Hard Rock Café

av Christer Ekebom Forum 1985-15, sida 14-15, 09.10.1985

Taggar: Personer: Isaac Tigrett Teman: entreprenörskap

En stor, gammaldags sal med stora valvformade fönster, en stor, saftig biff i äkta amerikansk stil, svängig rock från 50- och 60-talen, servitriser som folkligt frågar om maten smakar gott, det är Hard Rock Café.

andrar man i ungefär femton minuV:s tid norrut från Sergels torg längs

Sveavägen i Stockholm, kommer man på gatans västra sida fram till en gammal ärevördig byggnad med en inbjudande ingång. Gamla stockholmsbesökare känner igen stället som hemvist för restaurang Metropol. Metropol finns inte längre i huset. Namnet vid ingången upplyser oss om att restaurangen som idag huserar i lokaliteterna heter Hard Rock Café.

Bakom detta namn döljer sig en för skandinaviska förhållanden helt ny restaurangidé. Ursprungligen kommer idén från London där restaurangens grundare, Isaac Tigrett, bor. Han har grundat ett Hard Rock Café i New York och i London och nu också i Stockholm. Restaurangen är amerikansk i allra högsta grad, inte brittisk som man kanske kunde tro. Tigrett har försett restaurangerna i gruppen med en tumregel som ska vägleda alla anställda: Love All, Serve All. Med detta vill han ha sagt att vem som helst ska kunna komma in i restaurangen, trivas där och bli betjänad på bästa möjliga sätt.

Kunden har alltid rätt Restaurangpersonalen är — ”serviceminded"”, vilket är det viktigaste kravet vid nyanställningar. Personalen ska kunna betjäna, ska kunna kommunicera med kun 1 derna, få dem att trivas. De flesta som har direkt kontakt med kunderna, härstammar från andra yrkesgrupper än restaurangbranschen. Restaurangledningen har kommit fram till att det är lättare att skola upp goda servitörer av personer som redan behärskar konsten att sälja, dvs kommunicera med kunder, än att skola upp servitörer till goda “säljare”

Någon kanske protesterar, men det ligger en hel del sanning i detta, speciellt i samband med Hard Rock Café. Här fungerar nämligen serveringspersonalen i allra högsta grad som försäljare, inte bara som betjänter. Man är ju van vid att saker och ting löper ganska långsamt och makligt på en högklassig restaurang. Restauranggästen, som kunden normalt kallas, ska ha en chans att ta det lugnt, slappna av och njuta av maten och atmosfären.

Hard Rock Style

På Hard Rock Café ska kunden hela tiden uppmärksammas, han ska aktiveras, han ska känna att han är betydelsefull och uppskattad. Han ska också känna att restaurangen bryr sig om hans åsikter och önskemål. Det kan kännas lite konstigt att få en klapp på axeln av en servitris som helt spontan frågar vad du tyckte om biffen.

Det kan också kännas konstigt att genast få efterrätten serverad då man ätit varmrätten. Man är ju van vid en rätt lång vänte 15/1985 F" RUN tid… Men det här är Hard Rock Style, här ska det gå undan, det ska ”svänga”. Allting går | samma takt som musiken, och när man väl vänjer sig vid det här, så trivs man utmärkt.

Musiken är nämligen toppen. Den är svängig, fartfylld, men inte ”rå”. Och maten är god och väl värd sitt pris. För den som har rört sig i Stockholm och Sverige är det knappast någon hemlighet att det är lite si och så med matens kvalitet om man bortser från de allra finaste och dyraste restaurangerna. Det här gäller framför allt charkuteriprodukterna. Men på Hard Rock Café smakade maten gott och i äkta amerikansk stil var portionerna också ordentligt tilltagna: ingen ska behöva gå hungrig från restaurangen 50-talsatmosfär

Atmosfären är en del av restaurangen och upplevelsen. Restaurangen består faktiskt av flera olika utrymmen, men den del som de flesta gäster kommer i kontakt med är den stora salen i gatuplanet. Den är hög och rymlig. Fönstren släpper in massvis med ljus och bidrar till den något gammaldags känslan genom sina valvbågar. Det hela har en viss prägel av 50-tal över sig. Och det är just precis det som är meningen. Upphängd ovanför bardisken finns till och med en äkta 50-tals Cadillac. Väggarna pryds av en mängd prylar som direkt anknyter till rockkulturen och dess musik

Flera av de mindre kabinetten i övre våningen, festvåningen, är ”tapetserade” med berömda. artisters guldskivor. Ett rum har bla uppkallats efter ABBA. Detta kan förklaras med att Polar Music är en av aktieägarna I restaurangen.

Gästerna ägare

Därmed är vi också inne på en annan intressant företeelse i Hard Rock Café. Ägoförhållandena. När företaget startades emitterade man aktieposter på den fria marknaden (bolaget är inte börs- eller OTC-noterat). Vem som helst kunde köpa en post i företaget och om man köpte ett ”paket” innehållande aktier till ett värde av minst 18 500 kronor, erhöll man en egen nyckel till restaurangen! Nyckeln passar i låset i en dörr på andra våningen och den vägen kommer nyckelns ägare in till aktieägarnas egen bar. Där kan auktionärerna sitta och njuta av tillvaron helt ostörta av andra restauranggäster, Här kan ägarna under gemytliga former träffas och utbyta åsikter och givetvis röra sig fritt i restaurangen för att se hur företaget sköts. Ungefär 500 privatpersoner har utnyttjat möjligheten att bli delägare i restaurangen, berättar företagets ekonomichef Anders Nordqvist, en av de fyra på kontoret.

Välj själv arbetstiden Personalen ska trivas. Om personalen inte trivs, kan den inte fullödigt förmå gäs terna att trivas. Därför försöker man vara mycket flexibel bl a med arbetstiderna. Det har nämligen visat sig att en del trivs bäst med dagsarbetet då det tidvis är ganska lugnt medan andra hellre arbetar på kvällen då hålligången sätter in och volymen skruvas upp.

Personalen på Hard Rock Café har också rätt att besöka restaurangen på sin fritid, en rättighet som sällan förekommer i branschen.

Hard Rock i Helsingfors?

Anders Nordqvist berättar att man har diskuterat möjligheten att etablera sig i de andra nordiska huvudstäderna och i andra större städer. Köpenhamn ligger nära till hands liksom också Göteborg och Malmö, men också Helsingfors. Beträffande Helsingfors är planerna i allra högsta grad preliminära; företaget har inte ens utfört någon marknadsundersökning som skulle ge en fingervisning om dess möjligheter på den finska marknaden. Man vill naturligtvis samla erfarenheter från Stockholm först. Restaurangen startade faktiskt först senaste vår i Stockholm. Den första Hard Rock Café restaurangen startade i New York 1971.

Slutkommentar: en ny fräsch idé. Det återstår att se hur publiken accepterar den.

Christer Ekebom 9

Första originalpreparatet från Medica

Di finländska läkemedetsi- Medica har som första finländska läke- Nio års utvecklin dustrin är mångsyssland och forskningen har i stor ut- medelstillverkare fått ut ett helt eget Forskningsprojektet startade hos

Medica år 1976, och har kostat någ sträckning gått ut på att utveckia läkemedel för humant bruk på markna- ra total miljoner mark. Utvecklings egna versioner av redan kända läke medel, vilket vår patentlagstittning den. Det nya preparater Normosang är cykeln fram til kommersisl! produk gett möjlighet till (Forum 19/83). Industrin har dock samtidigt strävat att ta steget in i elitserien och utveckla helt egna preparat, dvs sådana som bygger på en egen molekyl.

Den första milstolpen — so avsett för behandlingen a sjukdomen porfyri.

har därmed tagit nio år, vilket är ganska typiskt för branschen. Medicinalstyrelsen har varit tillmötesgående och skött pappersexercisen för registrering på knappt tio månader jämfört med upp till 3 år i vanliga fall

Sverige nådde redan 1948 — har alltså nu uppnåtts av Medica, snabbare än vad VD Asko Sahrakorpi antydde för ett och ett halvt år sedan (Forum 3/84), Det första egna veterinärmedicinska preparatet ianserades av Farmos 1983 med Domosedan, ett lugnande medel för hästar.

Porfyri är en sjukdom som beror på ärftliga defekter i produktionen av häm. Hämet är det ämne I blodets hemoglobin, som binder järn till sig och tar upp syret som bundits till järnet. Härmet i hemoglobin är för mänskorna vad klorofyllet är för växterna.

Sällsynt sjukdom

Den allmännaste formen av porfyri i Finland kännetecknas av

F- RUN 15/198 sjukdomsattacker, där patienten ofta har svåra magplågor med uppkastning, förstoppning eller diarré, samt symptom på det centrala nervsystemet som domning, huvudvärk, förlamning och förvirring. Förlamningen kan drabba andningsorganen. Tidigare dog var fjärde eller femte porfyripatient i andningsförlamning vid sin första attack. Under de senaste åren torde ingen ha dött, trots att inget verkligt effektivt botemedel funnits.

Portyri har hittills behandlats med hematin-infusioner, men ämnet tål ingen lagring och har negativa biverkningar. Normosang, som består av härmarginat, kan däremot lagras i två år, och har inga betydande biverkningar. Porfyrisympto men försvinner vid behandlingen snabbt, och patienten kan nästan genast återgå till vardagslivet.

Portyri är en ganska sällsynt sjukdom, och bara några hundra fall har diagnostiserats i Finland. Sjukdomen är något vanligare i t ex SydAfrika och USA, men i genomsnitt räknar man med att knappt fem personer av etthundratusen insjuknar. Det är alltså fråga om en nischprodukt, där export behövs för volymer.

Registreringsansökan har inlämnats bla i USA och Sverige, och produkten säljs och används med specialtillstånd redan i Frankrike, Storbritannien, Förbundsrepubiiken Tyskland och Polen. Medica uppskattar att försäljningen skall uppgå till ca 10 Mmk under de två första åren.

Det egna preparatet är en välkommen triumt för Medica, som ju i våras överraskande köptes upp av Huhtamäki. Egna preparat är en förutsättning för en plats i elitserien och export I större skala till västmarknaden. Eftersom utvecklingscykeln är lång torde redan flere andra finländska originalmediciner vara ute på kliniska prov, bl a Orions psoriasisläkemedel Butantron.

Den finländska läkemedelsindustrin använder nära 13 procent av sin omsättning till forskning och utveckling, vilket är mer än genomsnittet för elektronikindustrin. Utvecklandet av ett nytt preparat uppskattas kräva en genomgång av 8 000—310 000 kemiska ämnen

Håkan Nylund 15

Utgiven i Forum nr 1985-15

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."