Utgiven i Forum nr 2011-04

Hur blir det med din pension?

av Nicholas Anderson Forum 2011-04, sida 14, 28.04.2011

Taggar: Teman: pension

EN FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK

ANDERSON

NR 4 2011

Nicholas Anderson är Senior Vice President vid Svensk Exportkredit i Stockholm och chef för SEK:s rådgivningsenhet.

Hur blir det med din pension?

Häromveckan berättade en bekant EN att hon fått en inbjudan till ett informationsmöte om pensioner på företagets huvudkontor. Jag hade väckt hennes intresse för dessa frågor under årens lopp, eftersom jag tenderar att upprepa vissa teman, som ni vet! Hursomhelst var det fyra saker hon ville veta om sin pension: » Hur ackumuleras hennes pension över åren? » Är hennes pension i säkra händer? » Vilka är hennes pensionsrättigheter och -skyldigheter i detalj? » Hur mycket borde hon få, då hon pensioneras?

Som femtioårig jurist med god lön kan hon förvänta sig att jobba 17 år till, och leva minst 20 år till efter pensioneringen. Det här var första gången under sitt arbetsliv som hon visat intresse för sin pension, Vid fyllda 50 brukar folk börja fundera seriöst på livet efter pensioneringen, eftersom många kollegor, vänner och släktingar går i pension, blir sjuka och avlider, Sådan är livets gång för oss alla,

Men hur gick det med informationsmötet? På väg nedför trappan till auditoriet beslöt hon att hon inte vill uppfattas som en person som är intresserad av att pensionera sig. Hon ville bibehålla profilen som ambitiös och hårt arbetande jurist. Så hon vände om och gick raka vägen tillbaka till sitt kontor. Hon skämdes så att hon krävde att jag håller tyst om saken — så i enlighet med mitt löfte avslöjar jag inte hennes namn.

I Finland är pensionssystemet relativt tydligt för de flesta människor. Du och din arbetsgivare betalar en fast procent av din lön till ett av pensionsbolagen, Det finns ”privata” pensionsbolag som Varma och Ilmarinen, offentliga pensionsfonder avsedda för folk som jobbar inom förvaltning och administration, och andra pensionsfonder som till sin karaktär är kooperativa. I själva verket är de alla rätt lika, ef till ditt bankkonto. Vid det laget är det föga du kan göra för att ändra på den pension du erhåller.

Emellertid finns det fyra ytterst viktiga saker du kan åtgärda i god tid före pensioneringen - ju tidigare, dess bättre. Det första är att ta reda på vilket eller vilka företag som förvaltar dina pensionspengar. Ta reda på vad du och din arbetsgivare betalar per månad, och vad du kan vänta dig att få i pension då den dagen kommer. Denna information kan erhållas från ditt arbetspensionsbolag eller Pensionsskyddscentralen.

För det andra: fråga ditt pensionsbolag per epost vad deras faktiska administrationskostnader är för förvaltandet av din pension, definierat som procent av varje euro du betalar in. De kommer antagligen att ge dig ett komplicerat och ofullständigt svar, men allting som är högre än 1 procent är för mycket! Jag vill gärna se vad de svarar dig, och du kan e-posta svaren till mig via Forum för ekonomi och teknik (skicka e-post till feedbackQforum. fi)! För det tredje: Börja spara genom att investera i en aktieportfölj, utöver att köpa egen lägenhet eller eget hus, Att spara genom att köpa en portfölj på 20 aktier är roligt och lätt i dag. Bekymra dig inte för mycket över portföljens innehåll, men sprid ut dina aktieköp över många år.

Och slutligen: ta reda på hur mycket din pension ökar med senarelagd pensionering. Vem vill sit ta hemma eller shoppa i ett köpcenter när man kan vara Senior Manager eller erfaren mentor för unga i karriären? Varför kan inte jobbet vara roligt och utmanande efter fyllda 63?

Här i Stockholm har jag varit ordentligt frustrerad över bristen på exakt information om min egen pension. Det förefaller att finnas massor av snålskjutsåkare som doppar sina giriga fingrar i vad jag och min arbetsgivare betalar in varje månad,

Min fru och jag ska delta i ett pensionsseminarium arrangerat av Ju tersom likartade bestämmel- Fråga ditt sek, akademikernas fackförbund här. ser tillämpas på alla pensions- 4 Även om vi båda har det jäktigt, anformer. Pensionsbolagen in- pensionsbolag vad ser vi det vitalt viktigt att delta för att vesterar pengarna som inbeta- deras faktiska få reda på hur vi kan förbättra ränta å likn; ätt. Då k: mna 4 ili åvå ionsi lats på ande sätt å du ska a dministrati ONS- biliteten på våra pensionsinveste pensioneras bör du informera a a ringar genom att jaga lägre kostnader pensionsbolag och olika myn- kostnader ar för och förvärvsarbeta längre. Förresten digheter om din pensionering, förvaltan d et av din har min i början nämnda bekant lova varefter du börjar erhålla pen- . sionsutbetalningar varje månad PENSION.

delta i nästa pensionsseminarium i Helsingfors … m

Utgiven i Forum nr 2011-04

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."