Han sätter färg på bergsråden

Forum 1978-12, sida 17, 30.08.1978

Taggar: Personer: Birger Selin

. Han sätter färg på bergsråden

Birger Selin är vår i särklass duktigaste porträttmålare. Han minns inte själv hur många porträtt han har målat — men han uppskattar antalet till omkring 500.

— Det blir ganska många, men så har jag också målat porträtt i närmare fyrtio år, säger han.

— Räknar man bort hustrur och barn, så blir det väl ett tjugotal bergsråd, lika många kommerse- och industriråd och så ett tiotal affärsmän på allra högsta nivå, säger

Birger Selin.

Wy)” Birger Selin är något av en hovkonstnär för näringslivet. Hans verk hänger i de flesta styrelserum av betydelse — med början från Finlands Bank. I början av det här året avtäcktes tex hans porträtt av chefdirektör Mika Tiivola i Föreningsbankens huvudkontor i Helsingfors. Birger Selin målar för övrigt inte bara i Finland, utan rätt så mycket också i Sverige och i Danmark.

— Det är så att bergsråden ofta känner industriledarna i våra grannländer personligen, och den vägen brukar beställningarna komma, berättar han själv.

Helt så enkelt är det kanske inte, för Birger Selin har bott i Sverige i många år och håller sig fortfarande med en bostad där utöver den ateljélya han bor i vid Främlingsgatan i Brunnsparken i Helsingfors — mycket konstnärligare har man svårt att tänka sig här uppe i kalla Norden. Det måste vara en syn för sägen ati se en jäktad företagsledare sitta modell i Selins kombinerade ateljé och kök.

— Men ljuset är bäst här, försvarar han sig.

Sedan berättar han att om det är riktigt kärvt med tiden, brukar han ge sitt telefonnummer åt modellsittarens sekreterare så att inga viktiga affärer försenas på grund av porträttet. En timme sittning åt gången, 8 till 10 gånger behövs det.

— Det är olika, en del går fortare, andra tar tid. Men i medeltal får jag två porträtt per månad färdiga.

Vad är skillnaden mellan porträttmåleri och annat målande — Det är nog svårare att måla porträtt, och framför allt mera arbetsdrygt, berättar han.

Kanske krävs det ärvda anlag och

FORUM 12/7 hård skolning säger denne konstnär som har gått genom konstakademin såväl i Helsingfors som i Stockholm. I samma andedrag undrar han var han själv kan ha ärvt sina anlag, ”det finns bara jurister i sju generationer på pappas sida”.

Hur marknadsför du dig och dina verk — Jag har ju visserligen då och då haft utställningar, men bäst är att så att säga bli inarbetad hos industrin och näringslivet såväl här som i Sverige. Är kunderna nöjda med resultatet går ryktet från man till man. Numera ringer kunderna upp och frågar om jag har tid, säger han.

Stipendier — Jag har aldrig fått några stipendier eller understöd, säger han. — Jag har nämligen aldrig ansökt. Man måste visst ansöka för att få, funderar han vidare. Men på senare tider har jag ibland tänkt att et stipendium egentligen måste ses mera som en merit än som ett understöd. Är det en merit, så borde man ju som konstnär tänka allvarligt på saken, säger han när han blir påmind om att det finns också finlandssvenska stipendier.

Det ryms ett mått kulturhistoria med i varje äkta konstnärs liv. Birger Selin torde tex vara den ende som har målat marskalk Mannerheim till häst. Inte efter levande modell, berättar han, utan efter ett fotografi, som dessutom var taget så snett nedifrån att hästen blev skev och marskalken en liten prick ovanpå. Men det rättade jag till med snett ställda speglar, berättar han.

Birger Selin är åbobo — ”men bara just så mycket att jag kom in i domkyrkans böcker, säger han och berättar vidare, att han ända sedan han var 4 eller 5 år gammal tvärsäkert visste vad han skulle bli. Porträttmålare. AO

Utgiven i Forum nr 1978-12

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."