Hemmakontoret kan ge huvudvärk

av Sören Jonsson Forum 2020-06, sida 05, 28.07.2020

Taggar: Personer: Thomas Söderholm

Hur ser konkurrensen ut inom ventilationsbranschen i Finland?

I Finland finns tre större bolag – Swegon, Vallox och Enervent Zehnder – som tillsammans har cirka 80 procent av marknaden för bostadsventilation. Speciellt mellan oss tre är konkurrensen hård. Och vi är helt beroende av bostadsbyggande – när byggandet ökar, ökar försäljningen. Jag skulle säga att det finns utrymme för viss konsolidering också på den nordiska marknaden. Jag tror att både vi och våra konkurrenter har planer på att öka marknadsandelar oorganiskt.

[caption id=“attachment_129923” align=“alignright” width=“239”] Thomas Söderholm. Foto: Enervent Zehnder.[/caption]

I och med coronapandemin har det varit mycket tal om tillräcklig ventilation. Hur kan företag coronasäkra arbetsplatserna?

På sommaren när vi har varit utomhus har coronaviruset inte spridits lika lätt. Det beror på att luftventilationen utomhus är enormt stor. Luften byts ut väldigt snabbt. Aerosolerna blandas ut i en stor mängd utomhusluft om någon nyser eller hostar. Inomhus är det samma logik som gäller. Det gäller att byta ut inomhusluften tillräckligt snabbt – inte cirkulera den som man delvis gör med luftkonditionering. Luftflödet måste vara tillräckligt högt.

Vilka miljöer skulle du själv undvika, ur ett ventilationsperspektiv?

Enda sättet att effektivt ventilera ut coronavirus är att ha en maskinell lunga i ett utrymme. Att ha ventilationen i skick och kanske skruva upp den till max. Ur ett ventilationsperspektiv skulle jag därför undvika sådana utrymmen som bara har luftkonditionering. Det kan vara väldigt svårt för en lekman att veta hur ventilationen är utförd.

Hurdan är en bra ventilation?

Den bästa ventilationen märker du inte av. Det är behagligt att vara i ett sådant inomhusklimat. Du har inget drag, en låg koldioxidhalt, tillräckligt med syre och inga lukter, dofter eller störande ljud.

Det ni säljer är alltså något som inte får märkas. Varför ska man då investera i ventilationen?

Dels är det inskrivet i lag att alla nybyggda bostäder måste ha god ventilation. Dels handlar det om hälsa, välbefinnande och trivsel. Ventilationen har en betydande inverkan på välbefinnandet. Nu när många jobbar på distans har det också en inverkan på din koncentrationsförmåga och prestanda. Om du inte har tillräckligt med syre så orkar du inte jobba en hel arbetsdag. Dessutom inverkar ventilationen på byggnadens hälsa och energieffektivitet.

Du jobbade i 19 år på Tikkurila med allt från konsumentfärg, tunga industrier till att leda det tyska dotterbolaget. Hur är det att byta bransch?

Det finns mycket gemensamt med affärslogiken och kunderna. Och dessutom finns en geografisk koppling. Enervent Zehnder ägs sedan cirka 2 år tillbaka av det schweiziska bolaget Zehnder som har väldigt mycket verksamhet i Centraleuropa.

Kan du beskriva den tyska byggbranschen?

I Centraleuropa gäller samma megatrender som i Finland och med dem följer samma utmaningar. Urbanisering, bostadsbrist i större städer samtidigt som vissa mindre städer avfolkas. I Tyskland är upphandlingsprocesserna inom byggnadsbranschen mycket striktare än i Finland. Kunderna ställer extremt höga krav på leverantörerna och betalar inga räkningar förrän jobbet är perfekt utfört. I Tyskland ger leverantören aldrig ett halvdåligt jobb vidare, medan man ibland kan se det i Finland.

Och ventilationen då?

Norden är ledande inom värmeåtervinnande ventilation. Centraleuropa får lära sig av oss, det var en av orsakerna till att Zehnder köpte Enervent. De ville komma åt det nordiska kunnandet och få in en fot i Norden.

Varför?

I Norden vet vi hur man ska marknadsföra maskinell ventilation med värmeåtervinning. Själva teknologin finns i Centraleuropa, men vi får ut högre energieffektivitet ur våra värmeväxlare. Och en värmeväxlare är alltså den del av ventilationen som tar tillvara värmen från inomhusluften och överför den till den nya luften som blåses in i utrymmet.

Hur vill du utveckla Enervent Zehnder?

På senaste tiden har lönsamheten varit för dålig. Mitt stora mål är att höja lönsamheten. Sedan vill jag ta in nya produkter från den centraleuropeiska marknaden till Finland. Det finns exempelvis snygga designventiler som vi kan använda i prestigeprojekt i Finland. Och förstås ska produktutvecklingen ske i båda riktningarna, det vill säga att vi också för vårt specialkunnande till den europeiska marknaden.

Vilka är de senaste trenderna inom ventilation?

Teknologiskt sker inte några stora förändringar, principerna börjar vara etablerade. Det som däremot sker är att systemen blir smartare, kopplas samman och automatiseras. Aggregaten ska vara lättare att styra och integreras i annan husteknik, till exempel med golvvärmen för att kontrollera inomhusklimatet ännu bättre. Man vill kanske lägga in luftrening i ventilationen. Och kylning. Traditionellt har vi inte haft behov av kylning i Norden, men nu börjar de nya husen som byggs vara så pass energieffektiva och isolerade samtidigt som de har stora glaspartier som gör att det om somrarna finns mycket överskottsvärme.

Korrigerat 22.9: Swegon, Vallox och Enervent Zehnder har en stor del av marknaden för bostadsventilation, det vill säga inte medräknat industribyggnader, kommersiella byggnader eller offentliga byggnader.

Utgiven i Forum nr 2020-06

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."