Utgiven i Forum nr 2015-01

Här kan du låna fairtradepengar

av Jennie Krook Forum 2015-01, sida 18-19, 29.01.2015

C

HÅLLBARA ALTERNATIV. Ekobanken verkar i en ombyggd lada och finansierar ekologiskt, socialt, kulturellt och ekonomiskt hållbara projekt på lång sikt.

Här kan du låna fairtradepenga “Vi har bara in- och utlåning. Pengarna vi lånar ut har alltid människor satt in hos oss. Vi tar inga lån på finansmarknaden?

JENNIE KROOK TEXT

X Det säger svenska Ekobankens vd Annika Laurén i bankens naturnära huvudkontorien ombyggd lada i Södertälje kommun.

FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 12015

Bankens utlåning uppgår i dagsläget till 420 miljoner kronor. Kapitalet finns bland annat hos småskaliga bagerier, ekobutiker, ekologisk och biodynamisk odling, förnybar energi, rehabiliteringscenter och behandlingshem, skolor, förskolor och kulturhus.

”Vi har inget raster som vi lägger över en låneansökan. När vi lånar ut pengar handlar det om ett ömsesidigt förtroende”, förklarar Laurén.

Finanskrisen gav uppsving. Ofta är det uppenbart, eftersom Ekobanken har tydliga värden.

”När någon får avslag handlar det oftast inte om deras inriktning, utan om att vi ser att de inte kommer kunna betala tillbaks lånen, eller att de saknar säkerheter”

Banken har vuxit stadigt sedan starten 1996, men efter bankkrisen 2008 ökade tillväxten markant.

”Allt fler inser att eget sparkapital på bankkonton inte är neutralt, utan alltid innebär en fullmakt för företag och andra somlånar pengarna att agera på det ena eller andra sättet” säger Laurén.

Hittills har Ekobanken inte lidit en end kreditförlust. Å andra sidan gör man inte heller några större finansiella vinster. Annika Laurén jämför verksamheten med ekologiskt och biodynamiskt jordbruk. ”När det är riktigt goda år för andra bönder har biodynamiska odlare lite lägre skörd än de andra, men när det är riktigt dåliga år är skörden lite bättre. Kurvan är jämnare, helt enkelt, vilket är ett kännetecken för hållbart företagande”

Därför fick Ekobanken sin största tillströmning av kunder i kölvattnet av finanskrisen, där Lehman Brothers var startskottet.

”Under hösten 2008 var det väldigt många som kom med sin inlåning, först under finanskrisen och sedan efter avslöjandena om bankernas bonussystem. Då växte vi 30 procent. Fast det är ju lättare att växa 30 procent när man är så här liten”, säger Laurén och skrattar.

Pengar är etik. Laurén betonar att småspararen själv kan påverka och skapa effekt i sin omvärld, ungefär på samma sätt som när man väljer ekologiska produkter eller Rättvis handel.

”Idag är behovet stort att verka för det samhälle vi vill ha. Där erbjuder Ekobanken ett verktyg?”

Den kooperativa banken ägs av sina 1600 medlemmar, och utgör en del av den internationellt växande Social Banking-rörelsen, i svenska sammanhang kallat för etiska banker. Affärsmodellerna går ut på att balansera ekonomisk profit med ekologiska, sociala och kulturella värden på ett transparent sätt.

Där andra banker har två lånekriterier: återbetalningsförmåga och säkerhet, tillämpar Ekobanken tillsammans med övriga etiska banker även ett tredje krav. Företagen som lånar pengar ska verka för ett hållbart samhälle och ge ett socialt, ekologiskt eller kulturellt mervärde. Utlåningen redovisas helt öppet på hemsidan.

Samarbetar med Nordea. Ekobankens störstautmaning som liten bank var att komma åt betalningssystemen i Sverige, som är väldigt dyra enligt Laurén.

”Kort, betalautomater, Swisch, e-fakturor, kortterminaler, betaltjänstutvecklingen går i en rasande takt. Det är en väldigt stor investering, och oerhört tekniskt krävande”

De mindre bankerna har löst problemet genom att ansluta sig till Swedbank.

Ekobanken har valt en annan väg: att endast erbjuda sparkonton. Via en internettjänst kan kunderna beordra överföringar till och från konton i en annan bank. Företagskunderna köper betaltjänsterna från Nordea, som Ekobanken samarbetar med.

”Hur det kom sig att Nordea ville hjälpa oss med detta har vi aldrig fått veta. Vi höll på med den politiska vägen och trasslade väldigt länge, frågade andra banker utan att komma igenom någonstans. Och så plötsligt så öppnade sig Nordea, det är väldigt fint”

Hållbarhetsrabatt. För privatpersoner frågar inte Ekobanken efter inriktningen på lånen på samma sätt som man gör för företag.

Det rör sig nästan alltid om bolån eller studielån. För bolånen finns dock vissa restriktioner, det går inte att låna mer än 75 procent av en värdering, och amorteringsfria lån förekommer enbart för väldigt korta tider.

Däremot går det att få en hållbarhetsrabatt på bolånet, med rörlig ränta på 2,25 procent till alla som bor i ett Svanenmärkt hus eller lägenhet.

”Hållbarhetsrabatten har gjort att många arkitekter och byggare hört av sig som inte hade lagt märke till oss innan. De stora byggbolagens hållbarhetsfolk har blivit otroligt glada eftersom de inte fått gehör för sådana idéer hos andra banker de pratat med?”

Tyvärr är de flesta byggprojekten dock för stora för Ekobanken, medger Laurén. Hursomhelst är Ekobankens största existensberättigande är dock att erbjuda verktyg precis i hållbarhetsfrågor.

”Kluvenheten mellan vad vi vet och vad vi klarar av att genomföra är stor”

Det kan vara ångestskapande för både bolag och individer att ständigt konfronteras med hur man egentligen borde leva och agera.

”Sträcker någon då fram ett verktyg så hjälper man folk att verkställa det man egentligen vill, men som är alldeles för jobbigt att genomföra på egen hand > PANKKI 2. sm Det finns än så länge ingen uttalad etisk bank i Finland, däremot nog ett ideellt bankinitiativ som kallas Pankki 2.0. Det består av åtta personer som samarbetar med mindre företag, organisationer och samhällen för att stärka lokala ekonomier och verka för ett mer hållbart samhälle.

sm Pankki 2.0-initiativet erbjuder konsulthjälp för att ta fram balansräkningar som förutom ekonomisk hållbarhet även värderar sociala och ekologiska aspekter. De hjälper även till med att sälja obligationer och andelar i dessa företag, som sedan kan finansiera uppstartskostnader eller projekt.

sm Hittills har Pankki 2.0 -initiativet samarbetat och hjälpt bland annat: Luomulaatikko Oy (ekologisk matgrossist), Tuomaskalliokoti (stödboende för förståndshandikappade barn och ungdomar), Saaremme Puoti (ekologiskt café och restaurang som drivs som ett kooperativ) och Vantaan Nicehearts ry, (jämställdhets och intergationsorganisation).

FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR12015 | 19 |

Utgiven i Forum nr 2015-01

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."