Utgiven i Forum nr 2020-06

Kapplöpning om vaccin mot corona

av Leif Bergström Forum 2020-06, sida 14-15, 28.07.2020

Taggar: Teman: corona

[=] [=] fre] lad un Caj [=] 2 =

Kapplöpning om vaccin mot corona

USA, Kina och England ligger varandra hack i häl i jakten på ett första coronavaccin. Miljardbelopp står på spel, men resultaten är givetvis okända. Samtidigt hålle anti-vaccineringsrörelsen redan på att vässa sina argument.

LEIF BERGSTRÖM TEXT

Xx Praktiskt taget alla de största läkemedelsföretagen deltar nu i kapplöpningen att bli först med ett säkert och verksamt vaccin mot covid-19. Enorma insatser står på spel, ekonomiskt och medicinskt. Och skulle positiva resultat offentliggöras före USA:s valinovember ser det i dagsläget ut att kunna bliDonald Trumps sista chans att vända sina nu allt sämre återvalschanser.

USA har liksom Europa pumpat stora belopp, flera miljarder, in i de mest lovande kandidaterna för ett vaccin. Allt för att garantera att invånarna får del av den tidiga produktionen av ett vaccin, sedan det väl godkänts av läkemedelsmyndigheter.

Tre av de ledande företagen Moderna, Pfizer och Astra Zeneca meddelade samma dag i slutet av juli att de startat fas-3 studier för sina respektive vaccin. Amerikanska Moderna är ett biotechföretag med en rad utveck AFFÄRSMAGASINET FORUM NR & 202 lingsprojekt för vaccin mot olika cancerformer och andra sjukdomar. Det grundades för tio år sedan men har hittills inte någon färdig produkt på marknaden. Företaget är fokuserat på en relativt ny teknik kallad budbärar-RNA (mRNA). Till skillnad från traditionella vacciner använder tekniken varken dödade virus eller delar av virus. I stället görs syntetiska kopior av de spetsar som omger coronaviruset och används för att fästa sig vid offrets cell. Förhoppningen är att bara minnet av dessa spetsar ska göra immunförsvaret redo att attackera det verkliga viruset. De tidiga, mindre studierna har antytt att så är fallet, men det måste bevisas av nu inledda studien omfattande uppemot 30 000 deltagare.

Amerikanska läkemedelsjätten Pfizer, som arbetar tillsammans med tyska biotechföretaget Biontech, har också ett MRNA-vaccin på gång, men det attackerar viruset på ett anna stadium. I tidiga fas 1- och 2-studier producerades neutraliserande antikroppar hos samtliga 45 studiedeltagare.

Brittiska Astra Zeneca samarbetar med forskare vid Oxford University kring ett vaccin baserat på en försvagad version av det adenavirus som orsakar vanlig förkylning. Tidiga studier visade att vaccinet inte bara framkallade neutraliserande antikroppar, men också aktiverade så kallade mördar-T-celler. I nuläget är det oklart hur länge antikroppar är verksamma mot coronaviruset, så om det också kan attackeras av T-celler kan det öka chanserna till framgång.

Överoptimistisk tidsplan, Pfizers tidsplan är den mest optimistiska av västvärldens läkemedelsjättar. Företaget säger sig hoppas kunna ansöka om godkännande för vaccinering av vårdpersonal och andra högriskgrupper reda i oktober. Det var en tidsplan som väckte en del skepsis bland analytiker på Wall Street. Andra läkemedelsföretag har varit betydligt mer försiktiga vad gäller tidsschemat.

”TJag tror att när folk lovar publiken att ha ett färdigt vaccin innan utgången av 2020 gör man dem en björntjänst”, säger Mercks vd Kenneth Frazier.

Samtidigt meddelade amerikanska Johnson & Johnson positiva resultat från en inledande studie på apor och sade sig först i slutet av juli starta kliniska studier på människor. Och franska Sanofi som arbetar tillsammans med brittiska Glaxo Smith Kline tog hem den hittills största investeringen från amerikanska myndigheter med ett bud på 2,1 miljarder dollar för en första leverans av 100 miljoner doser. Europeiska unionen uppgavs samtidigt förhandla med Sanofi om 300 miljoner doser. Biotechföretaget Novavax har fått 1,6 miljarder dollar från USA för att utveckla sitt vaccin, men räknar inte med att starta fas 3-studier förrän väl in i höstmånaderna.

De avtal om utveckling och inköp av vaccin amerikanska myndigheter hittills ingått uppgår totalt till åtminstone 8 miljarder dollar. USA:s ledande smittskyddsexpert Anthony Fauci har försäkrat att administrationens ”Operation Warp Speed” inte kommer att tumma på reglerna för att fastställa läkemedels och vacciners säkerhetsprofil och effektivitet. Men han har medgivit att programmet innebär risker — inte medicinska utan ekonomiska. Myndigheterna satsa stora pengar på oprövade tekniska lösningar i hopp om att de ska visa sig rädda världen undan ytterligare dödsfall och ekonomisk förlamning. Men innan de kliniska studierna är gjorda finns inga garantier för att förhoppningarna ska realiseras.

President Trump sjönk under sommaren praktiskt taget varje vecka allt djuparei opinionssiffrorna. En majoritet anser att han misskött hela pandemin. Och hans tidigare trumfkort — den amerikanska ekonomi 29

Många tillfrågade oroar sig Över att tidspressen kan leda till politiskt tryck att godkänna produkter som under normala förhållanden kanske inte skulle ha fått klartecken.

  • omvandlades till en belastning när antalet arbetslösa stannade på rekordhöga nivåer. Skulle ett verksamt vaccin tas fram i tid till valet skulle han kunna peka på det som resultatet av hans ”Operation Warp Speed” Andra ledare satsar uppenbarligen på liknande publikvinnande program.

Kinesiska Cansino Biologics Publicerade i juli positiva resultat av sin fas 2-studie, i ansedda brittiska tidskriften Lancet. Cansino inledde omedelbart en större fas 3 studie med deltagare i Brasilien och Sydafrika. Och Ryssland rapporterade i början av augusti att man avser att inleda ett omfattande vaccineringsprogram i oktober.

Världshälsoorganisationen, som registrerar alla kliniska studier uppger att man inte har någon uppgift om en rysk fas 3-studie. Det har fått västliga observatörer att befara att Moskva helt enkelt valt att hoppa över ett viktigt stegi godkännandet av ett vaccin i syfte att kunna skryta med att ha kommit först med ett skydd för sina medborgare.

Amerikanerna skeptiska till vaccin. I USA har försöken att ta fram ett vaccin irekordfart resulterat i tveksamhet bland presumtiva patienter. I opinionsundersökningar säger färre än hälften av de tillfrågade att de planerar vaccinera sig, när ett vaccin väl har godkänts. Många tillfrågade oroar sig över att tidspressen kan leda till politiskt tryck att godkänna produkter som under normala förhållanden kanske inte skulle ha fått klartecken. USA har redan lägre vaccineringsgrad än andra utvecklade länder, delvis på grund av en stark anti-vaccineringsrörelse som skyller medlen på allt från autism till andra sjukdomar. Medicinska experter säger att coronapandemin för första gången lett till en anti-vaccineringsrörelse redan innan vihar ett vaccin. m

AFFÄRSMAGASINET FÖRUM NR 6 2020

Utgiven i Forum nr 2020-06

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."