Utgiven i Forum nr 2011-02

Katainen företags­ ledarnas favorit

av Mats Kockberg Forum 2011-02, sida 16-17, 24.02.2011

Taggar: Teman: politik

EH FPoRUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK

GALLUP

NR 2 2011

Katainen företags ledarnas favorit

Cheferna i de stora finländska företagen är synnerligen eniga i sin syn på politiken. en enkät som Forum beställt av konsultföretaget Interpersona framgår det klart vilka preferenserna hos den finländska näringslivstoppen är. Storbolagscheferna ser helst finansminister Jyrki Katainen på statsministerposten i en regering som bildas kring Centern och Samlingspartiet. Och i det kommande regeringsprogrammet toppas önskelistan av minskade offentliga utgifter, högre sysselsättning och minskad statsskuld.

MATS KOCKBERG Il INTERPERSONA

I riksdagsvalet i april har ee varje finländsk medborgare enröst och följaktligen följe de olika opinionsinstituten noggrant med hur understödet mellan de olika partierna fluktuerar. De senaste veckorna har man kunnat följa med hur Sannfinländarnas understöd ökat och närmat sig den nivå där de traditionella

En hurdan koalition önskar Ni att bildar regering efter riksdagsvalet i april 2011? Alternativen är koalitioner kring följande stora partier:

ANTAL - PROCENT 21,21 20 18,18 Totalt 99

Vem skulle ni helst se som statsminister i nästa regering? PROCENT

ANTA 16,33

Totalt 9 “tre stora” — Samlingspartiet, Centern och Socialdemokraterna legat. Knappa två månader återstår till valet och galluparna kommer under denna period att avlösa varandra.

Forum har — alldeles som inför några tidigare val — närmat sig toppen i det finländska näringslivet för att höra sig för med vilka förhoppningar man ser på det anstundan 58,5 de valet. Målgruppen för vinterns enkät har varit de verkställande direktörerna i landets 500 största företag. Resultaten är intressanta —- kanske framförallt på grund av enstämmigheten i opinionerna.

Den första av de tre frågorna gällde kring vilken partikonstellation man helst ser att nästaregering bildas. Den nuvarande borger Vilka tre (3) av de nedan nämnda frågorna är enligt er mest angelägna att lösa under nästa riksdagsperiod?

ANTAL - PROCENT

FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 2 201 liga samlingsregeringen kring Centern och Samlingspartiet ser ut att åtnjuta stort förtroende. Inemot 60 procent av de svarande önskar att denna regeringsbas fortsätter också efter valet.

Bara var femte företagsledare favoriserar en blåröd koalition mellan Samlingspartiet och Socialdemokraterna medan något färre vill ha en regnbågsregering” mellan de tre traditionellt största partierna. Rödmyllealternativet Socialdemokraterna plus Centern får ett försvinnande lågt understöd.

På frågan om vem man vill att axlar statsministermanteln efter valet svarar hela åtta av tio JYRKI KATAINEN. Den unge finansministern och samlingspartiordföranden tycks halyckats vinna näringslivets närapå unisona förtroende. Sittande statsministern MARI KIVINIEMI understöds av bara 16 procent medan oppositionsledaren JUTTA URPILAINEN uppbackas av bara 2 procent av företagsledarna.

Prioriterar nedskärningar, På frågan om vilka frågor som upplevs vara mest angelägna under nästa riksdagsperiod är de finländska cheferna också mycket enhälliga. Åtta av ti prioriterar nedskärningar inom den offentliga sektorn, hälften efterlyser sysselsättningsbefrämjande åtgärder medan fyra av tio vill lätta på inkomstbeskattningen. Också stimulansen av ekonomin och kommun reformen får ett visst stöd. Mindre viktiga frågor anses bland annat Natomedlemskapet (8 procent), regionalpolitiken (5 procent), Östersjöns nedsmutsning (5 procent) och de stigande inkomstskillnaderna (3 procent). Företagsledarna har sagt sitt i denna enkät. Om ett par månader fäller de sin röstsedel i valurnorna i likhet med andra rös Annon tande finländarna, Det återstår att se om de breda medborgarkretsarna skickar lika klara signaler till politikerna som toppen inom finländskt näringsliv. m

Så här gjordes enkäten:

Forum bad konsultföretaget Interpersona undersöka opinionerna bland de verkställande direktörerna i de 500 största finländska företagen. Interpersona har utfört enkäten och står också för analysen. Undersökningen utför des som en webbenkät i månadsskiftet januari/ februari. Svarsprocenten var 20.

webbforum

Utgiven i Forum nr 2011-02

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."