Utgiven i Forum nr 2015-05

Hemlagad jordskalvsboom

av Leif Bergström Forum 2015-05, sida 25, 21.05.2015

Marken darrar från North Dakota till Texas. Utvinningen av olja och naturgas med så kallad fracking verkar orsaka jordbävningar.

Beläget längs en av jordskorpans mest ökända förkastningar är Kalifornien, känt för sina jordbävningar. Förra året hade knappt hälften så stora Oklahoma fler jordskalv som registrerade över 3 på Richterskalan, trots att den seismiskt tidigare lugna delstaten inte ligger över någon aktiv förkastning.

Ett växande bevismaterial lägger skulden på så kallad hydraulic fracturing, eller fracking. Det handlar om utvinning av skifferolja och -gas med hjälp av vatten, sand och kemikalier som pumpas ned i berggrundens sedimentlager under högt tryck, vilket orsakar sprickor i stenen. Metoden används i Oklahoma, Texas, Louisiana och North Dakota, med mera.

Mäktig lobby. Miljöaktivister har länge varnat för riskerna med denna utvinningsteknik. Men industriintressena är mäktiga: via fracking kommer man åt gas- och oljefyndigheter som inte kan utvinnas med konventionell borrning.

Tekniken har dramatiskt ökat beräkningarna av jordens totala utvinningsbara fyndigheter och har pressat fram ett ras i USA:s naturgaspriser. Supermaktens energiminister Ernest Moniz förutsåg i april att landet snart kommer att vara nettoexportör av flytande naturgas och inom ett årtionde utmanar Qatar om titeln som världens största exportör.

Miljökritiken har dock fått flera delstater att förbjuda fracking, åtminstone tillfälligt. Där tekniken är tillåten och utvinningsbara tillgångar finns har tidigare utflyttningsbygder förvandlats till lockande arbetsplaster för mobil arbetskraft.

I april släpptes två nya rapporter som tydligare än tidigare utpekar fracking som ansvarigt för en dramatisk ökning av jordbävningar nära den nya utvinningsverksamheten. United States Geological Survey utpekar Oklahoma som den delstat som drabbats värst. Arbetet på rapporten leddes av Mark Petersen, som förklarade:

”Oklahoma brukade varje år drabbas av ett eller två jordskalv av styrka 3 eller mer. Nu upplever staten ett eller två per dag.”

Darr på ribban. Fenomenet är liknande på flera håll runt om i landet, men statistiskt mest dramatiskt i Oklahoma. Delstaten upplevde år 2000 totalt 29 jordskalv. Sedan tog frackingen fart och 2014 uppgick antalet skalv till 5 417.

Frackingprocessen utvecklades 1947, men har tagits i utbrett bruk först det senaste årtiondet då sinande fossila tillgångar i kombination med höjda oljepriser gjort tekniken lönsam. Områden i USA som tidigare inte haft utvinningsbara tillgångar blev plötsligt olje- och gasfält.

Det har länge varit känt att processen i sig kan orsaka jordskalv. Men experter menar att det rör sig om mycket svaga skalv, kännbara men knappast kapabla att orsaka skada.

I stället riktas misstankarna mot en vanlig efterföljande process: frackingens biprodukt i form av stora mängder förorenat vatten, fyllt av sand och petroleumrester samt cancerframkallande bensen.

Ofta pumpas spillvattnet tillbaka ned i marken för att fylla tomrummen från den uppumpade oljan och gasen. Geologer säger att lagringen av avloppsvattnet kan orsaka de starkare skalven.

Knappast slumpmässigt. En jordbävning som mätte 5,6 på Richterskalan i Prague, Oklahoma, skadade 2011 en motorväg samt två människor (lindrigt) och förstörde 14 hem.

Youngstown i Ohio drabbades 2011 av ett skalv av styrkan 4. I båda fallen rör det områden som normalt varit lugna, epicentra befann sig i båda fallen nära borrningshål som fyllts med förorenat vatten.

Den färska rapporten från US Geological Survey identifierade 17 områden i USA som upplevt en ökning av antalet skalv, till synes framkallade av borraktiviteter. Samtidigt konstaterades att i två aktiva borrområden i södra Kalifornien och i North Dakota, saknas belägg för ökad seismisk aktivitet. Anledningen till detta blir föremål för framtida studier.

Ungefär 143 miljoner amerikaner lever i aktiva jordskalvsområden. Rapporten publicerades två dagar efter att Oklahomas delstatsmyndighet för första gången medgav att olje- och gasutvinning ansvarar för ökning i antalet skalv. I en separat rapport konstaterar Oklahoma Geological Survey att det är nedpumpningen av förorenat vatten som ”med stor sannolikhet” orsakar flertalet skalv.

En serie skalv kring Little Rock år 2010 fick Arkansas myndigheter att införa ett tillfälligt stopp för borrning av nya schakt för förorenat vatten. Texas har infört nya regler som ger myndigheterna möjlighet att stoppa aktiviteten baserat på nya skalv.

Energirevolutionen hyllas på högerkanten, medan miljömedvetna amerikaner fått ett nytt argument mot fracking. Allting kretsar kring vår tids stora ödesfråga: det kroniska beroendet av fossila bränslen som pådriver den globala klimatförändringen.

Leif Bergström New York

Utgiven i Forum nr 2015-05

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."