Utgiven i Forum nr 2015-05

Jakten på dammkornet

av Bo Ingves Forum 2015-05, sida 06-07, 21.05.2015

4

KOSTYMJOBB. Med genuint dammfria slipmaskiner blir kavajen inte dammig, bevisar Mirkas vd Stefan Sjöberg i praktiken när han demonstrerar bolaget produkter i utbildningscentret i Jeppo. Hit kommer kunder och försäljare från hela världen för att lära sig det nyaste inom slipning.

Jakten på dammkorne är Nordeas förre chefsekonom Roger Wessman presenterade sin nya bok Managing the Nokia shock tog han Mirka som exempel på bolag som kan lyfta Finland.

BO INGVES TEXT & BILD

X Mirka? Det där bolaget som gör sandpapper, hör jag en konfunderad läsare fråga.

Svaret är ja, men sanningen är betydligt mer mångfasetterad än så. Bolaget har nästan 1100 anställda och omsatte i fjol 206 miljoner euro, en ökning på 23 miljoner euro jämfört med året innan.

KG forum rör Konomiock TEKNIK NR 52015

Utvidgningen av huvudfabriken i Jeppo med nästan 5 000 kvadratmeter är på slutrakan och snart inleds en lika stor tillbyggnad av företagets fabrik i Karis. Den gör underlaget till företagets textilbaserade, patenterade slipnätsprodukter. Totalvärdet på fabriksinvesteringarna är 18 miljoner euro.

Marknadsledare. Verksamheten började otvetydigt med bulkprodukten sandpapper, som ännu finns på agendan, men idag är majoriteten av utbudet högteknologiska slipprodukter som ingår i kompletta system. Räknat i absoluta volymer är Mirka mellan andra och fjärde störst i världen i de slipseg ment där bolaget finns med. De två stora jättarna är generellt sett 3M och Saint-Gobain. ”Men vi uppfattar oss själva som teknologiledare för vi är ofta först på marknaden med nya typer av produkter”; säger Sjöberg. Han konstaterar att bolagets styrka är att det gör enbart slipprodukter medan de största konkurrenterna är flerbranschföretag med splittrat fokus. ”Vi var först ute med dammfri slipning och högteknologiska slipnät och är marknadsledare i de produktgrupperna. Det finns mera traditionella produkter med olika hålkonfigurationer, men de ger inte samma sug som de tusentals små hålen i våra slipnät”

De dammfria innovationerna var också ett avgörande steg på Mirkas väg i riktning mot helhetslösningar, som nu är det snabbast växande segmentet.

”Verktyg har blivit en stor del av omsättningen. Närmare 15 procent av försäljningen är el- och pneumatiskt drivna slipverktyg. Kunderna vill allt oftare ha helhetslösningar, som sedan generar försäljning av slipmaterial”

Utbildning som konkurrensfördel. Eftersom företaget har en komplex produktportfölj som bildar hela system är det viktigt att både distributörerna och slutkunderna får gedigen produktutbildning.

För det här ändamålet satsade Mirka för ett par år sedan över fyra miljoner euro på att bygga ett teknologicenter med topputrustat auditorium, kompletta utbildningsverkstäder samt boende i hotellstandard alldelesi närheten.

”Antalet gäster i utbildningscentret växer hela tiden. Vi behövde egen inkvartering för det är 40 kilometer till närmaste hotell”

De som kommer hit är yrkesmän, till exempel billackerare, som Tomas Kantola, som är utbildare och applikationsspecialist på Mirka. Han hade eget billackeringsföretag i 17 år innan han sadlade om.

”Jag är väldigt fokuserad på vad man som billackerare upplever som svårt och vad vi kan göra för att göra processen smidigare och enklare. Ett bilmåleris lönsamhet förbättras då flera bilar går genom processen på samma tid som tidigare. Med bättre redskap minskar samtidigt antalet reklamationer.”

System i fokus. Sjöberg betonar att Mirkas positiva resultat baserar sig på kontinuerlig utveckling. Ett steg i detta heter OSP eller optimized surface preparation system.

”Det är ett optimerat slipkoncept med endast fyra standardiserade typer av slipmaterial. Det är våra dammfria nätslipprodukter som utgör grunden för det här systemtänket. I stället för att optimera produkterna har vi optimerat en hel process. Samtidigt underlättas kundernas materialinköp och lagerhållning”, säger han.

Eftersom OSP ersätter många gamla produkter är utmaningen för försäljarna att säljain systemet så att kunderna inser nyttan.

”Värdebaserad försäljning är en konstart som inte alla kunder kan ta till sig. Ändå är det företagen med de effektivaste processerna som kommer att vara de ledande på marknadeni framtiden.”

Trä- och byggprodukter är ett annat stort segment för Mirka, som utvecklade det första dammtfria slipsystemet för gipsskivor.

”Vårt patenterade verktyg är hälften lätt are än de flesta konkurrerande produkter och garanterat effektivare. I vårt kinesiska försäljningsbolag har vi en finländsk försäljare som brukar lägga en svart kavaj på golvet under slipobjektet, slipa och sedan ta på sig kavajen igen för att demonstrera dammfri slipning?”

Konkurrenskraft genom innovation. Den internalogistiken i den jättelika fabriken iJeppo med sammanlagt nästan fem hektar under tak bygger på ett automatiserat höglager som är helt integrerat i affärssystemet och med Solvings automattruckar som hanterar materialflödena (se artikel i förra numret av Forum).

”Här tillverkar vi mest halvfabrikat på stora rullar. I Oravais har vi konfektioneringen där vi stansar och skär ut rondeller, ark, remsor och rullar. En annan mindre konverteringsenhet finns i Belgien”, berättar Sjöberg.

Han tillägger att bolaget själv har designat produktionslinjerna och att all tillverkning sker i Finland.

”När vi har hela processen i vår hand kan viockså ta fram nyainnovativa produkter. Det är med innovation och unikt kunnande som Finland måste konkurrera. Därför har vi inte jagat fördelar ilågkostnadsländer utan i stället har vi siktat mot att optimera vår process. Vill man jaga lägsta pris finns det alltid någon som är billigare”, betonar Sjöberg.

Hållbart. Fast Mirka är en storförbrukare av värmeenergi, 44 GWh per år, framhåller Sjöberg att bolagets honnörsord är hållbarhet. Ett par år gammalt biokraftverk som ägs och drivs av Ekokem intill fabriken i Jeppo ger smidigt värme för produktionen.

”Allt produktionsspill och avfall som vi förr grävde ner på vår kontrollerade soptipp far nu direkt till värmeverket. Vi täcker 95 procent av vårt energibehov med energin från det integrerade värmeverket och har kunnat minska koldioxidutsläppen med 6 000 ton per år”

De lättflyktiga, farliga utsläpp som uppstår i fabriken bränns också i anläggningen med hjälp av gas, från närliggande Jeppo biogas.

”Tidigare användes propanol, men nu görs gasen av avfall från ladugårdar och svinhus samt slaktavfall från köttförädlingsföre > KWH MIRK = Grundat1g43 i Helsingfors. Flyttade 1962 tillJeppo i Österbotten.

= Omsättning 2014: 206 miljoner euro.

sm Antal anställda:1080.

= Bolaget har varit lönsamt sedan 1979 och ägs av KWH-koncernen.

sm Specialist på slipmaterial och slipsystem. Gör allt från vanliga sandpapper till sofistikerade dammfria slipsystem.

sm Dotterbolag i15 länder.

= Kunder iöver 100 länder.

sm Detstörsta kundsegmentet är billackeringsverkstäder som står för cirka hälften av omsättningen. Fordons-, bil- och flygplansindustrin står för 20 procent liksom snickeriindustrin 20 procent. Handelssegment står för resterande 10-15 procent.

= Verktygens, alltså de el- och pneumatiskt drivna slipverktygens andel av omsättningen har stigit till cirka 13 procent.

s Fabriken i Jeppo är på totalt nästan 50000 kvadratmeter. I Oravais skärs arken ur, i Karis tillverkas tygduken som utgör basen i många slipprodukter och i Jakobstad monteras bland annat slipverktyg.

STEFAN SJÖBERG, V = Bor:iJakobstad.

sm Familj: fru, två barn på 1 och 3 år.

s Utbildning: Hanken i Vasa 1997. Studerat ett år på universitet i lnnsbruck.

as Karriär: Jobb på olika chefspositioner inom marknadsföring och försäljning på Ericsson Telekom ute i världen, försäljningsdirektör på Nautor, vd för reklambyrån C2 Advertising i Vasa, 2012 marknadsdirektör på Mirka och sedan februari i fjol vd.

sm Därför är Mirka intressant: Globalt bolag. Intressant att jobba med olika kulturer och på olika marknader. Försäljningsnätverket är ytterst viktigt.

s Fritiden: Så mycket utesport som möjligt, Skidor, bergsklättring, segling. Kilomotionär. = Andra uppdrag: Österbottens handelskammare, i styrelsen.

taget Snellman. Värmeverket är en hållbar långsiktig lösning som också ger oss en klar ekonomisk fördel”, säger Sjöberg.

Han betonar att företagets dammfria slipsystem erbjuder kunderna renare, hälsosammare arbetsplatser och mer långlivade slipningsprodukter.

”Vi tänker på hållbarhet ur hela kedjans synvinkel, inte bara produktionens?”

FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 5 2015

Utgiven i Forum nr 2015-05

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."