Utgiven i Forum nr 2010-10

Hård kamp mellan valutor

av Janne Salonen Forum 2010-10, sida 10, 28.10.2010

“Så särskilt smarta behöver smarttelefonerna inte vara, men de ska vara an EH FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 18 2810

SPEKTRUM

Hård kamp mellan valutor

JANNE SALONEN På finansmarknaderna talas det nu om valutakrig. Vad är mm det frågan om? Fundamentalt är det en situation som redan pågått länge, men som skärpts de senaste veckorna. Sedan 1997-98 har Kina hållit sin valuta renminbi fast i förhållande till USA-dollarn, samtidigt som landets export rakat i höjden. Kina är för närvarande världens största exportör och en av de största handelspartnerna överlag. Också för många finländska exportindustrier är Kina en nyckelmarknad. Samtidigt har USA:s underskott i handelsbalansen förblivit oförändrat stort, istorleksordningen 800 miljarder dollar per år, trots att USA fortfarande är inne i en lågkonjunktur. Särskilt stort har det amerikanska bilaterala underskottet med Kina varit, i storleksordningen 200-250 miljarder dollar per år. I USA har irritationen vuxit under flera år över att Kina har hållit sin valutakurs fast gentemot dollarn (även om den har tillåtits krypa uppåt med 2-3 procent per år under åren 2005-08, och åter under detta år). Kina har inte låtit sin valuta revalveras till följd av det massiva dollarinflödet, utan har låtit valutareserven svälla ut så att den i dag uppgår till över 2600 miljarder dallar, eller nästan två triljoner euro. Av allt att döma kommer den kinesiska valutareserven, ojämförligt den största i världen, att fortsätta att svälla.

I USA:s representanthus, kongressens andra kammare, har redan en lag passerat om strafftullar för kinesisk import som svar på det som man menar är massiv kinesisk valutakursmanipulation. Lagen måste ännu passera senaten och undertecknas av presidenten för att träda i kraft, och bedömningen är att USA tills vidare inte kommer att låta lagen träda i kraft. Det vore nämligen startskottet för ett regelrätt handelskrig mellan Kina och USA, för vilket Kina nog skulle vidta motåtgärder. Men om Kina inte låter sin valuta revalveras ett dyft, kan pressen på de amerikanska politikerna att låta lagen träda ikraft bli stor, i synnerhet som det som amerikanerna uppfattar som en orättvis kinesisk handelsfördel till följd av den manipulerade valutan håller på att bli ett hett ämne i höstens amerikanska kongressval.

Under de senaste månaderna har också andra länder än Kina beskyllts för valutamanipulation, därav det aktuella pratet om valutakrig. I september, då den japanska yenen steg till 83 yen per dollar, använde Japans cen tralbank tiotals miljarder dollar till stödköp av dollarn för att pressa ner yenens valutakurs, Detta lyckades momentant, men sedan dess har yenen fortsatt att stärkas, och är då detta skrivs uppe i 81 yen per dollar, den högsta kursen på 15 år. Japans stödköp förorsakade stark kritik från i synnerhet USA, vilket kanske har medfört att Japan tills vidare avhållit sig från fortsatta stödköp av dollarn. Också Sydkorea har konstaterats göra massiva stödköp av dollarn under de senaste åren, för att bromsa den egna valutan wonens kursuppgång. Även Schweiz stödköpte både dollar och euro för att bromsa uppgången i schweizerfrancen; stödköpen upphörde emellertid till följd av de stora förlusterna för den privatägda schweiziska centralbanken, och sedan dess har schweizerfrancen revalverats kännbart.

Nu ser USA:s centralbank Federal Reserve ut att efter sitt novembermöte börja med en massiv likviditetstillförsel genom köp av värdepapper, framförallt statsobligationer, för hundratals miljarder dollar. Detta har haft effekten att sänka dollarkursen under de senaste veckorna, främst mot yenen och euron, men också många andra valutor. Det var också signifikant att euron steg tydligt då Japan för några veckor sedan genomförde sin egen stödköpsoperation. Bland annat Kina har kritiserat de amerikanska planer Annons Akti vändarvänliga och ge möjlighet till ett stort urval av tjänster. Nokias ingenjörer har gjort telefoner som andra ingenjörer gillar” DI:s börsexpert Björn Wilke konstaterar att Nokia måste blismartare på marknaden, 22.10.2010.

3 3 3 2 2 3 å 2 Ej

Utgiven i Forum nr 2010-10

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."