Utgiven i Forum nr 1990-09

Harley Davidson köper finskt

av Bo Ingvvs Forum 1990-09, sida 12, 24.05.1990

Taggar: Bolag: Harley Davidson

Harley Davidson köper finskt

Text: Bo Ingves

Harley Davidson är liksom John Wayne urtypen för det Amerikanska. På nästa års Harley-modeller syns dock också några Made in Finland i form av Talmus reflexer.

et finns en aura kring namnet

Harley Davidson som få pro dukter kan uppnå. Företaget började tillverka motorcyklar redan i seklets början, närmare sagt år 1903. i Milwaukee i Wisconsin i norra USA. Nuförtiden sker slutmonteringen i York 1 Pennsylvania.

Företaget är världens äldsta serieproducerande <motorcykeltillverkare och den enda kvarvarande i USA. Det är inga små leksaker som Harley Davidson tillverkar, cylindervolymerna är från 900—1 350 m?. De stora cylindervolymerna till trots är motorcyklarna uttryckligen gjorda för bekväma långfärder och inte för accelerationsuppvisningar.

Nu har Harley Davidson alltså också delat med sig av sin image till finska Ov Talmu Ab — dotterbolag till den tyska Hella-koncernen — som har fått äran att förse motorcyklarna av nästa årsmodell med finska reflexer.

värtermot vad man kunde tro är reflexer inga standardprodukter. Varje reflex måste ha en egen for och därför krävs det för varje ny reflexmodell att det tillverkas ett speci 1 alverktyg som ger reflexen önskad form och reflexyta.

På grund av detta är det ingen billig process att utveckla nya reflexmodeller. Att göra ett specialverktyg som finns till enbart för att tillverka ett begränsat antal specialreflexer för en enda biltillverkare är så dyrt, att det i praktiken skulle bli olönsamt att producera specialreflexer i serier om kanske några hundratusen.

Problemet har lösts på ett enkelt sätt: Beställaren får själv betala för de utvecklings- och tillverkningskostnader som krävs för att utveckla det nya verktyg som krävs för produktionen.

— Det innebär att våra huvudmän i praktiken själva äger sina verktyg, men förvarar dem hos oss. Vårt jobb är att tillverka verktyget och sedan ansvara för själva produktionsprocessen och produktkvaliteten, berättar Pekka Suuronen som ansvarar för marknadsföringen av bilprodukter på Talmu.

idigare köpte Harley sina reflexer av tre olika amerikanska tillverkare. Nu har dock största delen av re Visst ser denna Harley Davidson modell 1990 ganska annorlunda ut än sina japanska konkurrenter. För finska reflextillverkaren Talmu passar Harlevs image bra, förerager skall leverera största delen uv reflexerna till nästa års modeller. På bilden en nyhet för i år, Fat Bov, med en 1340 om" maskin.

ÅA MAA Rae flexanskaffningarna koncentrerats till Talmu. Affären omfattar flera hundra tusen reflexer per år. Leveranserna inleds denna vår.

— Det är endast en speciell sk stimsonite-reflex, en mycket smal och lång reflex. som ännu görs i USA. Problemet är att den skulle kräva att vi utvecklar en för oss helt ny mikroprismateknik för att få tillräckligt många reflexpunkter i bredd på reflexen. berättar Suuronen.

Suuronen berättar att en stor orsak till varför Talmu knep Harley-ordern är att företaget har lång erfarenhet av den internationella marknaden — Eftersom amerikanerna nu satsar kraftigt på utlandet var vår kunskap om marknadskraven i olika länder ett viktigt argument. Dessutom var vi villiga att producera betydligt kortare serier än de amerikanska massproducenterna. Det uppvägde det faktum att vi är upp till tre gånger dyrare än de amerikanska tillverkarna, säger han.

Att Harley Davidson har satsat kraftigt på de utländska marknaderna de senaste åren syns i att exporten har ökat med 200 procent på fem år. Den årliga produktionen uppgår till ca 60 000 motorcyklar. Totalt omsätter den amerikanska koncernen ca 3 miljarder mark och har 5 000 anställda.

— Det är inte fråga om någon jätteaffär för oss. även om leveransernas värde nog uppgår till flera hundra tusen mark. Speciellt positivt är att Harley Davidson är en sådan kultprodukt att affären har ett högt referensvärde gentemot andra potentiella kunder. konstaterar Suuronen.

Talmu är grundat 1955 och började tillverka reflexer på 60-talet. Årligen tillverkas över 10 miljoner reflekterande produkter. Företaget producerar också andra produkter än reflexer. t ex olika positions- och markeringslampor. Omsättningen är ca 135 miljoner mark. Av omsättningen kommer 75 procent från utlandet. Företaget sysselsätter 300 personer.

Den finska importen av Harley Davidson låg i praktiken på noll under trettio års tid. Sedan den nya importöten Harlev Man Ky tog över efter Otto Brandt år 1986 har märket karpat upp sig betydligt. Nu ligger årsförsäljningen kring 130— 150 cyklar. Med det har märket tagit ca 15—20 procent av marknaden för stora cyklar. Beroende på modell varierar priset från 59 000 till 143 000 mark. [ 9/1990 FORUN,

Utgiven i Forum nr 1990-09

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."