Utgiven i Forum nr 2007-02

Höjda priser drabbar orättvist

av Nicholas Anderson Forum 2007-02, sida 13, 28.02.2007

Taggar: Teman: privat ekonomi

FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 2 2887

ANDERSON

Nicholas Anderson är Senior Vice President vid Svensk Exportkredit i Finland och chef för SEK:s rådgivningsenhet.

Höjda priser drabbar orättvist

Jag bestämde mig för att granska Finlands officiella inflationssiffror, Det var en uppgift som krävde mycket mer arbete än jag hade väntat.

Jag skapade tre olika korgar med produkter och tjänster, och utgick från tre ålderskategorier under en tidsperiod på 32 år, med start år 1974. Jag lyckades leta reda på priserna för ungefär 65 produkter och tjänster. Några gånger var jag tvungen att gissa mig fram eftersom jag inte lyckades hitta pålitliga prisuppgifter i de gamla tidningarna,

Du kommer kanske ihåg att jag, som jag skrev i min förra kolumn, tillbringade fyra dagar i Helsingin Sanomats arkiv. Det var trångt och hett i det rummet! Jag gjorde en uppskattning av hur mycket människor som är i 20-, 40- och 60-årsåldern köper av varje produkt under en normal vecka under årens lopp. Jag tog med värdefullare produkter som folk köper med tre till tio års mellanrum, som till exempel tv-apparater och datorer. Jag dividerade priset med antalet veckor som apparaterna förväntas vara i bruk för att få en genomsnittlig kostnad på veckonivå för produkterna.

Jag antog att folk i 40-årsåldern oftare köper dyrare produkter jämfört med de två andra ålderskategorierna, Efter det adderade jag kostnaden för varje produkt - och tjänstekorg för att få reda på hur mycket varje åldersgrupp i genomsnitt spenderade varje vecka. Jag behöll samma korgar under hela perioden på 32 år. De sammanlagda summorna på veckonivå kan jämföras mellan varje ålderskategori och period under alla 32 år. (Jag har inte tagit med kostnaderna för bostadslån eftersom jag skrev om det i min förra kolumn.)

Den genomsnittliga årliga kostnadsökningen för varje korg under hela perioden var 4,5 procent, även om ingen korg var identisk. Den nivån ligger bara strax under det “officiella” genomsnittliga konsu > UPPSKATTAD KONSUMTION PER VECKA ÄR 1974 OCH 2006 AG

FEEE2E [Dagigoror | 659 | nas | 1305 20-30- | 40-50- | 60-70åringar | åringar | åringa mentprisindexet på 5,6 procent på årsnivå. Uppgifterna för varje tioårsperiod rörde sig också i samma riktning som de officiella siffrorna. Inflationen var mycket hög under början av perioden och avtog mot slutet.

Men när vi beaktar den dramatiska ökningen i bostadspriser och kostnaderna för bostadslån står det klart att de officiella siffrorna inte ger en rättvis bild av verkligheten för alla åldersgrupper. Unga människor under 30 och de som ännu inte äger sin bostad drabbas av en enorm inflation i boendekostnaderna som ligger skyhögt över den officiella inflationsnivån. Äldre människor som äger sina bostäder och annan egendom har dragit nytta av den låga inflationen och stigande värderingar på egendom.

Obalansen mellan de olika grupperna är orättvis och irrationell.

De som i dag köper sin första bostad drabbas av en massiv ökning på 20 procent i de månatliga lånekostnaderna jämfört med situationen för två år sedan. Min undersökning gav också upphov till en tredje observation, Kostnaden för varje korg under perioden 2004-2006 ökade avsevärt mer än den officiella inflationsnivån, och avsevärt mer för de två äldre åldersgruppernas del. Under de två senaste åren har de unga i 20-årsåldern tvingats betala 3 procent mer för sina butiksbesök, För pensionärerna och människor i medelåldern har butiksbesöken blivit 6-7 procent dyrare.

De relativt sett gynnsammare resultaten för unga människor kompenserar på intet vis att de tvingas betala mycket högre lånekostnader för sina bostäder jämfört med sina föräldrar. För pensionärernas del är prisökningen mycket större än de små årliga höjningarna av pensionerna, De påslag på pensionerna som genomförts är betydligt lägre än prishöjningen på en genomsnittlig konsumtionskorg.

Snart är det dags för riksdagsval. Den här kolumnen, liksom den som publicerades i förra numret, borde stimulera till debatt om vilka konkreta åtgärder partierna tänker ta till för att hantera de ojämnt fördelade konsekvenserna av prisinflationen.

Centralbankirerna och riksdagsledamöterna borde gå till butiken om de inte tror mig! m

Utgiven i Forum nr 2007-02

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."