Han får idéerna att rulla vidare

av Patrik lindfors Forum 2013-01, sida 21-23, 31.01.2013

Taggar: Personer: Sebastian Nyström

Som strategidirektör är Sebastian Nyström den som på Nokia ansvarar för att de idéer och initiativ som uppstår inom organisationen förädlas till konkreta planer som kan förverkligas i praktiken.

Sebastian Nyström utnämndes i somras till strategidirektör på Nokia. Hans uppgift är att analysera frågor som Nokias högsta ledning måste ha ett svar på för att kunna fatta stora beslut. Jobbet går bland annat ut på att analysera vad Nokia ska investera i, vem bolaget ska samarbeta med och om det finns bolag som är värda att köpa eller om det finns verksamheter som borde säljas.

”Strategiska beslut är beslut som man måste leva med en längre tid. Om man kan ändra på beslutet följande dag handlar det om taktik, inte om strategi”, säger han.

Sebastian Nyströms närmaste chef är Nokias utvecklingsdirektör Kai Öistämö. Han är också i regelbunden kontakt med vd:n Stephen Elop. Utgående från Nokias prioriteringar arbetar Nyström för att identifiera de stora frågorna för Nokia, förstå vad de handlar om och analysera vilka valmöjligheter som finns.

Utgår från en hypotes. Efter att en fråga har fått ’strategistatus’ bildar Nyström en projektgrupp. Medlemmarna i gruppen börjar med att samla in den information som behövs och försäkra sig om att problemställningen är den rätta.

”Vi utgår från en viss hypotes, och efter att projektgruppen har arbetat med frågan besluter vi oss för att antingen validera antagandet eller inte.”

En del av arbetet är att utvärdera alternativen för att förverkliga de initiativ som fått tummen upp i strategianalysen. Då gäller det att ta ställning till bland annat följande frågor: Är satsningen möjlig att förverkliga i praktiken? Finns de resurser och kunskaper som behövs? Hur beaktas kunder, partners och konkurrenter?

Alla dessa faktorer bakas ihop till en rekommendation, där målsättningen är att vara så konkret som möjligt. Efter det fattar Nokias ledning beslut om att gå vidare med projektet eller inte.

”Mitt arbete handlar om hela livscykeln för problemställningar – från att identifiera frågorna till att behandla dem så långt att den del av organisationen som berörs kan ta över ansvaret och förverkliga de beslut som fattats.”

Snabba processer

Utvecklingen inom telekombranschen är snabb och Nyström konstaterar att det inte går att göra väldigt detaljerade planer på lång sikt. Det gäller att vara uppmärksam på vad konsumenterna vill ha och på vad operatörerna och konkurrenterna gör. De strategiska processerna måste därför drivas på i snabb takt, vilket gör arbetet intensivt.

”När man vill lösa ett problem vill man göra det snabbt”, säger Nyström.

För stora investeringar kan planeringshorisonten sträcka sig över flera år, men vanligtvis är strategibesluten inriktade på det kommande hel- eller halvåret. Sebastian Nyström varnar för att göra stora val innan man har tillräckligt mycket information för att fatta ett väl underbyggt beslut. Ju klarare signalerna är desto bättre bild får man av läget på marknaden.

Patrik Lindfors, text

Karl Vilhjálmsson, foto

LÄS hela intervjun i papperstidningen eller köp ett lösnummer i digital form här.

Utgiven i Forum nr 2013-01

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."