Utgiven i Forum nr 1979-08

Hannovermässans uppsving avspeglar konjunkturerna

av Sixten Johansson Forum 1979-08, sida 29, 09.05.1979

Taggar: Orter: Hannover Teman: mässor

Hannovermässans uppsving avspeglar konjunkturerna

För inte länge så sedan ansåg man på många håll att flerbranschmässor, såsom t ex den i Hannover, skulle vara passé, och att de rena fackmässorna vore framtidens melodi. På basen av intresset och deltagandet på årets Hannovermässa, som visserligen är uppbyggd av ett flertal fackmässor, kan man dock tyda sig till att tendensen går i motsat riktning.

=» De rena konsumtionsvarorna får för varje år en allt mindre betydelse, och med undantag av en grupp heminredningsprodukter inom belysningstekniken som i år kunde hänföras till denna kategori, blir mässan mer och mer en internationell stormönstring för tekniska kapitalvaror och industriella bruksartiklar.

Trots, eller kanske just på grund av detta, överträffade årets resultat tom arrangörernas förväntningar. Man uppnådde fulla hus: 5 738 företag, därav 5 136 direktutställare och 602 representerade företag, täckte en bruttoutställningsyta på 726 138 m?, Alla 24 hallar, som stod de 28 olika fackmässorna till förfogande, var ”utsålda” — inom vissa branscher fick några hugade utställare tom bli borta på grund av platsbrist. Redan i detta skede planerar man en utvidgning för nästa år. Ekonomiska experter tolkar också resultatet som ett tecken på att många företag som länge lidit av ”investeringströtthet” nu håller på att vakna till liv inför den — av alla tecken

FORUM 38/7 att tyda — uppåtgående konjunkturtendensen, och ser i mässan en väg till nya marknader och produktionssatsningar.

Med 1750 deltagande företag översteg det utländska deltagandet för första gången i år 30-procentsgränsen. Största antalet utställare, 250 st, av de 38 deltagarländerna innehades redan traditionellt av Storbritannien, följt av Schweiz, Frankrike och Italien. Från USA deltog 33 företag och från Japan 22.

Också Finland slog i år alla tidigare rekord med god marginal. Fjolårets anspråkslösa tal, endast sju finländska utställare och ett representerat företag, förbyttes i år till det tredubbla — över 20 företag deltog. Av dessa återfanns den största enhetliga gruppen på utställningen ”underleverantörsmarknaden”, där Metallindustrins Centralförbund = arrangerat en gernensam avdelning för vår gjuteriindustri med fem av våra största gjuterier representerade: Ahlström, Rosenlew, Tampella, Valmet och Wärtsilä. En annan finländsk tyngdpunkt låg på utställningen fö driv- och styrteknik, ”ASB” (Antreiben-Steuern-Bewegen).

Handelsattaché Ahti Markkanen från finska konsulatets exportcenter i Frankfurt tjänstgjorde under mässan på Utrikeshandelsförbundets permanenta avdelning i Hannover, och uttryckte sin tillfredsställelse över det finländska deltagandet.

— Det bör dock påpekas, sade han, att ett tillfredsställande resultat sällan uppnås med blotta mässdeltagandet — här spelar ett omsorgsfullt förberedelse- och uppföljningsarbete en nästan viktigare roll.

Med det för ögonen har exportcentret i Frankfurt uppgjort ett detaljerat PM, i synnerhet med tanke på ”första resans utställare”, om de åtgärder ett mässdeltagande i Förbundsrepubliken kräver. Årligen bänkar man sig dessutom tillsammans med företagens representanter och Utrikeshandelsförbundet kring ett bord för att efter mässan diskutera igenom resultaten och frammana vidare åtgärder. Markkanen påpekar också att utställare som första gången deltar i en utställning i Förbundsrepubliken Tyskland inte skall låta sig nedslås av första årets kanske något magra resultat — Av erfarenhet vet vi, att finländska företag har kunnat rapportera önskade resultat först efter i medeltal tre deltaganden på samma mässa. Det är dock vanskligt att förlita sig på detta, satsningarna bör som sagt sättas in redan i god tid före första deltagandet, säger han.

29

Utgiven i Forum nr 1979-08

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."