Utgiven i Forum nr 1979-08

Inhemsk viewdata-teletext-tv

av Ragnhild Artimo Forum 1979-08, sida 14, 09.05.1979

Taggar: Teman: television

Inhemsk viewdatateletext-tv

Morgondagens tv-beteende kommer att avvika från dagens: tv-tittarna blir tvanvändare. Tv-mottagaren blir ett instrument i aktivt bruk snarare än en ruta som serverar visuellt skval för passiva konsumenter. Därmed förändras också tvmottagarna. Ett första exempel på vad som komma skall är Saloras satsning på mottagare med inbyggd viewdata- och teletext-koder.

yr” Viewdata — som i Finland fått namnet Telset och provkörts nästan ett år, se texten ovan th — är ett kommunikationssystem som skall betjäna såväl allmänheten som näringslivet. Systemet består av en dator, som matas med nyheter, sport, arbetsmarknadsinformation, väderleksrapporter, börs- och valutakurser, ekonomiska prognoser etc, och sänder dessa data via telefonnätet; för mottagandet behövs en telefon med ett modem, en terminal med avläsarskärm eller en vanlig tv-mottagare med koder och fjärrkontroll för kanalval — eller en mottagare med inbyggd koder.

14

Oändligt utbud — i princip Användningen sker så att kunden slår datorns telefonnummer, varvid viewdata-sidor med valbart innehåll blir synliga i tv-rutan. Varje sida har en kapacitet på 24 rader med 40 bokstäver. Även tilläggsfärg kan användas. Materialet uppdateras kontinuerligt av den för tv-tidningen ansvariga redaktionen. Antalet sidor begränsas endast av datorns minnes kapacitet. Viewdata-systemet fungerar i vardera riktningarna — till och frå kunden. Kunden kan reservera en privat fil i datorns minne och där lämna meddelanden — systemet fungerar då som ”post”.

Teletext enkelriktad

Det andra kommunikationssystemet för i morgon är teletext, som är en form av rundradioservice och där informationen sänds med normal tvsignal i digital form. Teletextens informationskapacitet är begränsad — användaren kan välja mellan tex 800 sidor fördelade på 8 avdelningar om 100 sidor. Materialet kan bestå av samma ingredienser som viewdata.

I bägge systemen bestämmer avsändaren innehållet, men programprofilen utformas naturligtvis efter användarens önskemål och behov — inte minst med tanke på att det är fråga om kommersiell verksamhet användaren betalar för den information han konsumerar.

Med sikte på export På Salora började man planera viewdata- och teletext-mottagaren samtidigt som planerna på Telsetexperimentet tog form. Bolaget är därmed en av föregångarna i branschen i Europa, tills vidare torde endast de största tv-tillverkarna kunna erbjuda modeller för dessa system. Saloras viewdata-teletext-mottagare har utvecklats utgående från en med fjärrkontroll försedd modell i Scancolor-serien med nätisolation — för att eliminera nätspänning i modemet. Enda yttre skillnaden jämfört med konventionella mottagare är fjärrkontrollens tangentbord med siffertangenter för kanal- och sidoval. Samma utrustning kan givetvis användas för kanalval och reglering då man ser på vanliga tv-program. Salora har levererat viewdata-teletext-mottagare till Storbritannien, som hunnit längst med dessa kommunikationssystem, och hoppas komma in också på den västtyska och holländska marknaden. Tills vidare är det inte fråga om några ekonomiskt beaktansvärda leveranser — men på Salora är man optimistisk beträffande de närmaste åren. Den nya tekniken är en satsning på framtiden som man varken vill eller har råd att avstå från.

FORUM 8/79

Utgiven i Forum nr 1979-08

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."