Matematikens riddare i Finland

av Heidi Backas Forum 2007-02, sida 16-17, 28.02.2007

Taggar: Personer: Osmo Pekonen Teman: matematik

MÅNGSIDIG

Osmo Pekonenär aktiv i många föreningar, bland dem Finlands facklitterära författare, som huserar i Riddarhuset i Helsingfors.

Matematikens riddare ti Finland

OSMO PEKONEN är EU-prisnominerad för sin insats att popularisera matematik. Han förklarar inte komplexa teorier, utan berättar om mattegeniers fascinerande livsöden.

HEIDI BACKAS TEXT & FOTO

X Matematiker OSMO PEKONEN är en motsatsernas man. Naturvetare och humanist. Skriver artiklar i fysikens matematik och översätter dikter. Bor i Jyväskylä men känner sig intellektuellt mer hemma i Paris. Talar teori med toppmatematiker och berättar om geniernas liv för dem som inte bryr sig om kvadratrötter.

Pekonen är nominerad för EU-kommissionens Descartespris för vetenskaplig kommunikation till allmänheten. Själv tror han nomineringen främst hänger ihop med jobbet som redaktör på tidskriften THE MATHEMATICAL INTELLIGENCER. Pekonen ansvarar för bokrecensionerna i facktidskriften.

”Alla matematiska fackböcker som ges ut kommer till mitt arbetsrum i Jyväskylä. Vanligtvis är det flera om dagen?”

Pekonen väljer ut de böcker som är värda att recenseras, och kontaktar en lämplig toppmatematiker som skriver recensionen.

”Jag väljer ut böcker på flera europeisk > PRIS FÖR POPULARISERAD VETENSKAP ulf

Bm lårär språk, och det har gett den amerikanska tidskriften en bredare europeisk bevakning. Matematik är inte som andra naturvetenskaper där man klarar sig med engelska. Man måste också kunna åtminstone franska”

Själv har Pekonen publicerat sig på sju språk. Ett av dem är svenska, senast i for av en essä om kunskapens bitterljuva äpplen i kulturtidskriften NYA ARGUS.

Matematikens mästare, ”Jag ser mig inte som något matematiskt geni. Jag brukar beskriva mig som en vetenskaplig journalist”, säger Pekonen, som är docent i matematik vid universiteten i Jyväskylä och Helsingfors.

Han är däremot mycket intresserad av toppmatematikers livshistorier. Som bäst skriver han en essäsamling om 1900-talets främsta matematiker.

”Deras teorier är så svåra att förklara att det skulle kräva halva boken att bara reda ut alla begrepp. Jag berättar i stället om deras underliga öden?

Matematik utgår från individer.

”Det behövs toppbegåvningar som går genom granitmuren och assistenter som kommer efter och plockar upp diamanterna”

Matematik är också romantik och mystik.

”Matematikerna är ofta virtuoser, på

MATEMATIKER.

FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 2 208 ”Jag var en nörd när jag f samma sätt som poeter och kompositörer. Talangen kommer fram redan när personerna är unga, och många lever dramatiska liv”

En av de fängslande historierna handlar om fransmannen JEAN LERAY, som under andra världskriget förpassades till koncentrationsläger. Där grundade han ett universitet och skapade storartade matematiska teorier.

”Leray påstod att om man någonstans ska kunna koncentrera sig, så måste det väl vara på ett koncentrationsläger”

Han skapade teorin om matematisk kärve.

”Det är en gren inom algebraisk topologi, men tyvärr är det helt omöjligt att förklara vad teorin betyder. Ämnet är viktigt, men för att popularisera det har vetenskapsjournalisten bara ett alternativ. Det är att berätta personens levnadshistoria och hoppas att det väcker intresse för själva ämnet?”

Enligt Pekonen är matematiker rätt okända trots flertalet färgstarka legender.

ade till Paris. När jag kom tillbaka till Finland sex år senare hade jag förändrats. ” JOHN NASH hör till undantagen, han blev känd för sin schizofreni i filmen A BEAUTIFUL MIND. Men ta till exempel Finlands främsta matematiker LARS AHLFORS, hur många känner till honom, trots att han fick Fields Med al, som är matematikens motsvarighet till Nobelpriset.”

OS i matematik. Osmo Pekonens egen historia börjar med uppväxt på ett rusthåll från 1700-talet i Porrassalmi i S:t Michel.

”Platsen var slagfält för Gustav III år 1789. Det var en kulturhistorisk kontext och ett slags drömvärld?”

Pekonens matematiska talang gav sig till känna under skolåren, och han deltog i Finlands lag i OS i matematik. Under tävlingarna kom han i kontakt med blivande toppmatematiker från hela världen. Flera av dem har senare recenserat böcker i The Mathematical Intelligencer.

Efter en studentexamen med sju laudatur studerade Pekonen matematik i Jyväskylä.

”Då man är begåvad är matematik det mest utmanande vetenskapen har att erbjuda”

Sedan följde forskarstudier i Paris. Dels för att Pekonen redan då talade franska, dels för att staden har den största koncentrationen av matematikforskare i västra Europa. Pekonen gästforskade vid en elitskola för officerare.

”Det var en miljö där eleverna hade hästar, svärd och Napoleonhattar. Jag var en nörd när jag flyttade till Paris. När jag kom tillbaka till Finland sex år senare hade jag förändrats”

Som ett bevis kan man uppfatta den franska hederstiteln ”Chevalier des Palmes Académiques; som Pekonen fått för att ha främjat finsk-franska kulturförbindelser i både matematik och humanism. Titelbäraren själv kommenterar det så här ”Titeln har betytt mycket för mig, och ger en utmaning att fortsätta med det jag gör”.

aANnNoON web-forum

Utgiven i Forum nr 2007-02

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."