Utgiven i Forum nr 2007-02

Nyfrälsta Hollywood lockar kristen publik

av Leif Bergström Forum 2007-02, sida 20-21, 28.02.2007

Taggar: Teman: filmindustri

ES FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 2 2087

VARLDEN: USA

Nyfrälsta Hollywoo lockar kristen

CENSUREN.

publik

Filmindustrin ser möjligheter att tjäna stora pengar på en grupp som tidigare betraktat Hollywood som syndens näste. Mel Gibsons film om Jesus för tre år sedan blev startskottet för en ny våg av amerikanska filmer med kristet tema.

Destora filmstudiorna i Hollywood har hittat en ny kassako i berättelser med religiöst tema. Vägen till Betlehem visar vägen för nya publikframgångar.

LEIF BERGSTRÖM TEXT

X När festligheterna lagt sig, galaklänningarna hängts i garderoberna och de nya Oscars-statyetterna funnit sina platser på paradhyllorna, återgår Hollywood till vardagssysslan —- att producera nya bästsäljare. Vardagen innebär också en återgång till filmstadens ständiga debattfrågor om censur och moral.

Sedan 1960-talet har branschorganisationen MOTION PICTURE ASSOCIATION OF AMERICA (MPAA) på egen hand klassat filmer enligt deras lämplighet för publik av olika åldrar. Syftet var från början att låta filmindustrin själv agera moralpolis, för att därmed undgå myndighetscensur. Men varje försök att placera kreativa produkter i avgränsade fack är dömt att bli godtyckligt, och det amerikanska systemet har länge utsatts för kritik.

I januari lovade MPAA att bli mer tydlig i motiveringen och mer öppen i sin verksamhet. Bland annat ska de tidigare anonyma ”censorerna” presenteras för varje film.

De tio bedömarna av en film kommer från Hollywoods stora filmbolag, vilket anses ha gynnat branschens jättar. Men årets reform offentliggjordes i samband med filmfestivaleni Sundance - de oberoende, mindre kommersiella filmernas festival. Och MPAA:s utfästelser ses som enliten seger för de mindre, mer konstnärliga produktionerna.

Ekonomisk risk. Frågan om en film ska anses lämplig för alla åldrar eller bara för dem som fyllt 13 har ofta till synes avgjorts av huruvida filmen undgår att behandla fysisk åtrå som en realitet bland vuxna. En bröstvår ta tycktes stämpla filmen som olämplig för alla under 17 års ålder om de inte hade föräldrarnas tillåtelse. Och mer uttalat erotiska scener bannlyste en film till NC-17, som inte tillät någon under 17 år i salongen. Denna kategori har ofta betecknats som en ekonomisk dödsdom för en film.

Reglerna har aldrig varit klart uttalade, och många filmskapare har klagat på att det i förväg varit omöjligt att veta hur en film skulle komma att klassificeras. Särskilt riskabelt har detta gjort produktionen av vuxenfilmer som velat behandla erotiska ämnen.

Nu lovar branschorganisationen att också gränserna för de olika kategorierna ska bli klarare förklarade.

CHARLIE MYERS, pensionerad professor vid filmfakulteten vid HUMBOLDT STATE UNIVERSI Tv i Arcatainorra Kalifornien, säger det varje internationell besökare snabbt konstaterar ”I USA regleras hur mycket sex publiken kan exponeras för. Våld och blod tolereras i nästan obegränsad grad. I Europa är prioriteringen den motsatta”

En anledning till denna skillnad är amerikanernas religiositet. Flera bedömare anser att den amerikanska inställningen till filmernas innehåll blivit allt mer pryd under senare år. Ett skäl är säkert att det tidigare helt oreglerade innehållet i videospel framkallade ett system som hämtat sin förebild från filmens självpåkallade regelverk.

Ökad fundamentalism. Men debatten om innehållet i film och videospel har också accentuerats av de moraliska krav som fram förs av den växande skaran fundamentalistiskt kristna.

Opinionsundersökningar visar att 80 procent av amerikanerna beskriver sig självasomkristna. 59 procent, eller 177 miljoner, säger sig gå till kyrkan åtminstone en gång i månaden. Enligt en uppskattning uppgår antalet evangeliska kristna till 60 miljoner. De tolkar alltså Bibeln bokstavligt och är övertygade om att jorden bara är några tusen år gammal, och att var och en som trotsar Guds vilja kommer att förpassas till helvetet.

Ny filmpublik. De fundamentalistiskt kristnaär en grupp som länge sett Hollywood som ett syndens näste. Och filmindustrin har under senare årtionden nära nog försummat, ochiflera fall synbarligen trotsat, denna sto ra publikgrupp. Men när MEL GIBSON för tre år sedan producerade THE PASSION OF THE CHRIST - som tog in 612 miljoner dollar - vaknade också de stora filmstudiorna i Hollywood. Strax före jul kom VÄGEN TILL BETLEHEM (THE NATIVITY STORY), där en tonårig jungfru Maria handskas med vetskapen att hon utvalts av Gud att bära frälsaren. Den distribuerades av NEWLINE CINEMA, Men 20TH CENTURY Fox har samtidigt skapat FOx FAITH, som planerar producera tolv religiösa filmer per år. Dokumentären JESUS CAMP, ÖSCarsnominerad vid sidan av AL GORES film AN INCONVENIENT TRUTH, beskriver hur barn som skolas i hemmen och skyddas från vad som anses sant i det övriga samhället anammar den renläriga tron och vänder all vetenska ryggen.

Utgiven i Forum nr 2007-02

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."