Utgiven i Forum nr 1997-04

Handelsmännen Hartman blickar framåt

av Peter Ehrström Forum 1997-04, sida 46-47, 24.04.1997

46

Handelsmännen Hartman blickar framåt

TRADITIONER OCH FRAMTIDSTRO PRÄGLAR NUET I HARTMAN GROUP. I AUGUSTI 1997 FYLLER FAMILJEFÖRETAGET 135 ÅR

Oretaget Text: Peter Ehrström

Bilder: Jyrki Terv i är väldigt stolta. Det är int många företag som är 135 år men vi pratar inte så mycke om åldern utan ser framåt. V vill göra affärer i nuet. Det är en orsak till att bolaget har överlevt, säger VD Leif Back vid anrika Hartman Group i Vasa.

Hartman Group, som består av CJ. Hartman och dotterbolaget Hartman Mobila, är i dag ett av Finlands 150 största bolag med en årsförsäljning på knappa 1,2 mrd mk och en omsättning nära miljarden.

Det som gör Hartman speciella är emellertid inte storleken eller ens åldern, 135 år den andra augusti, utan det faktum att bolaget fortfarande är ett genuint finlandssvenskt familjeföretag. I dag ägs det till lika delar av fyra unga kusiner Hartman medan Gustaf Hartman, 61, är styrelseordförande med 38 års arbetserfarenhet i firman.

”Samma år som jag föddes dog min farfar och då fanns inget planerat arvsskifte, men de två senaste generationerna har haft växlingen noga planerad. Den är färdig för nästa generation”, säger Gustaf Hartman.

Hans söner Björn och Niclas är bägge verksamma i bolaget, Björn som administrativ direktör, Niclas som branschdirektör för Hartman Aut ”Men hit till företaget har man inte tidigare kommit och kommer inte nu heller utan kompetens. Vi anställer ingen bara av släktskäl”, betonar han.

Gustaf Hartman är glad och stolt över att sönerna fortsätter i familjeföretaget, men framhåller att de själva fått välja sin levnadsbana utan påtryckning. Så har det inte alltid varit.

”De tre första generationerna måste jobba i företaget. Min farfar ville egentligen bli arkitekt och min far sjökapten. Men han hade inga krav på mig och

Hartman Group präglas av framtidstro och traditioner I förgrunden fr.v. VD Leif Back och styrelseordförande Gustaf Hartman. Stående Björn respektive Niclas Hartman. Porträttet föreställer grundaren, Carl Johan Hartman.

min bror och kanske just därför valde vi bägge att studera vid Hanken och komma hit till familjeföretaget”

Du hade inga andra planer ”Hela skoltiden ville jag bli forstmästare, men när jag gick vakt i militären en regnig novembernatt minns jag att jag tänkte, om detta är skogen så skall jag bli kontorist. På Hanken bestämde jag att jag vill bli företagare”

Då hade han redan tre generationer hartmän att falla tillbaka på. Hartman Group började som C.J. Hartmans Kolonialvarubandel i Vasa den 2 augusti 1862. Under nästan 30 år drevs bolaget som ett tidstypiskt handelshus med egen import och exportverksamhet. I sortimentet fanns bl.a. livsmedel, järnsmiden, tobak, brännvin, tyger och porslin. Det var emellertid järnhandeln

FORUM NR 4/9 som växte snabbast och 1895 ersattes Kolonialhandel med Jernboda i tidningsannonserna. Yngste sonen Erik övertog bolaget efter fadern och år 1912 stod första delen av Hartmans nya affärspalats färdigt vid gaveln av Vasa torg. Där träffar FORUM tre hartmän och en Back i VD:ns arbetsrum. Reliefer och pelare i rummets hall vittnar ännu om Erik Hartmans konstnärliga talanger och intresse för antiken. Den magnifika stenbyggnaden, kallad hartmanska huset i vardagstal. är en av stadens vackraste och mest kända byggnader. Den är fortfarande i bolagets ägo även om järnhandeln flyttade till nya lokaliteter 1984. Många äldre vasabor saknar fortfarande ‘sin’ Hartmanaffär vid torget, men den kommer inte igen.

”Jag gråter lika mycket som någon annan för att Hartman inte har en affär i centrum, men det finns ingen möjlighet att få en järnhandel lönsam. Sista året vi hade affären här gick den en miljon på minus”, konstaterar Gustaf Hartman.

Huvudkontor i centrum

C.J.Hartman har emellertid fortfarande sitt huvudkontor i fastigheten även om affärsutrymmena i huvudsak uthyrs till andra ändamål, t.ex. McDonald’s, Ålandsbanken och bokhandeln Montin.

”Det är viktigt att hela centrum känns livskraftigt och vi försöker göra vårt bästa genom att hålla huset i skick”, säger Björn Hartman, som är absolut övertygad om att huset finns kvar om 135 år.

Husets byggherre, Erik Hartman, dog redan som 57-åring på en affärsresa till Tyskland och efterträddes av äldste sonen Lars, som istället för drömmen om sjökaptensbanan fick studera ekonomi vid London Business School och Sven FORUM NR 4/9 ska handelshögskolan. Lars Hartman styrde bolaget 1936-70 och efterträddes av sönerna, först Lars-Erik och från 1987 Gustaf, som VD. År 1990 överskred bolagets försäljning för första gången miljardstrecket (1.177 mrd mk) och två år senare lämnade Gustaf Hartman VD-skapet och blev bolagets styrelseordförande. Han efterträddes av den dåvarande vice YD:n Leif Back, som hittills jobbat 13 år i firman.

”Leif är den första utomstående YD:n på 130 år. Han är unik. Det är ett mycket gott tecken på kompetens. Det är heller ingen slump. Han ligger åldersmässigt precis mellan mig och mina söner och det är en idealisk åldersstruktur”. konstaterar Gustaf.

Efter Back förväntas således någon av sönerna Hartman axla VD-skapet. De är den femte generationen hartmanska handelsmän och en sjätte är redan på gån ”Pappa, när jag blir stor ska jag jobba på ditt jobb, sa jag när jag var liten. Nu säger min sexårige son Viktor samma sak”, påpekar trebarnsfadern Björn skämtsamt.

Kontinuitet och företagets bästa är de honnörsord som oftast kommer fram under intervjun. Det är klart att 135åriga traditioner sätter sina spår. Företagandet har kommit naturligt för både far och söner.

Jobbar för företage ”Vi jobbar alla för företaget. Om det primära vore att bli rik så skulle det säkert finnas lättare sätt”, påpekar Niclas och tillägger ”Det känns nästan konstigt att svara på frågorna när man iote ens har reflekterat över detta”.

Han är uppvuxen i det hartmanska huset vid torget och har. säger han,

Hartman Groups kännspaka huvudbyggnad vid randen av Vasa torg inrymmer inte längre någon Jjärnbandel, men väl koncernens buvudkontor.

naturligt vuxit in i företaget. För Björn var det definitiva valet svårare, men kanske ändå ofrånkomligt.

”Man upplever att man har ett arv att förvalta och ett stort ansvar. Här har ägaren ett ansikte och det är en stor fördel jämfört med många andra bolag. Jag tror det är en trygghet för de anställda”, konstaterar Björn medan Gustaf tillägger att man ju personligen lär känna arbetstagarna.

CJ. Hartman har cirka 380 anställda i dag av vilka omkring 150 jobbar i Vasa. Resten återfinns i Karleby, Jakobstad, Närpes, Ylivieska, Seinäjoki, Uleåborg och Rovaniemi.

Österbottnisk identitet

Hartmännen är vasabor och identifierar företaget som mycket österbottniskt. Något större intresse för inbrytningar söderut eller inom andra verksamhetsområden finns inte i dagsläget. men. säger Gustaf Hartman, ”det är en bra målsättning att hålla sin flexibilitet och ha en möjlighet att ta tillvara chanser när de kommer, för de dyker alltid upp.” Bolaget har också aktivt gripit chanserna sedan 1987. Fram tills dess var Hartman lika med järnhandel, i dag består Hartman Group av fem segment: Järn Auto, Mobila, Power (lastbilar) och Power (anläggningsmaskiner). Bilförsäljningen är redan uppe i 535 procent av försäljningen (totalt 1,196 mrd mk 1996) och dess andel ökar. ”Redan vintern 1984-85 konstaterade vi att Finland var relativt färdigbyggt och att bostadsåldersstrukturen är rätt ny. Dessutom var byggnadsindustrins trend 1985-2000 sakta sjunkande. Vi kom till slutsatsen att vi inte kan leva på detta utan måste utvecklas. På slutrakan fanns sex alternativ, men vi beslöt att hålla oss till handel. Med facit 47

Utgiven i Forum nr 1997-04

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."