Finland vs EMU 6-0

av Henrik Mitelman Forum 2011-04, sida 16, 28.04.2011

Taggar: Teman: EMU

EH FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 4 2011

Nland vs

EMU 6

HENRIK MITELMAN Il STOCKHOLM

För 20 år sedan bodde jag i ee Italien och slogs ofta av hu italienarna på ett sympatiskt sätt skojade om sig själva, administrationen och korruptionen. Men fy den utlänning som kritiserar Italien!

När jag, som svensk, läser den finlandssvenska pressen och lyssnar till finska politiker överraskas jag av hur uttalat kritiska och pessimistiska de är om Finlands framtid.

Visst finns det problem, framförallt demografiska, men i mina ögon är Finlands möjligheter stora, inte minst i relation till övriga euroländer. Se här » Finland bättre de senaste tio åren, Finland har vuxit betydligt snabbare än resten av EMU under det senaste decenniet. Finsk BNP har ökat med 1,9 procent per år under detta svåra årtionde. Motsvarande siffra för EMU är låga 1,1 procent, Det kan låta som om 0,8 procentenheters skillnad inte är så anmärkningsvärt, men med ränta på ränta-principen har alltså finsk BNP vuxit 10 procent mer än övriga Europa. Det är imponerande.

» Finland med lägre skulder, Finska hushåll är inte särskilt skuldsatta i relation till övriga Europa. Kredittillväxten accelererade fram till finanskrisen, men till skillnad från till exempel de svenska grannarna kom ni inte lika långt. Det skapar motståndskraft. Samtidigt är den finska statsskulden begränsad ur ett relativt perspektiv.

» Ingen PIGS-smitta. Det råder ingen tvekan om att problemländerna Portugal, Irland, Grekland och Spanien, PIGS, kommer att dras med enorma bekymmer under lång tid framöver, alldeles oavsett om det blir skuldnedskrivningar eller ej. Länder med stor

Henrik Mitelman, chefstrateg SEB (2000-2011) och från och med den 1 juli oberoende analytiker/föredragshållare och krönikör i Forum och Dagens industri. Henrik nås på henrik&mitelman.se. Han skrive ofta på www.twitter.com/mitelman.

handel med dessa länder kommer att lida. Finland är inte ett av dessa. Därtill har den finska banksektorn mycket begränsad exponering mot PIGS, vilket minskar hoten mot den finansiella stabiliteten om PIGS fallerar. » Arbetskraftskostnader under kontroll. Krisen i PIGS är klassisk. Länderna har levt på lånade pengar och ökat arbetskraftskostnaden på ett sätt som inte är hållbart. Enhetsarbetskostnader (kostnaden att producera en specifik vara) har ökat med närmare 40 procent i PIGS de senaste tio åren. Motsvarande siffra för Finland är 20 procent. Fördel Finland » Finland väl positionerat mot områden som växer, Medan övriga EMU-länder, med undantag för Tyskland, mest handlar med varandra har finska företag sökt sig mot snabbväxande emerging markets. Finland är faktiskt det land i EMU med störst export till just emerging markets (som andel av total export). Med en ung dynamisk befolkning, låga kostnader och begränsad skuldsättning lär emerging markets även under det kommande decenniet gå fint, något som tveklöst gynnar Finland.

» Välutbildade finländare, Enligt OECDs senaste så kallade PISA-undersökning är finska 15-åringar i världstopp, inte bara vad gäller läsförståelse, utan också i naturvetenskap och matematik. De finska resultaten påminner mer om Hongkongs än om EMUsnittet.

Det finns alltid anledning att med kritisk blick analysera sitt lands förutsättningar. Oftast utgör övermod den största risken, För Finland är det nog det omvända. Efter resultatet 6-0 finns det all anledning att vara stolt och se framtiden an med tillförsikt. ”Det finns alltid anledning att med kritisk blick analysera sitt lands förutsättningar. Oftast utgör övermod den största risken. För Finland är det nog det omvända”

Utgiven i Forum nr 2011-04

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."