Hur skapa tillväxtföretag för att gynna välfärden?

av Heidi Furu Forum 2011-03, sida 38-39, 31.03.2011

Taggar: Organisationer: Aalto Entrepreneurship Society Teman: tillväxtföretag

EFTER VÄLFÄRDEN.

Jorma Ollila, Petteri Koponen, Björn Wahlroos och Tina Aspiala diskuterar förutsättningarna för entreprenörskap.

ur skapa tillväxtföretag ör att gynna välfärden?

IH Entreprenörskap. Rädslan för att ta risker är ett av största hindren för finländare att starta företag. I paneldebatten Finland efter välfärden efterlystes stöd i vardagen för företagare och en positivare attityd i samhället till entreprenörskap för att främja företagarlustan. Om statsstödens och skattenivåns betydelse var panelisterna däremot inte eniga.

HEIDI FURU TEXT

X För att säkra att Finland kan bibehålla välfärden också i framtiden behövs nya tillväxtföretag. Men vad kan man konkret göra då finländare är rädda för att ta risker och starta eget?

Det var utgångspunkten för paneldebatten “Finland efter välfärden” som hölls i ett fullsatt Finlandiahus den 21 mars.

Panelen bestod av finansmannen BJÖRN WAHLROOS, som är styrelseordförande i SAMPO, UPM-KYMMENE OCh NORDEA, JORMA OLLILA som är styrelseordförande i SHELL och NOKIA, investeraren och F-SECURE grundare RISTO SILASMAA, serieentreprenören PETTERI KOPONEN som bland annat grundat mikrobloggtjänsten JAiKu, serieentreprenören VILLE MIETTINEN som bland annat grundat HYBRID GRAPHICS samt TINA ASPIALA som grundat nättjänsterna EAT.FI och HYPERLOCAL.

Huvudarrangören, studerandedrivna Aalto Entrepreneurship Society (se faktaruta), ville visa att studerande nu tar sitt ansvar för att diskutera välfärdens framtid. Som bakgrund hänvisade de till en rapport från MCKINSEY från år 2010 som visar at det i Finland behövs 200 000 jobb till inom den privata sektorn fram till år 2020, för att upprätthålla balansen mellan statens skuldsättningsgrad och BNP. På grund av åldersstrukturen betyder det dessutom att det behövs 300 000 arbetstagare till inom privata sektorn.

Panelisterna var eniga om att det behövs fler start up-företag.

”Ett problem är att det startas exceptionellt få företag med tillväxtpotential inom såvälit- som andra branscher. Ett annat problem är vi inte har tillräckligt med mellan FORUM FÖR EKOMOMI OCH TEKNIK NR 3 201 stora företag med tillväxtpotential globalt”, sade Jorma Ollila.

Enligt honom är den bakomliggande orsaken att finländarna saknar självförtroende.

”Finländska entreprenörer är ute efter trygghet. De lägger ribban för lågt, och anser att firman måste vara lönsam så att man antingen kan ge över den till nästa generation eller sälja. På det sätter uppstår inte verklig tillväxt”; sade Ollila.

Björn Wahlroos höll med om att finländarna undviker risker.

”Det märksitv-programmet Villdu bli miljonär, där vinsterna som tas ut är mindre i Finland än i andra länder där programmet sänds. Finländare tar ut 200 euro och åker hem. Samma attityd finns bland entreprenörer?

Risto Siilasmaa och Petteri Koponen påminde om att också ett företag som inte gör vinst kan ge betydande inkomster till staten.

Skatter och statsstöd. Wahlroos budskap till politiker är att sänka skatterna för att göra Finland mer konkurrenskraftigt.

Petteri Koponen höll däremot inte med.

”Jag har aldig sett en företagare som skulle ha brytt sig om skatteprocenten”

Jorma Ollila var inne på samma linje ”Skattefördelarna avgör inte, utan attityden till företagande i samhället. Entreprenörer behöver stöd i vardagen”

Också inställningen till statliga stöd till företagare varierade bland panelisterna. Siilasmaa betonade att stöd från till exempel Tekes kan vara avgörande för att ett företag i ett kritiskt skede ska överleva.

Ollila sade att stöd är bra så länge de inte är självklara.

”Pengar är bäst då det inte finns för mycket av dem. De bästa idéerna föds ofta då kassan är tom. Många bra start ups har förstörts med för mycket pengar. Det samma gäller också för många stora företag”, sade Ollila.

Wahlroos däremot ifrågasatte varför statsstöden ska finnas.

”Det vibehöver är kapitalister som kan investera Överbetonad utbildning. Tina Aspiala som i många år bott i USA anser att det i Finland fokuseras för mycket på utbildning.

71 USA är en idé i sig inte det värdefulla, utan det man gör med idén. Amerikanerna

Gå in på Forums affärsnätverk på LinkedIn och kommenter vad du tycker att behövs för att gynna nya företagare. En länk tillsidan finns på www.forum-fet.fi/affarsnatverke utvecklar och förbättrar sina idéer öppet tillsammans, medan man i Finland sitter i tysthet och skriver på en doktorsavhandling där man filar på sin idé helt ensam?”

Också Wahlroos efterlyste förändringar i utbildningssystemet.

”Nu tar det tio år att få en grundexamen. Först väntar studerande tre år på att komma in, och sedan studerar de sju år att få en examen som borde ta fyra och ett halvt år. Och dessutom finansieras allt med statens pengar?”

Petteri Koponen uppmanar studerande att våga pröva på entreprenörskap.

”Det är inte en risk att bli entreprenör. I stället ser det bra ut i CV:t att man har gjort en start up. Erfarenheten är en fördel ocksådå man söker andra jobb”

En video från paneldebatten finns på: http://vimeo.com/2134257 > AALTO ENTREPRENEURSHIP SOCIETY sm Enstudent- och forskardriven f om grundades 200 sm Syftetär att uppmuntra till entreprenörap och bygga en community för start up 8 utrymmen, kan skapa konta av erfarna f ska universitet sedan Aalto ES grundades.

Annons

Connectare 90 x 14 ”Många bra start ups har förstörts med för mycket pengar. Det samma gäller också för många stora företag”

Utgiven i Forum nr 2011-03

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."