Utgiven i Forum nr 2011-04

Hon jobbar för att lyfta fram ekonomernas mervärde

av Heidi Furu Forum 2011-04, sida 40, 28.04.2011

EE] FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK

NR 4 2011

Hon jobbar för att lyfta fram ekonomernas mervärde

Nya verksamhetsledaren Aija Bärlund säger att ekonomförbundet Sefe riktar in sig på att locka nya unga medlemmar och hålla seniorerna som aktiva medlemmar efter att de gått i pension.

HEIDI FURU TEXT IJA BÄRLUND tillträdde den första april ÅA: verksamhetsledare på Finlands Ekonomförbund seFe. Tidigare har hon bland annat jobbat som chef för FINPROS program- och projektutveckling, som chef för Finpros Skandinavienenhet i Köpenhamn, och som utvecklingsdirektör På HELENA ÅHMANS företag HUNTING MINDS, Vad går ditt jobb som verksamhetsledare på Sefe ut på? ”Jag är chef för 47 specialister som ger service åt Sefemedlemmarna. Vi har ett team med jurister, intressebevakare, karriärplanerare och personer som har hand om kommunikation och marknadsföring. Dessutom finns här studerandeombudsmän, utbildningspolitiska intressebevakare och kontaktpersoner för studerande? Vilka är dina målsättningar som Sefes nya verksamhetsledare? ”Det är ett faktum att medlemssiffrorna för första gången har sjunkit. Vi jobbar mycket med att ändra på den här riktningen så att medlemsantalet börjar stiga igen “En annan målsättning är att fokusera på vad som borde göras och öka samarbetet mellan de olika teamen. Dessutom ska vi förbättra välmåendet på arbetsplatsen och sänka kostnaderna för verksamheten?

Vilken roll har Sefe för ekonomer i dag? ”Sefe är i första hand intressebevakare och erbjuder ett bra nätverk för ekonomer. Innan jag själv började jobba här stod Sefe för mig personligen för trygghet, hjälp, nätverk och goda vänner. Jag tror att Sefe har samma betydelse för många andra medlemmar”

Vilka är de största utmaningarna och viktigaste frågorna för Sefe för tillfället ”Den största utmaningen gäller hur framtiden ser ut och vilka serviceformer medlemmar na behöver. Frågan är hur vi kan hjälpa medlemmarna genom intressebevakningen så att de får bästa möjliga arbetsförhållanden där de kan utveckla sig själva “En annan viktig fråga är vilken position Sefe ska ha i det finländska samhället. Vårt syfte är att påverka samhället så att ekonomerna värderas så högt som möjligt”

På vilket sätt kommer du att utveckla medlemstjänsterna i Sefe “Vi har nyligen grundat ett team som börjar jobba med att utveckla medlemstjänsterna. Processen kommer att ta tid, men i slutet av året eller i början av nästa år borde vi ha någonting färdigt att presentera för medlemmarna “Vi funderar mycket på hurudan service d unga medlemmarna som nyligen utexaminerats från universiteten behöver. De lever sina liv virtuellt och det är en utmaning för oss att utveckla sådan service de vill ha? Hur går rekryteringen av nya medlemmar? “Vi fokuserar på att rekrytera unga, nyutexaminerade medlemmar. Vi ordnar i år omkring femton olika evenemang runtom i landet för att nå deunga “Vi vill också behålla seniorerna som aktiva medlemmar efter att de blivit pensionerade. Stora grupper ekonomer går nu i pension, och om vi lyckas hålla dem aktiva inom Sefe kan de äldre överföra sin kunskap till den yngre generationen? Hur ser situationen på arbetsmarknaden ut för ekonomer just nu? “I huvudstadsregionen ser situationen ganska braut. Men i mindre städer konkurrerar ekonomer om samma jobb som tradenomer. Utbildningssituationen här i landet gör att det är svårt för arbetsgivare att förstå varför de ska betala högre lön för en ekonom än för en tradenom. Här på Sefe måste vi jobba med att lyfta fram det mervärde ekonomerna ger” Du har erfarenhet av att jobba utomlands i olika kulturer, vilka är de viktigaste lärdomarna du har fått under dessa jobb? “Jag har jobbat i bland annat Danmark, Kina, Sverige, Estland, Belgien och Israel och studerat i USA. Många tror att det är exklusivt och glamoröst att jobba utomlands, och visst är det spännande att varje gång möta nya kulturer, språk och maträtter. Men vardagen är ändå den samma hemma och utomlands - man går till butiken, lagar mat och går på bio. Egentligen är det tyngre att leva utomlands, för där måste man varje gång etablera sitt sociala nätverk från början. Ofta känner man sig dessutom mera patriotisk när man bor utomlands än när man är hemma? a

Utgiven i Forum nr 2011-04

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."