Utgiven i Forum nr 2010-11

Högervridning väntas i amerikansk politik

av Leif Bergström Forum 2010-11, sida 18, 25.11.2010

Taggar: Orter: USA Teman: politik

El FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 11 2810

Högervridning väntas t amerikansk politik

I USA. Reformtakten i president Barack Obamas politik har mattat av radikalt. Hans situation försvåras ytterligare av att högerkrafterna stärker sin ställning i den amerikanska politiken. Det leder sannolik till rejäla nedskärningar för de offentliga forskningsinstituten.

LEIF BERGSTRÖM IH NEW YORK X För bara två år sedan sveptes BARACK OBAMA och en rad av hans demokratiska partifränder tillmakteni Washington och observatörer talade om valet som en politisk vattendelare början av en nyliberal era. Så kom årets kongressval, och en konservativ våg vällde fram över USA. Dess historiska effekt kan komma att visa sig lika flyktig, men i det korta perspektivet kommer supermaktens politik att svänga till höger.

På själva valdagen skrev EvAN BAYH en debattartikel som manade demokraterna at dra rätt slutsats av valförlusten. Han menade att de tolkade segern 2008 fel, och påpekade att opinionsundersökningar då visade att 76 procent av väljarna beskrev sig som konservativa eller moderata - knappast underlag för radikala liberala reformer. Bayh är demokratisk senator från Indiana, men valde att inte ställa upp för omval. Redan 2008 nämndes han som en kandidat till vicepresidentposten vid Obamas sida. Nu ses hans förtidspensionering som en möjlig förberedelse för en framtida kampanj mot Vita huset.

eten från k a g [=] S ad hj i [=] 3 =

Slagord svåra att förverkliga. I kommentarerna efter årets val talar konservativa politiker lika högljutt om ett nytt långtgående mandat från väljarna, som deras liberala kollegor gjorde för två år sedan. Men i kampanjen vann den nya Tea Party-rörelsen stöd för sina krav på en balanserad budget, låga skatter och nedskärningar i icke-militära budgetposter. Oberoende bedömare påpekar att som ledamöter av representanthuset och senaten kommer de nu att tvingas precisera exakt vilka program dessa nedskärningar ska drabba.

Kommer väljarna då att lika villigt följa med?

Att vinna en kampanj med klatchiga slagordär en sak. Att omsätta dessa löften i praktisk politik — och att förklara hur denna politikinnebär förverkligandet av avgivna vallöften — är en helt annan sak. Ingen vet det i dag bättre än Obama. Han vann presidentposten med slagord om förändring (Change We Can Believe In) och optimism (Yes, We Can). Ord som efter segern helt försvann från hans vokabulär.

Ett problem för demokraterna var att Obama bars fram till segern 2008 av partiets mest liberala aktivister. Men om senator Bayhs analys är riktig valdes han av väljare i den politiska mitten, väljare som sannolikt

Utgiven i Forum nr 2010-11

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."