Utgiven i Forum nr 2007-02

Klyftan till produktutvecklarna

av Johan Hultkrantz Forum 2007-02, sida 15, 28.02.2007

Taggar: Teman: investeringar

FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 2 2887

DEBATT

Skicka din debattartikel till feedbackÖforum.A.

Även korta kommentarer publiceras.

Klyftan till produktutvecklarna

X Finansbranschen ger egentligen inget mervärde för den breda massan sett ur fågelperspektiv. Det finns minst lika många förlorare som vinnare då man ser till helheten och räknar med förvaltningskostnader och underavkastning i förhållande till index.

Det tog mig långt över fem år att komma till denna slutsats trots att jag har arbetat åtta år i branschen, skrivit ett par böcker, deltagit ien hel del radioprogram och lagt ned hela min tid och själ i mitt arbete. Jag har tyvärr flera dystra slutsatser att presentera för digi dag.

När jag började 1999 trodde jag att jag kunde mycket, eftersom jag hade varit en tämligen aktiv fondsparare de senaste elva åren. Efter ett par år som rådgivare (läs försäljare) insåg jag att jag hade ändrat delar av min rådgivning. Jag hade fått en mer nyanserad bild av olika aktiemarknader, produkter, beskattning, kostnadsfilosofi samt börjat förstå hur olika kunder tänker i olika situationer.

Komplicerade produkter. Ytterligare ett par år senare, låt oss säga 20042005 hade jag fått en ännu mer nyanserad bild av “helheten? Det låter hemskt att säga detta men de kunder som jag har betjänat de senaste 2-3 åren har fått mer professionell rådgivning än de jag hjälpte 2002 Johan Hultkrant är finansiell rådgivare och ordförande för Föreningen för Sparande och Placerande,

Ett litet tips är att titta vilka placeringsinstrument som våra 5—10 största pensionskassor har använt sig av, det är öppen oc gratis information.

2003 och de jag hjälpte 2001 har fått bättre rådgivning än de jag betjänade 1999-2000. Förmodligen kommer de kunder som jag kommer att betjäna 2007 och framåt att få en proffsigare behandling än jag har gett de senaste åren. Inte kan du bli överläkare för en akutmottagning när du är 30 år — svåra yrken tar väldigt lång tid att lära sig! Om jag vore du skulle jag bara fråga råd av dem som har varit aktiva i branschen minst 5-7 år.

Vad vill jag få sagt med detta? Vår bransch är förhållandevis ung, och genomsnittsåldern bland de anställda är långt under 40 år. Dessutom fullkomligt sköljer det in nya trendiga och nischade produkter vecka ut och vecka in.

Det är speciellt inom området ”alternativa placeringsformer” (vanligen produkter som påstås ha en låg koppling till aktiemarknaderna samt i många fall har ett kapitalskydd efter 2-10 år) som produkt utvecklarna är extremt innovativa och “sexiga?

Låt oss för enkelhetens skull jämföra de så kallade produktutvecklarna med ingenjörer som konstruerar och designar de bilar som vi köper. I nästa led har vi bilförsäljarnaide stora hallarna i förorterna ochi det sista ledet finns du som (vilsen) konsument. Jämför en bilingenjör med dig själv, hur mycket har ni gemensamt?

Långt till utvecklarna. Det sto ra problemet är kommunikationen mellan de som utvecklar sparoch placeringsprodukter i London, Stockholm och på Alexandersgatan och de som säljer produkter na till hushållen. I många fall finns det ett gigantiskt kunskapsgap mel lan produktutvecklarna och säljarna, De sistnämnda anses inte vara lika ”fina? och åtnjuter inte samma interna respekt som förvaltare och analytiker.

När pensionskassor och andra större institutioner köper placeringstjänster går kontakten direkt via produktutvecklarna på huvudkontoren. Men när du köper dina placeringsprodukter går det via “bilförsäljare som inte på ett bra sätt har kommunicerat med den ”tekniska enheten” om vad produkten egentligen handlar om.

Svårtolkad Information. Trots att säljarnas kunskap är på en betydligt lägre nivå än hos dem som har skapat produkterna är försäljarnas kunskapsnivå oftast betydligt högre än din!

Följaktligen blir det väldigt svårt för dig att värdera den information du får eftersom du bara är i tredje ledet. Ett litet tips är att titta vilka placeringsinstrument som våra 5—10 största pensionskassor har använt sig av, det är öppen och gratis information. Jag vågar påstå att deras ”kontrollfilter” i de flesta fall är extremt gedigna.

Jag ser inte informationen som ett stort problem när det gäller traditionella instrument såsom ränte-, aktie- eller blandfonder. Problemet ligger på de moderna trendiga produkterna som ofta är belånade och/eller kapitalskyddade. Det finns många fördelar med dessa, men grundregeln säger oss att: ”ju fler fördelar du får, desto större nackdelar får du i regel också ..;”

Lycka till i den nya djungeln som bara växer och växer fram i den (in)hemska vintern 2007. Och DU, det kommer bara att bli värre! m

Utgiven i Forum nr 2007-02

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."