Utgiven i Forum nr 1993-15

Hjälp frän himlen

av Christian Schönberg Forum 1993-15, sida 14, 25.11.1993

Volva håller sig väl framme på marknaden vad gäller säkerhetsdetaljer och elektroniska hjälpmedel. Dynaguide presenterar trafikinformation på en display i bilen.

Hjälp från himlen

Christian Schönberg

Transportföretag har redan en datoriserade kartor och ruttpr möjliga snabbhet och ekonom tid använt sig av ram för att nå bästa verksamheten.

Utvecklingen går dock hela tiden vidare mot allt mer sofistikerade system. Också den enskilda människan kommer allt oftare i kontakt med datorålderns ständigt avancerande styrnings- och dirigeringssystem.

xempelvis är Volvo med och utEE: navigeringssystemet Soc trates, en del av det europeiska DRIVE-projektet, bl.a. för bilturister som lider av storstadsskräck med allt vad därtill hör av intensiv trafik, obekanta och svåröverskådliga trafikanvisningar och svårtydda kartor. Var ligger stadsmuseet och hur tusan ska jag ta mig fram till Eiffeltornet?

Framledes kommer du emellertid att få snabba och exakta svar av din egen bil. Kanske inte så sofistikerade som av superbilen Kit, men ändå tillräckligt belysande för att hitta vägen till de turistattraktioner som du och din familj vill se.

Karta på CD-skiva

Ett sofistikerat system i bilen i samarbete med en satellit håller hela tiden kontroll på fordonets position. Kartorna ligger inprogrammerade på CD-skivor. En skiva täcker i stort sett ett land. Systemet avkräver dig information över önskat område från en CD-skiva som du trycker in på sin plats och därefter knappar in ditt resmål, exempelvis Borg 1 backen — och sedan är det bara att ge sig iväg. Socrates ger dig i fortsättningen besked, med både röst och bild, hur du skall köra, sväng för sväng ända fram till parkeringsplatsen vid Borgbackens huvudentré. Behändigt, eller hur?

En CD-skiva med detaljerad karta över det område eller det land du vill köra igenom är alltså en förutsättning för att kunna utnyttja Socrates. Tillgången på digitala kartor har tidigare varit ett problem men nu är, enligt projektledaren Jan Hellåker, produktionen i full gång och inom ett par, tre år torde hela Västeuropa vara kartlagt. Fullt utbyggt kommer systemet att föra en dialog med en speciell trafikledningscentral. Socrates visar dig på den klokaste vägen till målet, dvs. att du kommer fram så fort som möjligt utan att fastna i trafikstockningar eller andra hinder.

Också andra system är på gång som kommer att ge oss säkrare och smidigare mobilitet i framtiden. Volvo har själv utvecklat Dynaguide, ett system som presenterar aktuell trafikinformation p en display i bilen. Med hjälp av olika symboler varnas föraren för aktuella trafikproblem, men kan också presenteras i klartext. Den digitala trafikinformationen går sedan augusti ut över P3nätet i Sverige och redan nu rullar ett antal testbilar omkring i Göteborg.

Via ett annat intressant system, med det lovande namnet Promise, kommer du att få information om trafik och parkeringsplatser samt kunna boka biljetter till flyg, färja, hotell och evenemang av olika slag.

En av systemens största förtjänster är, enligt Hellåker, säkerhetsaspekten. Du blir en säkrare bilförare när du slipper hantera kartor i knäet och leta efter gatskyltar på de mest otroliga ställen. Du kan i stället koncentrera dig på själva körningen i lugn och ro.

Mobitex för ambulanser

Knappast har du heller någonting emot att din eventuella avhämtning och vidaretransport per ambulans sker möjligast snabbt.

Hogia Communications AB har tillsammans med svenska Ericsson och Landstinget i Jönköping utvecklat systemet Mobitex, ett publikt system för mobil data-kommunikation. Systemet är för närvarande det enda som är i drift.

Operatören vid SOS-centralen arbetar med en normal bildskärm, som visar en karta på vilken position och status för alla ambulanser i länet visas. En ”klickning” med musen ändrar kartan från att visa hela länet till en mer detaljerad karta som visar gatuadresser. Den närmast belägna lediga ambulansen (grön prick på bildskärmen) dirigeras därefter behändigt till rätt adress — såväl muntligt som skriftligt.

Evroscout förvarnar

Stau dvs. trafikstockning är ett påtagligt problem som kanske i synnerhet tysken utsätts för varje dag. Svåra proppar i trafiken är inte enbart irriterande, de kostar också direkta pengar genom sina negativa effekter på miljön.

Det tyska trafikministeriet satsar nu stort på något man kallar datoriserad trafikledning för att klara av den värsta problematiken. I Berlin har man med framgång testat en elektronisk billots som enligt förespråkarna skall kunna tas i allmänt bruk inom kort.

Euroscout bygger på ett system med infraröd tvåvägskommunikation mellan bilen och ett centralt trfikräkneverk, som fungerar via kommunikationsslingor i trafikljusens stolpar. Informationen från samtliga bilar som passerat stolparna ger tillsammans en helhetsbild av av rådande trafiksituation. Informationen kan avläsas på bilens bildskärm. LJ

Utgiven i Forum nr 1993-15

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."