Utgiven i Forum nr 2010-12

Hög ålder högre risk, låg ålder lägre risk

av Johan Hultkrant Forum 2010-12, sida 14, 21.12.2010

Taggar: Teman: hälsa

EN FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 12 2010

DEBATT

Skicka din debattartikel till feedbackÖforum.A. Vi välkomnar även kortare texter.

Hög ålder högre risk, låg ålder lägre ris x De flesta rådgivare (och ‘rångivare”) inklusive banker, mäklare och merparten av forskarkåren anser att ju äldre du är desto lägre risk ska du utsätta din portfölj för. Jag menar att det är precis tvärtom; ju äldre du är desto högre risk ska du utsätta din portfölj för. Det klassiska brittiska/amerikanska talesättet säger dig att ta 100 minus din egen ålder för att få din procentandel i aktierelaterade produkter. För mig som är 38 år blir det med andra ord 100-38 = 62 procent aktievikt. Min pappa som är 68 år ska ha 32 procent aktievikt (100 minus 32).

Min bestämda uppfattning är att det ska vara tvärtom, jag ska ha 38 procent aktievikt eftersom jag är 38 år och min pappa ska ha 68 procent aktievikt. Vad är det då som ligger bakom mina ‘omvända tankar’?

Tittar vi på samhällsgruppen som är mellan 30 och 50 år så sitter de på ganska mycket lån som banken numera kräver att man ska amortera på. De har 2-3 barn, de har bra lön men betalar också cirka 40 procent skatt och många har två bilar för att få vardagen att gå ihop rent logistiskt. Vi som är 30-50 år har vanligtvis ännu inte fått tillgång till några större arv. Vi behöver mer kvadratmeter eftersom vi får fler barn eller för att barnen växer och behöver egna rum. Många av oss kanske inte har en absolut säker arbetsplats (finns ju knappt längre!).

Det finns krav (från oss själva och/eller vår omgivning) att pensionsspara 10 procent av vår lön. Är det verkligen vettigt att denna samhällsgrupp ska ha 50-70 procent av sina tillgångar i aktierelaterade produkter? I synnerhet när aktiemarknaden har gått upp och ned de senaste 10-12 åren. Min uppfattning

Debattartikeln har skrivits av Johan Hultkrantz som är placeringsmäklare.

”Grundinriktningen måste vara att om man har en osäker vardag (som många 30-50åringar har) måste man kompensera detta med säkra placeringar är att denna grupp behöver en ganska stor mängd pengar i lågrisksinstrument som kanske ger 1-5 procent per år men som snabbt kan frigöras till att fylla upp alla de hål som finns att fyllas upp i dagens samhälle där de flesta inte kan se framåt längre än till nästa midsommar eller inkommande jul.

Säkerhet i vardagen, risk i placeringarna. Låt oss ta en titt på gruppen 50-70 år. I medeltal har denna grupp en högre månadsinkomst, de har de flesta av barnen utflugna ur boet vilket medför lägre konsumtion samt att de kanske inte behöver lika många kvadratmeter längre. Man kanske kunde sälja sin bostad på 150 kvadratmeter och köpa sig en på 100 kvadratmeter i stället och få ett par tre hundra tusen euro i mellanskillnad, dessutom skattefritt eftersom du har ägt och bott dä du bor i dag i över två år. Dessutom är man vanligtvis skuldfri efter det man har fyllt 55-60 så man behöver inte fundera på att betala ränta eller amortera på gamla lån.

Efter 60-65 har du tillgång till din pension resten av ditt liv. Din pension tryggas av ett välfungerande pensionssystem (ur ett internationellt perspektiv) där din pension är tryggad av en institution som heter Finland som har AAA-rating. Visst är din pension lägre än din lön men din skattesats är också betydligt lägre! Dessutom höjs din pension i takt med inflationen så du behöver inte bekymra dig om detta. Vidare så har cirka 20-30 procent av denna grupp någon form av frivilliga pensionsarrangemang som gör att man under en övergångsperiod har tillgång till både frivillig och lagstadgad pension. De fles ta som har nått en ålder på 60-70 år har även fått ärva åtminstone den ena föräldern, arvsskatten är hyfsat låg; 7-13 procent. I medeltal får man alltså behålla 90 procent.

Jag har väldigt svårt att se att man skulle rekommendera denna kund en portfölj med väldigt låg risk med tanke på att helheten i kundens privata familjestruktur är väldigt balanserad. Visst kan det ta 5-10 år före man är på plus på en aktierelaterad placering om man har gjort den vid fel tidpunkt, men detta kan man lätt fixa med ett regelbundet (månatligt) sparande så man inte behöver fundera på tidpunkten när man ska placera.

Ett annat argument till att äldre människor ska ha en tryggare placeringsfilosofi är att de inte klarar av den stress som ofta uppkommer när (inte om!) priserna på aktier och aktiefonder faller. Jag köper delvis det argumentet men även detta kan fixas med mental träning och regelbundet sparande. Grundinriktningen måste vara att om man har en osäker vardag (som många 30-50-åringar har) måste man kompensera detta med säkra placeringar. Har du en säker vardag så borde du (eller på gränsen till ”måste du”) höja din risknivå för att kompensera att du har ett så säkert och tråkigt liv …!

Det som jag inte har tagit ställning till är alla alternativa placeringsformer (till exempel aktieindexlån och andra typer av strukturerade produkter) som kan/bör ge en avkastning som är mycket högre än den riskfria räntan och inflationen med mycket begränsad risk. Detta är dock ett helt annat kapitel som jag får återkomma till vid ett annat tillfälle. m

Utgiven i Forum nr 2010-12

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."