Utgiven i Forum nr 2007-02

Internationell fröbank på Svalbard

av Ragnhild Artimo Forum 2007-02, sida 36, 28.02.2007

Taggar: Teman: vetenskap

FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 2 2087

VETENSKAP

GLOBAL CROP DIVERSITY FUND/STATSBYGG

VÄLSKYDDAD.

Fröbanken på Svalbard byggs 120 meter i i berget där permafrost ger kylsäkerhet om kyltekniken skadas.

Internationell fröbank på Svalbard

RAGNHILD ARTIMO

I mars inleds byggarbetena på Svalbard International Seed Vault, en internationell fröbank som blir en toppsäker förvaringsplats för frön från tre miljoner arter, bland annat alla kända odlingsväxter och sädesslag.

Detta genetiska bankvalv - en botanisk Noaks ark - byggs 120 meter inne i berget och blir klart nästa år. Valvet ska klara yttre hot såsom kärnvapenkrig, asteroidkollisioner, meteoritnedslag, galopperande klimatändring och terroristattacker.

Svalbard är ett optimalt platsval: ingen tektonisk aktivitet, permafrost inne i berget som håller fröna djupfrysta också om de mekaniska kylanläggningarna pajar, och placering så högt över nuvarande havsnivå att valvet inte hamnar under vatten ens om istäcket på Grönland och båda polerna skulle smälta.

Svalbards läge 1000 km norr om norska fastlandet borgar för avskildhet, och isbjörnar (så länge de finns) patrullerar området.

Byggarbetena med en budget på cirka 5 mil joner euro finansieras till merparten av norska staten. Insamlandet och upprätthållandet av fröbanken - hela vårt agrikulturella arv — sköts av år 2004 grundade GLOBAL CROP DIVERSITY TRUST. Fondens direktör CARY FOWLER konstaterar att målet är att bevara den botaniska diversiteten för all framtid! Man har vid planerande = z z z Z av valvet arbetat med klimatmodeller för 20 år framåt och kalkylerat med alla potentiella klimatalternativ.

Den arktiska fröbanken blir en reserv för ett nätverk regionala fröbanker världen runt. Fröna försluts individuellt i aluminiumfolie som skyddar dem mot fukt, och de lagras i temperaturer under -180 grader. Olika arters lagringstid med bibehållen grobarhet varierar. Ärter klarar cirka 30 år, medan solros- och spannmålsfrön beräknas klara hundratals, eventuellt tusentals år.

Fräbanken får metertjocka betongväggar, dubbla luftlås, sprängsäkra dörrar och avancerade alarmsystem. Den kommer varken att vara reguljärt bemannad eller regelbundet underhållen då frölagret väl har byggts upp. Ett led ikatastroftåligheten är att fröbanken långa perioder’sköter sig själv! Fowler konstaterar att valvet kommer att inspekteras ungefär en gång om året för att säkra att lagren är i skick och att tekniken fungerar planenligt.

Utgiven i Forum nr 2007-02

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."