Ny kapten på kalkbåten

av Torsten Fagerholm Forum 2015-05, sida 05, 21.05.2015

Taggar: Personer: Jarkko Kaplin

Ny kapten på kalkbäten

Jarkko Kaplin, 47, är ny vd för Nordkalk, Nordeuropas ledande tillverkare av kalkstensbaserade produkter. Han är tidigare direktör för bolagets största division PulpPaper & Finland och har ett förflutet inom pappersindustrin.

Är kalkbranschen väderleksberoende? Har ni känt av recessionen och läget i Ryssland? Vijobbar med papper och cellulosa, metall och stål, bygg, samt lantbruk och miljöapplikationer. Vid en mild vinter kan lantbruk ge vika då åkrarna inte bär traktorerna, liksom svavelrening vid kraftverk då uppvärmningsbehovet sjunker. Finsk byggindustri känner av projekttorka och en svag rysk rubel gör sitt till. Vi har dock en relativt bred internationell kundbas. Jag är ändå övertygad om ett ryskt uppsving på sikt. Polen växer samtidigt flera procent per år.

Kunde Finland bättre utnyttja gruvors sekundärmaterial, behövs alltid nya brott för att ta fram material?

Vi kunde gärna använda mer sidosten. Upp till en tredjedel av stenen vi bryter i Finland går inte att klassificera som kalksten, men lämpar sig väl som fyllnad vid till exempel vägbyggen. Vi har börjat marknadsföra och CE-märka all sten för att nå100 procents materialutnyttjande.

Ärlogistiken flaskhalsen?

Närheten till infrastrukturen är avgörande, Redan några hundra km är en lång sträcka för sten. Våra transporter sker mest på hjul, men även via räls och sjövägen. Det är beklagligt ifall vi i Oy Finland Åb, som lever av export och i praktiken utgör en ö, inte ser vidden av konsekvenserna vid strejker, hur de kan skada uppfattningen om landets leveranssäkerhet.

När väntas långvalsen kring kalktäkten Bunge på Gotland vara slutbehandlad?

Vi är nu inne på det tionde året. Vi väntar oss att mark- och miljödomstolen är redo att ta ett slutgiltigt beslut 2016. Det är beklagligt att en process får så utdragna konsekvenser. Vi bryter e naturprodukt som hjälper olika produkter att renas eller neutraliseras. ”Det som inte växer måste grävas upp? Hållbarhet är svårt att garantera ifall av en Nimby-attityd.

Florerar missuppfattningar i debatten?

För att försäkra allmänheten och oss själva om att vi inte gör skada har vi försökt utreda saker så långt vi kan, med specialister och konsulter, regering och myndigheter. Natur och kalkstensindustriborde kunna samverka på Gotland, som de gjort i långa tider. Det är upp till oss att kunna argumentera för vår sak, sedan kan motparten acceptera våra argument, eller inte.

Hotas Bunge om Natura 2000-nationalparksområdena på norra Gotland utvidgas?

Natura 2000-processen startade i väldigt rask takt ibörjan av 2015. Dialogen mellan markägare och olika intressenter har vi upplevt som bristfällig. Vi har en domstolsförhandling gällan de Bunge vilande fram till augusti. Jag är säker att svenska regeringen utreder Naturafrågan ur många aspekter: arbetstillfällen, berörda företag, samt svensk industri. Landet behöver kalkindustri även ur beredskapssynvinkel.

Har gotländsk kalk unik kvalitet, finns motsvarande prospekt annanstans?

Bunge är det mest intressanta dagbrottet, viser inget direkt ersättande alternativ. Därtill finns en stor kringliggande infrastruktur: krossning malning, kalkugn, hamn. Kvalitén på kalksten skiljer sig väldigt mycket, gotländsk kalk är särskilt lämpad för stålindustrin.

Familjekoncernen Rettig har hållit låg profil sedan 1770, nu öppnar ni upp er?

Det handlar om att göra bolaget känt inom kapitalmarknaden, en proaktiv finansieringsstrategi vare sig det gäller banklån eller annan skuldfinansiering. Samtidigt vill vi specifikt vad gäller Nordkalk, förklara för allmänheten att ingen dag börjar utan kalk: frukostbordet, att köra bil, med mera. Kalk används då du neutraliserar, bygger, odlar eller producerar.

När infrias Finlands förhoppningar inom miljövänlig teknologi, cleantech?

Målet är en fungerande exportindustri, att stolt marknadsföra finländskt kunnande. Orderingången hos finländska bolag är minst sagt nöjaktig med tanke på rådande konjunkturläge.

En fortsatt industrialisering, med ren luft och rent vatten, är en megatrend som gäller alla människor.

Gruvindustrins rykte efter Talvivaara?

Man bör skilja mellan industrimineraler, som bygger på brytning och vatten, samt sulfidmineraler som guld, nickel med mera, med kemiska förädlingsprocesser och annorlunda risker. Gruvindustrin bringar sysselsättning, men vi bör bli bättre på öppenhet. Osäkerhet ger tveksamhet.

Hoppas ni på åtgång för er kalkbaserade torrskrubber, trots lågt olje- och bunkerpris?

Vi har två installationer ute på haven och bygger en produktionsanläggning för granuler i Landskrona. Vi tror att vår totallösning, där vi levererar granuler till fartyg och tar hand om gipset som bildas vid svavelrening, kan nå en tvåsiffrig marknadsandel på sikt. Ett antal tusen fartyg trafikerar på Östersjön, bara ett fåtal använder skrubbers än så länge.

Vilka är fördelarna med familjebolag?

Du känner ansikten och personerna, beslutsgången är snabb och dörrarna är öppna. Vårt kvartal är längre, men vi har samma fokus på resultaten som börsbolag. a

FÖRUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 52015

Utgiven i Forum nr 2015-05

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."