Utgiven i Forum nr 2015-05

Hon studerar ensamvargar i Kiseldalen

av Sören Viktorsson Forum 2015-05, sida 12-13, 21.05.2015

Ett original som hjältemodigt följer sin vision och styrs mer av känslor än rationalitet. Så ser den typiska finländska entreprenören i Silicon Valley ut.

På anrika Stanford University i hjärtat av den kaliforniska Kiseldalen träffar Forum den finlandssvenska forskaren Henrika Franck som djupintervjuar människorna bakom ett antal finländska uppstartsbolag i området.

”En del av dem har redan hunnit grunda flera företag, andra är här och provar sina vingar. Vi räknar med att före utgången av maj intervjua ett 50-tal finländska entreprenörer” förklarar hon.

I Silicon Valley, området söder om San Francisco och ner till San Jose, verkar idag fler startups med blåvit kulör än från övriga nordiska länder sammantaget.

”När jag kom hit från Finland som forskare i höstas blev jag bekant med många nordiska och i synnerhet finländska entreprenörer. Tillsammans med professor Eero Vaara på Aalto samt två doktorander beslöt vi att inleda ett forskningsprojekt kring fenomenet.”

Henrika Francks bakgrund är som skräddarsydd för ett dylikt projekt. Inför doktorsavhandlingen vid Hanken 2012 deltog hon i ett antal strategimöten i ett börsnoterat finländskt storföretag och granskade hur man behandlade olika etiska problem.

”Det öppnade mitt intresse för att försöka förstå hur företag och organisationer jobbar med strategisk innovation, planering och genomförande – inifrån.”

Socialt. När detta skrivs, i början av mars, har Henrika Franck och hennes medarbetare doktoranderna Hanna Maula samt Paul Savage hunnit djupintervjua ett 30-tal finländska entreprenörer i startup El Dorado.

Varje intervju tar mellan 90 och 120 minuter och transkriberas för att detaljanalyseras. Några problem att få entreprenörer att lätta på hjärtat har forskarna inte haft.

”Hanna Maula bor i Silicon Valley och har många personliga kontakter till entreprenörer. Vi började med dem och sedan har det blivit en snöbollseffekt.”

Entreprenörskap kräver social talang, men blev det tydligt redan i början av undersökningen att berättelsen om den finländska företagaren i Kiseldalen är storyn om ’Den ensamma vargen’.

”Detta är ett mycket starkt och ständigt återkommande tema. Inte så att de i praktiken är ensamma, då skulle då inte klara sig, men de är ensamma i sin egen emotionalitet.”

Berättelserna kretsar kring bilden av hjälten med en mycket stark idé om att göra något specifikt och att göra det väl, förklarar Henrika Franck.

Up or out. Tillsammans med forskargruppen har hon frapperats av att många av dessa entreprenörer under sin karriärresa har upplevt dramatiska konflikter.

”Det kan exempelvis handla om brytning med en före detta partner. Vi är ännu inte säkra på hur vi ska arbeta vidare med detta, men det är fascinerande att se hur känslor, mer än rationalitet, spelar en stor roll i om en startup ska lyckas eller inte.”

Detta till trots är de finländska entreprenörerna i Silicon Valley knappast några mjukisar.

”Hela anställningskulturen är en annan än i Finland. Man kan sparka människor med en dags varsel, men anställda kan också själva gå när som helst.”

’Anställningstrygghet’ är ett främmande begrepp i den lokala arbetskulturen och man är beredd att låta folk gå även på julafton, om så behövs. Men båda parterna vet spelreglerna, betonar Franck.

Digitalt företagande kan beskrivas som ett karaktärsdrag. Själva entreprenörsidentiteten är A och O, framgår det ur undersökningen.

”En kille som precis hade sålt sitt bolag till ett jätteföretag och nu jobbar där, uttryckte det i vår intervju med orden ’Det är som att sitta i utvisningsbåset under en ishockeymatch’.”

Läs hela artikeln i papperstidningen eller på pekplatta!

Sören Viktorsson   text & bild

Utgiven i Forum nr 2015-05

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."