Utgiven i Forum nr 1978-12

Hela branschen kämpar mot importen

av Rolf Ekman Forum 1978-12, sida 10, 30.08.1978

Taggar: Bolag: IIttala Teman: glasbruk

Hela branschen kämpar mot importen

WW Iittala är inte det enda glasbruket i Finland. Fönsterglas tillverkas numera enbart i Lahtis, där Lahtis Glasbruk efter en långvarig kris och strid nu ser ut att fortsätta sin produktion. Det gamla familjeföretaget råkade i svårigheter i och med att den engelska Pilkington-koncernens stora fönsterglasfabrik i Halmstad i Sverige blev färdig. Det verkade länge som om hela produktionen av fönsterglas skulle upphöra i Finland. I våras, närmare sagt i mars köpte Pilkington-koncernen hälften av Lahtis Glasbruk, medan Helsingfors Aktiebank, Oy Lohja Ab, försäkringsbolaget Pohjola och statsägda Kemira Oy delar på andra hälften. Regeringens tillstånd behövs om ett utländskt företag köper upp över 20 procent av aktiestocken.

På hushållsglassidan kämpar man med en rätt så stor import. Den sammanlagda importen står för 24 procent av hemmamarknaden. Resten av marknaden fördelas så, att Iittala har 35 procent, Wärtsilä-koncernens

Notsjö Glas ca 19 procent, glasbruket i Humppila 11 procent, Riihimäki glasbruk 7 procent och Kumela 4 procent.

Lite protektionism, tack — Den finländska glas- och keramiska industrins sammanlagda fakturering var i fjol 600,1 miljoner mark, säger diplomingenjör Veikko Linna, VD för branschens industriförbund. — Ökningen jämfört med föregående år var bara 2,2 procent, det vill säga betydligt mindre än försämringen av penningvärdet. Glasbranschen ökade sin andel med knappaå 1 procent, och stod för 450,1 miljoner mark av totalfaktureringen.

— Dessvärre arbetar förpackningsindustrin för vår del med bara 50 procent av kapaciteten, säger Veikko Linna något motvilligt.

När man frågar om orsakerna säger han, att förutom de dåliga tiderna kan man kasta en frågande blick mot Alko, som tycks tillämpa mindr strikta färgregler tex ifråga om ölbuteljerna på utländska företagare än på finländska. PLM från Sverige har till exempel kommit in på marknaden ordentligt.

Statliga Alko, det vill säga alkoholbolaget godkänner eller underkänner alla ölbuteljer.

Mesta exporten design

I Finland tillverkades i fjol 190 418 ton glasvaror. Mängden har sjunkit med 6,3 procent jämfört med föregående år. Exporten ökade däremot med 28 procent. Den övervägande delen av exporten är designglas — om man undantar några enstaka exportleveranser till Sovjetunionen.

— Från Sovjetunionen väntar man emellertid på några söta karameller. Timo Sarpaneva har designat en alldeles speciell vodkaflaska för den ryska exportindustrin. När den exporten kommer igång, kan det bli stora affärer.

Rolf Ekman OO

Inhemskt kristallglas i höst

WW” Notsjö Glas som tillhör Oy Wärtsilä Ab slutade tillverka kristallglas 1975 i och med en branschrationalisering. Nu har man återupptagit produktionen, och den första satsen Leo-kristallglas (bilden) håller på att slipas. Leo fanns med på produktionsprogrammet också före avbrottet. En nyhet är däremot en ännu inte döpt serie designad av Aimo Okkolin. Bägge serierna beräknas komma ut på marknaden under hösten.

— Vi håller på att den inhemska kristallglasproduktionen bör fortsätta, säger Notsjö Glas direktör Jorma Tallgren. — Vi räknar med att komma upp i en årsfakturering på ca 2 miljoner mark. Produktionen är nästan helt hemmamarknadsinriktad — vi tror inte vi i någon större utsträckning kan hoppas kunna exportera kristall genom den höga finländska kostnadsnivån.

Men allmänt taget börjar depressionens järngrepp lätta också på Not sjö. Situationen är definitivt bättre än för ett år sedan — Vi har nu lager som motsvarar ungefär 5 månaders försäljning, och då man i vår bransch optimalt räknar med 4 månaders lager, kan läget anses normalt. Mest har det lättat på hemmamarknaden. För närvarande utgör exporten cirka en tredjedel av hela produktionen. Personalen uppgår till 250, och omsättningen beräknas öka med 25 procent detta år.

— Faktureringen senaste år uppgick till 17 miljoner mark, så kristallglaset kommer att utgöra en rätt liten andel av vår produktion, men ett viktigt komplement till sortimentet. Tonvikten ligger och kommer fortsättningsvis att ligga på bruksglas — konstglaset utgör endast 5—6 procent, berättar Jorma Tallgren.

Notsjö Glas blir inte ensamma på kristallmarknaden — också Humppilaägda Kumela Oy tar upp kristallglasproduktion denna höst.

Ragnhild Artimo CI

FORUM 12/78

Utgiven i Forum nr 1978-12

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."