket

Utgiven i Forum nr 2011-02

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."