Utgiven i Forum nr 2011-03

Helsingfors tryggare än Rio?

av Nicholas Anderson Forum 2011-03, sida 11, 31.03.2011

Taggar: Orter: Helsingfors

FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 3 2011

ANDERSON

Helsingfors tryggare än Rio?

De senaste veckorna har tagit mig till Rio de Janeiro, Manila, Bangkok, Edinburgh och London. Det har varit hektiska tider på platser som många tror är fulla av farligheter. Vi ser ofta videosnuttar från Rios Favela där beväpnade poliser jagar drogkungar tätt i hälarna. I Thailand hör man om omfattande korruption och sexhandel. Manila är beryktat för gatuvåldet mellan röda och gula. Skottland och London har sina fotbollshuliganer och bombattentat. Det enda jag själv råkade ut för var en stor våg som kastade omkull mig på Ipanema när jag var ouppmärksam; mina glasögon sköljdes ut i oceanen!

På alla de ovannämnda platserna var jag aldrig utsatt för faror eller såg några tecken på våld, den stora vågen undantagen, Bara ett fåtal thailändare och filippinare kommer i åtnjutande av vår höga levnadsstandard, rena miljö och utvecklade välfärdssystem. Trots svårigheter klarar de sig, lever sitt liv, och är hjälpsamma och tjänstvilliga. Rio, dess plager och invånare är förtjusande. Staden är exceptionellt vacker och variationsrik. Favelorna uppgraderas på regeringens försorg. Vattenledning, avfallssystem och elledningar byggs i många av dem, och medelklassen har börjat flytta in. Favelor erbjuder ett boendealternativ till lägre kostnad,

Jag vill nämna detta, eftersom det faktiskt finns många reella och grava hot för vanligt folk — precis på vår egen tröskel i våra utvecklade länder. Dessa kan förorsaka betydande förluster och åsamka allvarliga personliga svårigheter för dem de drabbar.

Ni minns kanske att enorma summor pengar gått förlorade i Mermaid -obligationerna. De flesta privata placerare vill inte ta jätterisker med sina surt förvärvade besparingar. De vill självfallet få högsta möjliga avkastning utan onödiga risker. I placeringsvärlden är hög avkastning oc låga risker inte naturliga part - Allt dethär låter ners. Många banker och fond - ganska dr astiskt förvaltare vill emellertid ge intrycket att det omöjliga allti står vad som kan hända om betalningarna inte kan skötas i tid på grund av olycksfall eller sjukdom?

Har du verkligen förstått villkoren i dina försäkringsavtal? Jag har försökt läsa dem, men de verkar alltid innehålla någon undantagsklausul eller någon risk som försäkringen inte täcker — som fallet var med mina glasögon …

Har du verkligen läst alla sidor av prospektbroschyren för investeringsfonden eller den obligation försäljaren lite för ivrigt vill erbjuda dig?

Alla tre exemplen har samma kännetecken. De är alla tryckta på dubbelsidigt papper, med minsta möjliga typsnitt, och på ett språk som delvis är obegripligt. Självklart är dessa de första som banker och de andra hänvisar till då saker och ting inte utvecklas som förväntat eller utlovat. Dessa avtal är utformade för att begränsa deras risk och ger dem något att gömma sig bakom när du kräver ersättning. Så vad kan du göra?

Det finns flera viktiga saker du borde göra. För det första: underteckna aldrig förrän du har en skriftlig offert framför dig med alla villkor och begränsningar i klartext. Om det är något du inte förstår, be banken precisera det skriftligt. För det andra, investera i en digital bandspelare och knäpp på den då du förhandlar om ett lån, en försäkring eller en placering. Naturligtvis ska du meddela dem att du bandar mötet och kommer att använda inspelningen ifall en konflikt senare uppstår. Detta är vad banker gör när de gör affärer sinsemellan, så acceptera ingenting mindre. För det tredje, var särskilt alert om du blir bjuden på kaffe eller konfekt! Det är ett säkert tecken på att man försöker smörja dig.

Allt dethär låter ganska drastiskt, men i dagens värld är det bättre att vara försiktig än att behöva ångra sig.

Jag besökte inte Favelan på kvällen, inte heller dåligt upplysta kvarter i Bangkok eller Manila. Jag borde själv ha hållit reda på mina glasögon när jag simmade, och borde ha läs men i dagens värld min reseförsäkringsbroschyr grund är inom räckhåll. De jobbar på är det bättre att ligare.

provision eller har sina säljre sultat under uppsikt. Sälj eler Vara försiktig än att behöva ångr få sparken! Hur många människor läser”. igenom sina låneavtal och för- —S18.

För tre euro extra skulle jag ha fått allrisktäckning i stället för att nödgas betala hälften av priset på nya glasögon själv. Misstaget kostade mig fyrahundra euro! m

Nicholas Anderson är Senior Vice President vid Svensk Exportkredit i Stockholm och chef för SEK:s rådgivningsenhet.

Utgiven i Forum nr 2011-03

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."